доц. мр Дејан Рељић


Недостаје слика

мр Дејан Рељић

Доцент


Телефон021/485-2503
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 305

Дејан Рељић је дипломирао на Факултету техничких наука, одсек за електротехнику и рачунарство, студијски програм електроенергетика, 2002. год. Последипломске студије уписао је 2002/2003. год. на Факултету техничких наука, смер електроенергетика, усмерење енергетска електроника и електричне машине. Магистарску тезу одбранио је 2006. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, чиме је стекао академски назив магистра техничких наука из области електротехнике и рачунарства. Докторску дисертацију под називом „Откривање квара ротора кавезног асинхроног мотора применом техника анализе терминалних величина“ одбранио је 2017. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Тиме је стекао академски назив доктор наука из области електротехнике и рачунарства.
Од 2002. године запослен је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Департман за енергетику, електронику и телекомуникације при Катедри за енергетску електронику и претвараче. У звање асистента приправника изабран је 2002. год., а 2007. год. је биран у звање асистента. У звање предавача за ужу област Енергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергије изабран је 2013. год. Учествовао је у реализацији наставе на основним академским студијама из следећих предмета: Електромоторни погони, Регулација електромоторних погона, Електричне машине, Електромоторни погони и регулација, Теорија електричних машина и Софтверски практикум. Наставу је изводио и на основним струковним студијама Електроенергетика-обновљиви извори електричне енергије, из следећих предмета: Напајање индустријских погона и Електромоторни погони и регулација.
Учесник је више домаћих научних пројеката финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој. Учествовао је на бројним међународним и домаћим конференцијама и саветовањима. Аутор је већег броја радова. Више пута је награђиван за најбољи научни рад саопштен на научним скуповима.
Члан је међународног удружења ИЕЕЕ. Говори енглески језик.

Доцент
01.01.2018.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са магистратуром25.11.2007.01.11.2013.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент приправник09.05.2005.01.11.2007.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Предавач28.11.2013.Катедра за енергетску електронику и претвараче
НазивУ Установи
Механичке карактеристике асинхроног мотора при кочењу једносмерним струјама

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Управљање електромоторним погоном без давача

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Откривање квара ротора кавезног асинхроног мотора применом техника анализе терминалних величина

Докторске студије (по новом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2017

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуJerkan D., Reljić D., Marčetić D.: Broken Rotor Bar Fault Detection of IM Based on the Counter-Current Braking Method, IEEE Transactions on Energy Conversion, 2017, No 99, pp. 1-1, ISSN 0885-8969
(М23) Рад у међународном часописуReljić D., Jerkan D., Marčetić D., Oros Đ.: Broken Bar Fault Detection in IM Operating Under No-Load Condition, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2016, Vol. 16, No 4, pp. 63-70, ISSN 1582–7445
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомReljić D., Tomić J., Kanović Ž.: Application of the Goertzel’s Algorithm in the Airgap Mixed Eccentricity Fault Detection, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2015, Vol. 12, No 1, pp. 17-32, ISSN 1451-4869, UDK: 621.313.333: 621.317.36
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDejan Reljić, Vladimir Katić, Veran Vasić: Power Quality in Adjustable Elevator AC Drives, a Case Study, Internacional PCIM Europe 2004 Conference, Nürnberg, Germany: ZM COMMUNICATIONS GMBH*, 25-27 May, 2004, str. 836- 842, ISBN 3-928643-39-8.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDejan Reljić, Veran Vasić, Marko Vekić: Effects of Parameters mismatch in the Sensorless AC Drive, PSU-UNS International Conference on Engineering and Enviroment – ICE-2007, Phuket, Thailand: Faculty of Engineering Prince of Songkla University, 10-11 May, 2007, str. 135- 139.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDražen Dujić, Vladimir Katić, Dejan Reljić: Power Quality at Supply Input of a Small Industrial Plant with Resistance Spot Welding Machines, a Case Study, Internacional PCIM Europe 2004 Conference, Nürnberg, Germany: ZM COMMUNICATIONS GMBH*, 25-27 May, 2004, str. 824- 829, ISBN 3-928643-39-8.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDejan Reljić, Veran Vasić, Darko Ostojić, Boris Dumnić: A Comparision of PI Current Controllers in Field Oriented Induction Motor Drive, 8th International Conference on Development and Application Systems, DAS2006, Suceava, Romania: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Suceava, Romania, 25-27 May, 2006, str. 74- 81, ISBN (10)973-666-194-6;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Tomić J., Kanović Ž.: On-line Detection of the Airgap Eccentricity in a Three Phase Squirrel-Cage Induction Motor, 1. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Vrnjačka Banja: ETRAN, 2-5 Jun, 2014, pp. 1-6, ISBN 978-86-80509-70-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTodorović I., Grabić S., Ivanović Z., Reljić D., Popović V.: Flexible Hybrid Synchronous-Stationary Reference Frame GCC Control, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-933-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Todorović I.: An Experimental Approach to the Evaluation of Power Losses in Laminated Core, 2. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Srebrno jezero: Society for ETRAN, 8-11 Jun, 2015, pp. 1-6, ISBN 978-86-80509-71-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Jerkan D.: Experimental Identification of the Mechanical Parameters of an Induction Motor Drive, 10. INDEL, Banja Luka: Faculty of Electrical Engineering, Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014, pp. 106-114, ISBN 978-99955-46-22-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatić D., Kanović Ž., Reljić D., Kulić F., Oros Đ., Vasić V.: Broken Bar Detection Using Current Analysis - A Case Study, 9. IEEE International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics & Drives, Valencia: IEEE, 27-30 Avgust, 2013, pp. 645-649, ISBN 978-1-4799-0025-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниD.D. Reljić, V.V. Vasić, Dj.V. Oros: "Power factor correction and harmonics mitigation based on phase shifting approach", 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia, pp. DS3b.12-1 - 12-8, ISBN: 978-1-4673-1971-3, IEEE catalog number CFP 1234A-USB
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Matić D., Jerkan D., Oros Đ., Vasić V.: The Estimation of Iron Losses in a Non-Oriented Electrical Steel Sheet Based on the Artificial Neural Network and the Genetic Algorithm Approaches, 3. IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), Cavtat: IEEE, 13-16 Maj, 2014, pp. 51-57, ISBN 978-1-4799-2448-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Tomić J., Matić D., Oros Đ., Vasić V.: Iron losses evalution of an induction motor using virtual instrumentation, 17. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 30-1 Oktobar, 2013, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-551-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović V., Reljić D., Popović V., Reljić D., Matić D., Oros Đ., Vasić V.: Modeling of Iron Losses in Non-Oriented Electrical Steel Sheet, 17. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad: Power Electronics Society, Novi Sad; Electrotechnical Institute, Nikola Tesla, Belgrade; Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 30-1 Oktobar, 2013, pp. 1-5, ISBN 978 -86-7892-551-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDejan Reljić, Veran Vasić, Djura Oros: "Power Quality Considerations of Variable Speed AC Drives", A Simulation Study, 16th International Symposium on Power Electronics - Ee 2011, Novi Sad, Republic of Serbia, October 26th - 28th, 2011, Paper No. T6-2.4, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-355-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDejan Reljić, Dragan Milićević, Evgenije Adžić, Boris Dumnić, Stevan Grabić, Vlado Porobić, Marko Vekić, Zoran Ivanović, Vladimir Katić, Veran Vasić, Darko Marčetić, Đura Oros, Zoltan Čorba: "Modern Laboratory Tools for Experimental Research in the Field of Electric Drives", 15th International Symposium on Power Electronics - Ee 2009, Novi Sad, Republic of Serbia, October 28th - 30th, 2009, Paper No. T4-2.11, pp. 1-5, ISBN 86-7892-208-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBoris Dumnic, Dejan Reljic, Veran Vasic, Vladimir Katic: "A Cage Induction Machine in Sensorless Wind Turbine Drive and Effects of Machine Parameters Variation", PCIM 2008 – Power Electronics Intelligent Motion Power Quality, Nuremberg, Germany: 27 – 29 Maj, 2008, str. 149- 154, ISBN 978 - 3 - 89838 - 60.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVeran Vasić, Slobodan Vukosavić, Dejan Reljić: "Induction Motor Control With Parallel Speed and Stator Resistance MRAS Based Estimation", 10th International Conference on Power Electronics and Motion Control EPE-PEMC 2002, Cavtat-Dubrovnik: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia, 09-11 September, 2002, str. P.1- P.7, ISBN 953-184-047-4.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDejan Reljić, Darko Ostojić, Veran Vasić: "Simple Speed Sensorless Control of Induction Motor Drive", 6th International Symposium Nikola Tesla, Belgrade, Serbia: Academic mind, Belgrade, 18-20 October, 2006, str. 75- 76, ISBN 86-7466-264-1.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDejan Reljić, Zoran Ivanović, Boris Dumnić: A Review of Wind Energy Technology, XI International ECO-Conference, Novi Sad: Ecological Movement of the City of Novi Sad, 26-29 september, 2007, str. 255- 262, ISBN 978-86-83177-30-1.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDejan Reljic, Vladimir Katic, Veran Vasic, “AC variable speed elevators in the power quality”, Power Electronics, Beijing Institute of Power Electronics, Beijing, China, Vol.3, No.2, 2005, pp.59-62.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаČorba Z., Katić V., Milićević D., Reljić D.: "Photovoltaic Irrigation Systems", Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi (PTEP), 2010, Vol. 14, No 3, pp. 145-148, ISSN 1821-4487, UDK: 621.383.51:626.81
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDejan Reljić, Veran Vasić, Darko Ostojić, Boris Dumnić: "A Comparision of PI Current Controllers in Field Oriented Induction Motor Drive", Advances in Electrical and Computer Engineering, Academy of Technical Sciences of Romania, “Stefan cel Mare”, University of Suceava, 2006, Vol. 6 (13), No. 2 (26), str. 46- 51, ISSN 1582-7445.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаReljić D., Čorba Z., Dumnić B: "Application of Permanent Magnet Synchronous Generators within Small-Scale Hydropower Systems", Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi (PTEP), 2010, Vol. 14, No 3, pp. 149-152, ISSN 1821-4487, UDK: 621.311.21:621.313.1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниDejan Reljić, Vladimir Katić, Veran Vasić: Power Converters as the Source of Power Harmonics, a Case Study , XLVIII Konferencija ETRAN, Beograd: Društvo za ETRAN, 06-10 jun, 2004, str. 261- 264, ISBN 86-80509-49-3.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРељић Д., Марчетић Д.: Компензација пада напона на статорској отпорности скаларно регулисаног асинхроног погона, 54. ЕТРАН, Доњи Милановац: Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, 7-11 Јун, 2010, пп. 1-4, ИСБН 978-86-80509-65-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМркоњић А., Рељић Д., Васић В.: Анализа утицаја виших хармоника магнетнопобудне силе статора на струје пригушног намотаја синхроног турбогенератора , 54. ЕТРАН, Доњи Милановац: Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, 7-11 Јун, 2010, пп. 1-4, ИСБН 978-86-80509-65-5
(М52) Рад у часопису националног значајаДејан Рељић, Веран Васић, Радиша Јевремовић: Analiza pojave prenapona na krajevima kompenzovanog asinhronog motora nakon isključenja napajanja, ETF Journal of Electrical Engineering, 2004, Vol. 12, No. 1, str. 144- 152, ISSN 0353-5207.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДражен Дујић, Владимир Катић, Дејан Рељић: Resistance Spot Welding Machines as a Flicker Source, a Case Study, XLVIII Konferencija ETRAN, Beograd: Društvo za ETRAN, 06-10 jun, 2004, str. 257- 260, ISBN 86-80509-49-3.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДејан Рељић, Веран Васић, Борислав Јефтенић: Статичке механичке карактеристике асинхроног мотора при кочењу једносмерним струјама, XLVI КОНФЕРЕНЦИЈА ЕТРАН, Београд: Друштво за ЕТРАН, 03-06 јун, 2002, стр. 283- 286, ISBN 86-80509-41-8.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДејан Рељић, Веран Васић, Борислав Јефтенић: Кочење асинхроног мотора једносмерним струјама, IV Симпозијум Индустријска електроника ИНДЕЛ-2002, Бања Лука: Електротехнички факултет, Бања Лука, 14-15 Новембар, 2002, стр. 183- 186, ISBN 86-7122-016-8.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДејан Рељић, Веран Васић, Радиша Јевремовић: Анализа појаве пренапона на крајевима компензованог асинхроног мотора након искључења напајања, XLVII Конференција ЕТРАН, Београд: Друштво за ЕТРАН, 08-13 јун, 2003, стр. 397- 400, ИСБН 86-80509-45-0.
(М72) Одбрањен магистарски радУправљање електромоторним погоном без давача
(М52) Рад у часопису националног значајаВасо Божић, Дејан Рељић, Дарко Марчетић: СКАЛАРНО УПРАВЉАЊЕ АСИНХРОНИМ МОТОРОМ ПРИ МАЛИМ БРЗИНАМА ОБРТАЊА РОТОРА, Зборник радова Факултета техничких наука, Нови Сад, 2009
(М52) Рад у часопису националног значајаМитар Шобот, Дејан Рељић, Дарко Марчетић: РАЗВОЈ МАТЕМАТИЧКОГ МОДЕЛА ТРОФАЗНЕ АСИНХРОНЕ МАШИНЕ СА УВАЖЕНИМ МАГНЕТНИМ ЗАСИЋЕЊЕМ И ГУБИЦИМА У МАГНЕТНОМ КОЛУ, Зборник радова Факултета техничких наука, Нови Сад, 2009.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМилорад Бурмазовић, Дејан Рељић, Веран Васић, Петар Јеркан: Одређивање параметара еквивалентне шеме и векторска контрола асинхроне кавезне машине, 52. конференција за ЕТРАН, Београд: друштво за ЕТРАН, 8-12 јун, 2008, стр. ЕЕ1.6-1-4- ИСБН 978-86-80509-63-1.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуВладимир Катић, Веран Васић, Стеван Грабић, Владо Поробић, Дарко Остојић, Борис Думнић, Дејан Рељић, Драган Милићевић, Зоран Ивановић, Марко Векић, Евгеније Аџић: ""Истраживање и реализација нових решења енергетских претварача у индустријским електромоторним погонима"", други научно стручни скуп ""ИнтерРегиоСци 2007."", Нови Сад
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду01.01.2018.
ДоцентЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду15.10.2017.
Асистент приправник РЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду12.09.2014.
АсистентЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука01.12.2013.
Асистент приправник РЕнергетска електроника, машине и погони28.11.2013.
АсистентЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука28.11.2007.
АсистентЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука25.11.2007.
Асистент приправникЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука21.09.2006.
Асистент приправникЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука01.05.2002.