Рачунарске компоненте са услугом поправке и одржавања рачунара