ванр. проф. др Дејан Рељић


Недостаје слика

др Дејан Рељић

Ванредни професор


Телефон021/485-4545
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 305

Дејан Рељић је дипломирао на Факултету техничких наука, одсек за електротехнику и рачунарство, студијски програм електроенергетика, 2002. год. Последипломске студије уписао је 2002/2003. год. на Факултету техничких наука, смер електроенергетика, усмерење енергетска електроника и електричне машине. Магистарску тезу одбранио је 2006. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, чиме је стекао академски назив магистра техничких наука из области електротехнике и рачунарства. Докторску дисертацију под називом „Откривање квара ротора кавезног асинхроног мотора применом техника анализе терминалних величина“ одбранио је 2017. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Тиме је стекао академски назив доктор наука из области електротехнике и рачунарства.
Од 2002. године запослен је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Департман за енергетику, електронику и телекомуникације при Катедри за енергетску електронику и претвараче. У звање асистента приправника изабран је 2002. год., а 2007. год. је биран у звање асистента. У звање предавача за ужу област Енергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергије изабран је 2013. год. Учествовао је у реализацији наставе на основним академским студијама из следећих предмета: Електромоторни погони, Регулација електромоторних погона, Електричне машине, Електромоторни погони и регулација, Теорија електричних машина и Софтверски практикум. Наставу је изводио и на основним струковним студијама Електроенергетика-обновљиви извори електричне енергије, из следећих предмета: Напајање индустријских погона и Електромоторни погони и регулација.
Учесник је више домаћих научних пројеката финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој. Учествовао је на бројним међународним и домаћим конференцијама и саветовањима. Аутор је већег броја радова. Више пута је награђиван за најбољи научни рад саопштен на научним скуповима.
Члан је међународног удружења ИЕЕЕ. Говори енглески језик.

Ванредни професор
01.01.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са магистратуром25.11.2007.01.11.2013.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент приправник09.05.2005.01.11.2007.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Доцент01.01.2018.31.12.2022.Катедра за енергетску електронику и претвараче
Предавач28.11.2013.Катедра за енергетску електронику и претвараче
НазивУ Установи
Механичке карактеристике асинхроног мотора при кочењу једносмерним струјама

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Управљање електромоторним погоном без давача

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Откривање квара ротора кавезног асинхроног мотора применом техника анализе терминалних величина

Докторске студије (по новом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2017

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуJerkan D., Reljić D., Marčetić D.: Broken Rotor Bar Fault Detection of IM Based on the Counter-Current Braking Method, IEEE Transactions on Energy Conversion, 2017, Vol. 32, No 4, pp. 1356-1366, ISSN 0885-8969
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDespotović Ž., Reljić D., Vasić V., Oros Dj.: Power Transfer Analysis of an Asymmetric Wireless Transmission System Using the Scattering Parameters, Electronics (Basel), 2021, Vol. 10, No. 8, pp. 1-16, ISSN 2079-9292
(М23) Рад у међународном часописуReljić D., Jerkan D., Marčetić D., Oros Đ.: Broken Bar Fault Detection in IM Operating Under No-Load Condition, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2016, Vol. 16, No 4, pp. 63-70, ISSN 1582–7445
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Jerkan D., Kanović Ž.: Broken Rotor Bar Fault Detection Using Advanced IM Model and Artificial Intelligence Approach, 18th IEEE International Conference on Smart Technologies - EUROCON, Novi Sad: IEEE, 1-4 July, 2019, pp. 1-6, ISBN 978-153869301-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIsakov I., Vasić V., Jerkan D., Reljić D., Todorović I.: Multi-phase Induction Machine Speed Estimation Method Using Rotor Slot Harmonics, 18th IEEE International Conference on Smart Technologies - EUROCON, Novi Sad: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1-4 July, 2019, pp. 1-5, ISBN 978-153869301-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTodorović I., Grabić S., Ivanović Z., Reljić D., Popović V.: Flexible Hybrid Synchronous-Stationary Reference Frame GCC Control, 8th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-933-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Jerkan D.: Experimental Identification of the Mechanical Parameters of an Induction Motor Drive, X International Symposium INDEL, Banja Luka: Faculty of Electrical Engineering, Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014, pp. 106-114, ISBN 978-99955-46-22-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatić D., Kanović Ž., Reljić D., Kulić F., Oros Đ., Vasić V.: Broken Bar Detection Using Current Analysis - A Case Study, 9th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives, Valencia: IEEE, 27-30 Avgust, 2013, pp. 645-649, ISBN 978-1-4799-0025-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниD.D. Reljić, V.V. Vasić, Dj.V. Oros: "Power factor correction and harmonics mitigation based on phase shifting approach", 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia, pp. DS3b.12-1 - 12-8, ISBN: 978-1-4673-1971-3, IEEE catalog number CFP 1234A-USB
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Tomić J., Kanović Ž.: On-line Detection of the Airgap Eccentricity in a Three Phase Squirrel-Cage Induction Motor, 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Vrnjačka Banja: 2-5 Jun, 2014, pp. 1-6, ISBN 978-86-80509-70-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Matić D., Jerkan D., Oros Đ., Vasić V.: The Estimation of Iron Losses in a Non-Oriented Electrical Steel Sheet Based on the Artificial Neural Network and the Genetic Algorithm Approaches, 3rd IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), Cavtat: IEEE, 13-16 May, 2014, pp. 51-57, ISBN 978-1-4799-2448-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Todorović I.: An Experimental Approach to the Evaluation of Power Losses in Laminated Core, 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Srebrno jezero, 8-11 Jun, 2015, pp. 1-6, ISBN 978-86-80509-71-6
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаReljić D., Tomić J., Kanović Ž.: Application of the Goertzel’s Algorithm in the Airgap Mixed Eccentricity Fault Detection, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2015, Vol. 12, No 1, pp. 17-32, ISSN 1451-4869, UDK: 621.313.333: 621.317.36
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду01.01.2023.
ДоцентЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду01.01.2018.
ДоцентЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду15.10.2017.
Асистент приправник РЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду12.09.2014.
Асистент - стари називЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука01.12.2013.
Асистент приправник РЕнергетска електроника, машине и погони28.11.2013.
Асистент - стари називЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука28.11.2007.
Асистент - стари називЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука25.11.2007.
Асистент приправникЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука21.09.2006.
Асистент приправникЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука01.05.2002.