ванр. проф. др Андрија Рашета


Недостаје слика

др Андрија Рашета

Ванредни професор


Телефон021/485-2615
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 306

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Андрија Рашета
Датум рођења: 16.05.1973.
Место рођења: Нови Сад, Република Србија.
Емаил: арасета@унс.ац.рс, арасета@гмаил.цом


ОБРАЗОВАЊЕ

Основну и средњу школу завшио је у Новом Саду.
Дипломирао је на Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука, Грађевинском одсеку (данас Департман за грађевинарство и геодезију) 2002. године са темом "Стамбено пословни објекат С+П+8+М" и оценом 10 (десет).
На последипломске студије, Грађевинског факултета, Универзитета у Београду уписао се 16.12.2004. године, смер "Computational Engineering" (DAAD програм "Academic Reconstruction of South Eastern Europe"). Магистарски рад под називом "Нелинеарна сеизмичка анализа гредних армирано бетонских мостова" одбранио је 29.10.2010. године на Грађевинском факултету Универзитета у Београду.
Докторску дисертацију под насловом "Анализа и процена сеизмичких перформанси гредних армиранобетонских мостова" одбранио је 12.06.2014. године на Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука.


РАДНО ИСКУСТВО

Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
Департман за грађевнарство и геодезију
У звање асистента-приправника за ужу научну област Теорија конструкција на Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука, Институту за грађевинарство (данас Департман за грађевинарство и геодезију) у Новом Саду изабран је у децембру 2002. године, а реизабран у октобру 2006. године и октобру 2009. године. На Грађевинском одсеку Факултета техничких наука радио је као демонстратор на предмету Механика тла школске 2001/2002. године, а од 2002. године као асистент на предметима Статика конструкција 1, Статика конструкција 2, Стабилност и динамика конструкција и Сеизмичка анализа конструкција и на Архитектонском одсеку (данас Департман за архитектуру) на предмету Теорија конструкција. Као асистент са магистратуром радио је на Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука, Департману за грађевинарство и геодезију од 2010. до 2014. године. У звање Доцента на истом факултету изабран је 2015. године и предаје до данас на предметима: Статика конструкција 1, Статика конструкција 2, Стабилност и динамика конструкција, Теорија конструкција, Сеизмичка анализа конструкција, Бетонски мостови и Метални мостови.

Чланство у научним и стручним организацијама и удружењима
Члан Инжењерске коморе Србије (лиценце 310 и 410). Председник Регионалног одбора подсекције дипломираних грађевинских инжењера Матичне секције пројектаната од 2016. до 2019. године. Члан Друштва грађевинских конструктера Србије. Члан удружења БИМ Србија.

Научно истраживачки рад
Од 2005. године учествовао је као сарадник и истраживач на четири научноистраживачка пројекта Министарства за науку и технологију Републике Србије и један пројекат АП Војводине. Тренутно је активни истраживач на једном пројекту који финансира Министарство за науку и технологију Републлике Србије. Као аутор или коаутор објавио је преко 80 научних и стручних радова.

Пројекти
Директно је учествовао на више пројеката, као пројектант сарадник и/или главни пројектант, у изради главних грађевинских пројеката конструкција, идејних пројеката, пројеката за извођење, пројеката изведеног стања конструкција, пројеката санација и процена стања конструкција и контролних статичких и динамичких прорачуна.


ОСТАЛО

Учесник је у превођењу европских норми ЕН1998-1.
Служи се енглеским језиком.

Ванредни професор
25.09.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент25.09.2015.Катедра за конструкције
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2021.Катедра за конструкције
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Секретар катедре01.01.2015.30.09.2021.Катедра за конструкције
НазивУ Установи
Пројекат армиранобетонске монолитне зграде По+П+8+М

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Нелинеарна сеизмичка анализа гредних армиранобетонских мостова

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

2010

Анализа и процена сеизмичких перформанси гредних армиранобетонских мостова

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСтарчев-Ћурчин А., Рашета А., Малешев М., Кукарас Д., Радоњанин В., Шешлија М., Жарковић Д.: Experimental Testing of Reinforced Concrete Deep Beams Designed by Strut-And-Tie Method, Applied Sciences, 2020, Вол. 10, Но 18, пп. 1-23, ИССН 2076-3417
(М23) Рад у међународном часописуРадујковић (Вукић) А., Лађиновић Ђ., Рашета А.: Assessment of RC Frames for SD Limit State Using Nonlinear Methods of Analysis According to EN 1998-3, Технички вјесник - Тецхницал Газетте, 2020, Вол. 27, Но 6, пп. 1870-1878, ИССН 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуЈефтенић Г., Рашета А., Колаковић С., Панић М., Колаковић С., Мандић В.: A Methodology Proposal for Selecting the Optimal Location for Small Hydropower Plants , Технички вјесник - Тецхницал Газетте, 2020, Вол. 28, Но 4, ИССН 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуШешлија М., Радовић Н., Рашета А., Старчев-Ћурчин А., Кукарас Д.: Physico-mechanical properties of concrete mixtures for construction of pavements at bus stations, Грађевинар, 2018, Вол. 70, Но 2, пп. 121-132, ИССН 0350-2465
(М23) Рад у међународном часописуРашета А., Лађиновић Ђ., Радујковић (Вукић) А.: THE ESTIMATION OF SEISMIC PERFORMANCES OF REINFORCED CONCRETE GIRDER BRIDGES USING NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS, Техницки вјесник - Тецхницал Газетте, 2017, Вол. 24, Но 2, пп. 489-496, ИССН 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуСтарчев-Ћурчин А., Рашета А., Брујић З.: THE PROGRAM "ST METHOD" FOR DETERMINING THE STRUT-AND-TIE MODELS OF RC PLANE MEMBERS, Техницки вјесник - Тецхницал Газетте, 2016, Вол. 1, Но 23, пп. 291-300, ИССН 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуСтарчев-Ћурчин А., Рашета А., Брујић З.: Automatic Obtaining of the Strut-and Tie Models for RC Plane Elements, Tehnics Tehnologies Education Management / TTEM, 2013, Вол. 8, Но 4, пп. 1868-1875, ИССН 1840-1503
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомСтарчев-Ћурчин А., Рашета А., Брујић З.: Automatic Generation of Planar RC Strut-and-Tie Models, Фацта Университатис, Сериес: Арцхитецтуре анд Цивил Енгинееринг, 2013, Вол. 11, Но 1, пп. 1-12, ИССН 0354-4605, УДК: 624.04:519.673:624.072.22=111
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомЛађиновић Ђ., Радујковић (Вукић) А., Рашета А.: SEISMIC PERFORMANCE ASSESMENT BASED ON DAMAGE OF STRUCTURES – PART 1: THEORY, Фацта Университатис, Сериес: Арцхитецтуре анд Цивил Енгинееринг, 2011, Вол. 1, Но 9, пп. 77-88, ИССН 0354-4605
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниЛађиновић Ђ., Радујковић (Вукић) А., Рашета А.: Estimation of Seismic Performance of Reinforced Concrete Frame Structures, 17. Интернатионал Сyмпосиум МАСЕ, Охрид: МАСЕ - Мацедониан Ассоциатион оф Струцтурал Енгинеерс, Фацултy оф Цивил Енгинееринг, Блвд. Партизански одреди Но. 24 П.Боx. 560,1000 Скопје, Републиц оф Мацедониа , 4-7 Октобар, 2017, пп. 212-227, ИСБН 978-608-4510-32-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРашета А., Старчев-Ћурчин А., Џолев И., Шешлија М., Кукарас Д.: Ассессмент оф РЦ фраме нонлинеар бехавиор бy ЦДП модел апплицатион, 7. Грађевинарство наука и пракса, Колашин: Университy оф Монтенегро, Фацултy оф Цивил Енгинееринг, 10-14 Март, 2020, пп. 211-220, ИСБН 978-86-82707-32-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРашета А., Старчев-Ћурчин А., Кукарас Д., Шешлија М., Надашки Д., Џолев И.: Ассессмент оф роад реинфорцед цонцрете бридге, 18. Интернатионал Сyмпосиум МАСЕ, Охрид: МАСЕ - Мацедониан Ассоциатион оф Струцтурал Енгинеерс; Фацултy оф Цивил Енгинееринг, 2-5 Октобар, 2019, пп. 461-466, ИСБН 978-608-4510-36-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРашета А., Лађиновић Ђ., Рајић Н.: РЦ Гирдер Бридгес Моделинг фор Сеисмиц Перформанце Ассессмент, 7. Цонтемпорарy Ацхиевементс ин Цивил Енгинееринг, Суботица, 23-24 Април, 2019, пп. 301-309, ИСБН 978-86-80297-78-1, УДК: 624.27.042.7:519.6
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаЛађиновић Ђ., Радујковић (Вукић) А., Рашета А.: Процена сеизмичких перформанси вишеспратних армиранобетонских оквира, "Савремени проблеми теорије конструкција", Монографија посвећена успомени на професора Ђорђа Вуксановића, Београд, Грађевински факултет, Универзитет у Београду, 2016, стр. 121-132, ИСБН 978-86-86363-69-5
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Јефтенић Г., Рашета А., Будински Љ., Колаковић С., Колаковић С.: Софтвер за аутоматско одређивање оптималног положаја мини хидроелектрана, 2020
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорТеорија конструкцијаУниверзитет у Новом Саду25.09.2020.
ДоцентТеорија конструкцијаУниверзитет у Новом Саду25.09.2015.
АсистентТеорија конструкција21.12.2012.
Асистент-мастерТеорија конструкцијаФакултет техничких наука27.10.2009.
Асистент приправникТеорија конструкцијаФакултет техничких наука25.10.2006.
Асистент приправникТеорија конструкцијаФакултет техничких наука03.12.2002.