3Д штампач материјала са опцијом штампања проводних линија и пратећи потрошни материјал