ванр. проф. др Зоран Папић


Недостаје слика

др Зоран Папић

Ванредни професор


Телефон021/485-2482
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 126A

На Саобраћајни одсек'друмски смер, Факултета техничких наука у Новом Саду уписао се 1985. године. Дипломирао је 1992. године из предмета Безбедност саобраћаја на теми “Страдање и утицај на безбедност саобраћаја возача возила на два точка”. Последипломске студије, смер Безбедност саобраћаја, уписао је 1994. године, а магистарску тезу под називом “Анализа савремених метода и могућности њихове примене за утврђивање сударних брзина код експертиза чеоних судара аутомобила” одбранио је 30.12.1998. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Докторску дисертацију под називом "Прилог истраживању маневра бочног измицања возила за потребе експертиза саобраћајних незгода" одбранио је на Факултету техничких наука у Новом Саду 30.11.2010. год.  Од 1993. године запослен је на Саобраћајном одсеку (Департман за саобраћај) Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. Тренутно се налази у звању доцента из области саобраћајно инжењерство. 

Ванредни професор
17.11.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом01.12.2010.01.11.2011.Департман за саобраћај
Асистент са магистратуром01.07.1999.01.11.2010.Департман за саобраћај
Доцент17.11.2011.01.11.2016.Катедра за друмске саобраћајне системе
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2012.30.09.2015.Катедра за друмске саобраћајне системе
НазивУ Установи
Страдање и утицај на безбедност саобрацаја возаца возила на два тоцка

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

1992

Анализа савремених метода и могуцности њихове примене за утврдјивање сударних брзина код експертиза цеоних судара аутомобила

Магистратура

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

1998

Прилог истраживању маневра бочног измицања возила за потребе експертиза саобраћајних незгода

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2010

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуPapić Z., Zovak G., Bogdanović V., Saulić N.: Empirical approach for determining lane change distance at obstacle avoidance manoeuvre, Promet - Traffic and Transportation, 2016, Vol. 28, No 3, pp. 267-275, ISSN 0353-5320, UDK: 656
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Ruškić N., Papić Z., Simeunović M.: The Research of Vehicle Acceleration at Signalized Intersections, Promet - Traffic and Transportation, 2013, Vol. 25, No 1, pp. 33-42, ISSN 0353-5320, UDK: 656
(М23) Рад у међународном часописуBasarić V., Mitrović Simić J., Papić Z.: Passenger car usage for commuting to work as a function of limited stay at car parks, Promet - Traffic and Transportation, 2013, Vol. 25, No 4, pp. 323-330, ISSN 0353-5320
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Dadić I., Papić Z., Ruškić N.: Procedure for Safe Distance Determination for Minor Movement Accomplishing at Unsignalized Intersections, Promet - Traffic and Transportation, 2011, Vol. 23, No 4, pp. 315-321, ISSN 0353-5320
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠtetin G., Papić Z., Saulić N., Jović A.: Analysis of vehicle crash deformations using FE models, 7. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac: Faculty od Engineering, University od Kragujevac, 4-5 Oktobar, 2018, pp. 499-507, ISBN 978-86-6335-055-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Papić Z., Simeunović M., Pitka P.: The role of applying electric vehicles in sustainable urban mobility, 7. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 4-5 Oktobar, 2018, pp. 493-498, ISBN 978-86-6335-055-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Kopić M., Saulić N., Štetin G.: A shared space concept in Petrovaradin fortress suburb, 6. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 26-27 Oktobar, 2017, pp. 197-203, ISBN 978-86-7892-962-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Bogdanović V., Štetin G., Saulić N.: Estimation of EES values by vehicle 3-D modelling, 6. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac, 6-8 Oktobar, 2016, pp. 267-276, ISBN 978-86-6335-037-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Saulić N., Kostić S., Štetin G.: A study of parking characteristics at University campus in Novi Sad, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 5-6 Novembar, 2015, pp. 383-391, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAntonio Navaro Moren J., Papić Z., Saulić N.: The parking system in the city of Granada, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 5-6 Novembar, 2015, pp. 451-457, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Bogdanović V., Simeunović M., Saulić N.: Peak vehicle lateral acceleration at obstacle evasive manoeuvre, 7. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket: Prince of Songkla University, 19-20 Jun, 2015, pp. 52-56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSaulić N., Papić Z., Bogdanović V., Ilin V.: Implementation of information technology in parking systems, 16. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Istraživački centar DQM, 27-28 Jun, 2013, pp. 443-449, ISBN 978-86-86355-15-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKostić S., Papić Z., Saulić N., Šubara S.: Analysis of Parking Characteristics at the Shopping Centres, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 24-25 Oktobar, 2013, pp. 195-203, ISBN 978-86-7892-541-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Saulić N., Ruškić N., Matijević A.: Quality Analysis of Parking Service for Persons with Disabilities in Novi Sad, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 24-25 Oktobar, 2013, pp. 219-226, ISBN 978-86-7892-541-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSaulić N., Ruškić N., Bogdanović V., Papić Z., Mitrović Simić J.: Modern technologies for solving parking problems in cities, 1. International Conference on Traffic and Transport Engineering, Beograd: Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 29-30 Novembar, 2012, pp. 203-210, ISBN 978-86-916153-0-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Bogdanović V., Ruškić N., Kostić S.: Multibody modeling of characteristic pedestrian positions for traffic accident reconstruction, 23. Nauka i motorna vozila, Beograd: JUMV - Yugoslav Society of Automotive Engineers, 19-21 April, 2011, pp. 1-10, ISBN 978-86-80941-36-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadojković M., Papić Z., Pitka P.: The tariff policy and the tariff system as a means of managing parking, 3. Towards a humane city, Novi Sad: Faculty of technical sciences, 27-28 Oktobar, 2011, pp. 163-168, ISBN 978-86-7892-349-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRuškić N., Papić Z., Saulić N.: Implementation Of Video Surveilance On Intersections For Traffic Safety Improvement, 10. Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21-22 Oktobar, 2010, pp. 341-345, ISBN 978-86-7892-279-4, UDK: 656.054.3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Kostić S., Bogdanović V., Ruškić N.: Analysis of Vehicle Lateral Movement in Overtaking and Lane Change Maneuver, 10. Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21-22 Oktobar, 2010, pp. 225-233, ISBN 978-86-7892-279-4, UDK: 614.841
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Papić Z., Ruškić N.: Vehicle speed analysis in Novi Sad primary street network, 1. Međunarodna konverencija o upravljanju cestovnom infrastrukturom sa aspekta bezbjednosti, Sarajevo: Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, 15-16 April, 2010, pp. 272-279, ISBN 978-9958-9984-1-6, UDK: 656.1.07/.08:625.7](063)(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Papić Z., Ruškić N., Simeunović M.: Defining the vehicle movement parameters on signalized intersections approaches, 1. CETRA - International Conference on Road and Rail Infrastructure, Opatija: Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 17-18 Maj, 2010, pp. 91-97, ISBN 978-953-6272-38-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПапић З., Костић С., Богдановић В., Симеуновић М.: Примена програмског пакета ПЦ-ЦРАСХ у анализама реалних судара возила - специфични проблеми, 21. Наука и моторна возила, Београд: ЈУМВ - Југословенско друштво за моторна возила, 1-3 Октобар, 2007, ИСБН 978-86-80941-31-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПапић З., Костић С., Богдановић В.: Захтеви структурних карактеристика аутомобила са аспекта заштите путника приликом судара, 6. Моторна возила и мотори МВМ, Крагујевац: Група "ЗАСТАВА", Машински факултет Крагујевац, 7-9 Октобар, 2002, пп. 173-176, ИСБН 86-80581-43-7, УДК: YУ-02041
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Kostić S., Bogdanović V.: Application of Marquard equations in vehicle crash expertise, 8. Motauto, Varna: Union of mechanical engineering, NSICES,...Varna, Bulgaria, 17-19 Oktobar, 2001, pp. 79-81, ISBN 954-90272-6-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПапић З., Костић С., Богдановић В.: Аналитичко моделовање поступка утврђивања сударних брзина возила методом равнотеже импулса, 5. Моторна возила и мотори МВМ, Крагујевац: Група "Застава", Машински факултет Крагујевац, 5-7 Октобар, 2000, пп. 173-176, УДК: YУ-00040
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Kostić S., Bogdanović V.: Determination of some vehicle parametars necessary for vehicle crash expertise using impulse-balance method, 6. Motauto, Plovdiv: Union of mechanical engineering, NSICES,...Plovdiv, Bulgaria, 13-15 Oktobar, 1999, ISBN 954-90272-2-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Раковић М., Васиљевић В.: Анализа промене спољних димензија возила приликом налета на непокретне препреке, 3. Моторна возила и мотори МВМ, Крагујевац: Група "ЗАСТАВА", Машински факултет Крагујевац, 2-4 Октобар, 1996, пп. 50-54, УДК: 962004
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBogdanović V., Basarić V., Mitrović Simić J., Ruškić N., Papić Z., Saulić N., Garunović N.: The criteria and procedures for instalation of traffic calming devices, Put i saobraćaj, 2018, Vol. 64, No 1, pp. 17-23, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаStojiljković G., Papić Z., Bogdanović V., Simeunović M., Saulić N., Miljen M.: Unusual response of human tissue under the low impact force, International Journal of Forensic Science & Pathology, 2016, Vol. 4, No 10, pp. 285-288, ISSN 2332-287X
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBogdanović V., Papić Z., Ruškić N., Jeftić A.: Vehicle Speed Characteristics at Signalized Intersections Approaches, Suvremeni promet, 2011, Vol. 31, No 3-4, pp. 196-200, ISSN 0351-1898
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPapić Z., Bogdanović V., Simeunović M., Jusufranić J.: Investigation of Vehicle Lateral Acceleration Caused by Crash Avoidance During Obstacle Detour, Suvremeni promet, 2011, Vol. 31, No 3-4, pp. 251-256, ISSN 0351-1898, UDK: 531.3.656
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Костић С., Богдановић В.: Избегавање налета на препреку бочним измицањем - нови приступ, X Симпозијум, Златибор, 10. Анализа сложених саобраћајних незгода и преваре у осигурању, Златибор, 17-19 Новембар, 2011
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Саулић Н., Митровић Симић Ј., Штетин Г.: Карактеристике кретања бициклиста у градским условима одвијања саобраћаја , 12. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор, 18-20 Мај, 2017, пп. 349-356, ИСБН 978-85-86931-14-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Штетин Г., Саулић Н.: Испитивање оштећења на возилима тродимензионалним моделовањем, 11. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: Агенција ЕXПЕРТ, 19-21 Мај, 2016, пп. 348-356, ИСБН 78-86-86931-13-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Саулић Н., Штетин Г.: Слетање возила са коловоза са превртањем као предмет вештачења, 10. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: ИПЈ, 14-16 Мај, 2015, пп. 305-315, ИСБН 978-86-86931-12-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Симеуновић М., Саулић Н.: Неке од дилема у вези кочења и трагова кочења возила, 9. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: ИПЈ, 15-17 Мај, 2014, пп. 577-587, ИСБН 978-86-86931-10-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Рушкић Н., Папић З., Саулић Н.: Анализа приоритета кретања возила на нестандардној несигналисаној раскрсници, 8. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: Агенција Експерт, 9-11 Мај, 2013, пп. 119-128, УДК: 656.1.08(082)(0.034.2)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Костић С., Рушкић Н.: Значај фотограметријске ректификације у истраживању саобраћајних незгода, 6. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: ИПЈ, 27-29 Април, 2011, пп. 69-76, ИСБН 978-86-6041-060-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Стојиљковић Г., Богдановић В.: Анализа саобраћајних незгода типа гажење пешака, 8. Симпозијум Судар возила и пешака, Врњачка Бања: Траффиц сафетy гроуп Д.О.О., 5-7 Октобар, 2009, пп. 191-204
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Симеуновић М., Богдановић В., Костић С.: Испитивање поузданости примене кочног коефицијента за утврђивање брзине кретања возила, 7. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Институт за саобраћај, 14-15 Октобар, 2004, пп. 69-75, УДК: 629.027
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Симеуновић М., Милић Д.: Утврђивање уобичајених режима кретања возила на раскрсницама, 5. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Институт за саобраћај, 12-13 Октобар, 2000, пп. 57-62, УДК: 656.11
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСаулић Н., Папић З., Митровић Симић Ј., Штетин Г.: Анализа и класификација повреда пешака насталих приликом контакта са возилом, 13. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор, 17-19 Мај, 2018, пп. 512-520, ИСБН 978-86-86931-15-3
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаПапић З.: Прилог истраживању маневра бочног измицања возила за потребе експертиза саобраћајних незгода, ФТН, 2010
(М72) Одбрањен магистарски радПапић З.: Анализа савремених метода и могућности њихове примене код експертиза чеоних судара аутомобила, Нови Сад, Факултет техничких наука, 1998
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакБогдановић В., Рушкић Н., Миличић М., Папић З., Гаруновић Н.: Модел управљања саобраћајем на уличној мрежи у окружењу пешачке зоне , 2015
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Симеуновић М., Богдановић В., Папић З., Симеуновић М., Радојковић М., Питка П.: Транспортни модел, 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Симеуновић М., Богдановић В., Папић З., Симеуновић М., Радојковић М., Питка П.: Модел за оцену финансијских показатеља у претходним студијама оправданости изградње паркинг гаража, 2010
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПланирање, регулисање и безбедност саобраћајаУниверзитет у Новом Саду17.11.2016.
ДоцентСаобраћајни системиФакултет техничких наука17.11.2011.
АсистентСаобраћајни системиФакултет техничких наука15.06.2010.
Асистент приправник РСаобраћајни системиФакултет техничких наука11.06.2009.
АсистентСаобраћајни системиФакултет техничких наука26.06.2007.
АсистентСаобраћајни системиФакултет техничких наука26.06.2007.
АсистентСаобраћајни системиФакултет техничких наука23.06.2003.
АсистентСаобраћајни системиФакултет техничких наука01.07.1999.
Сарадник у наставиСаобраћајни системиФакултет техничких наука10.02.1997.
Асистент приправникСаобраћајни системиФакултет техничких наука10.02.1993.