Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent-master dr Stjepan GalambošAsistent-master16.10.2015.Katedra za motore i vozila20151016