доц. др Мирослав Кљајић


Недостаје слика

др Мирослав Кљајић

Доцент


Телефон021/485-2402
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 007

Основне студије уписао 1995. године на Универзитету у Новом Саду, на Факултету техничких наука, Департману за енергетику и процесну технику, Усмерење: процесна техника. На том смеру дипломирао 2001. године. Магистрирао је 2010. године такође на Факултету техничких наука на Департману за рачунарство и аутоматику, Катедри за аутоматику и управљање системима. Докторску тезу одбранио је 2014. године на Департману за енергетику и процесну технику.

Од децембра 2001 год. запослен је на Катедри за топлотну технику, Департмана за енергетику и процесну технику, Факултета техничких наука. Учествовао / учествује у настави на предметима: Термодинамика и Пренос топлоте, Мерење и регулисање, Расхладни уређаји и Енергетске трансформације на Департману за енергетику и процесну технику, Процесно инжењерство на Департману за заштиту животне средине и Мерење, надзор и управљање на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент.

У исто време радио је као сарадник на научно истраживачким пројектима Департмана за енергетику и процесну технику, Факултета техничких наука. Учествовао је у изради низа научних пројеката, енергетских прегледа (аудита), припреми техничке документације, студија изводљивости и др. елабората, ревизија пројеката, као и у припреми, извођењу и обради резултата индустријских мерења и испитивања. Основна област истраживања је анализа енергетске ефикасности, енергетско билансирање, мерење и управљање у енергетским системима, затим снимање енергетских токова у индустријским производним системима, ефикасно коришћење енергије у индустрији и снимање енергетског стања у објектима.

Аутор је бројних радова на скуповима и часописима од националног и међународног значаја. Коаутор је једног основног уџбеника едиције техничких наука, ФТН - Издаваштва.

Доцент
01.12.2014.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом01.07.2014.01.11.2014.Департман за енергетику и процесну технику
Асистент са магистратуром14.06.2010.01.06.2014.Департман за енергетику и процесну технику
Асистент приправник17.08.2004.01.06.2010.Департман за енергетику и процесну технику
НазивУ Установи
Симулација расхладних система

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Управљање термоенергетским постројењима

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2011

Транзиције регионалних енергетских система

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKljajić, M., Andelković, A., Mujan, I.: Assessment of relevance of different effects in energy infrastructure revitalization in non-residential buildings, Energy and Buildings, 2016, Vol. 116, pp. 684-693.
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиAndelković, A., Gvozdenac-Urošević, B., Kljajić, M., Ignjatović, M.G.: Experimental research of the thermal characteristics of a multi-storey naturally ventilated double skin fac¸ade, Energy and Buildings, 2015, Vol. 86, pp. 766-781.
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKljajić, M., Gvozdenac, D., Vukmirović, S.: Use of Neural Networks for modeling and predicting boiler's operating performance, Energy, 2012, Vol. 45, No. 1, pp. 304-311.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуAndjelković, A., Petrović, J., Kljajić, M.: Double or single skin façade in a moderate climate an energyplus assessment, Thermal Science, 2017, Vol. 21 No. 1, pp. 1501-1510.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGvozdenac, D., Kljajić, M.V., Gvozdenac-Urošević, B.: Serbian energy efficiency problems, Thermal Science, 2014, Vol. 18, No. 3, pp. 683-694.
(М23) Рад у међународном часописуKljajić, M., Andjelković, A., Gvozdenac, D.: Viability analysis of heat recovery solution for the industrial process of roasting coffee, Thermal Science, 2016, Vol. 20, pp. 623-637.
(М23) Рад у међународном часописуAndjelković, A., Petrović, J., Kljajić, M.: Double or single skin façade in a moderate climate an energyplus assessment, Thermal Science, 2016, Vol. 20, pp. 1501-1510.
(М23) Рад у међународном часописуKljajić, M., Gvozdenac, D.: Assessment of boiler's operating performance in different energy sectors in the province of vojvodina, Thermal Science, 2012, Vol. 16, Suppl. 1, pp. 107-114.
(М23) Рад у међународном часописуKljajić, M., Petrović, J.: Applicability assessment of central and solar hot water systems integration in Serbia, Thermal Science, 2012, Vol. 16 Suppl. 1, pp. 173-188.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPetrović J., Anđelković A., Kljajić M., Đaković D.: Primena modela ISGE/ISEMIC na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Klimatizacija, grejanje, hlađenje, 2013, Vol. 42, No. 1, pp. 61-68, ISSN 0350-1426
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентТермотехника, термоенергетика и управљање енергијомУниверзитет у Новом Саду01.12.2014.
АсистентТермоенергетика и термотехника14.06.2013.
АсистентТермоенергетика и термотехника14.06.2010.
Асистент приправникТермоенергетика и термотехникаФакултет техничких наука19.08.2008.
Асистент приправникТермоенергетика и термотехникаФакултет техничких наука17.08.2004.