Predmet: Fotografija (06 - F504I3)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za arhitekturu i urbanizam
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Predmet Fotografija ima za cilj da studente iz tehničkog polja upozna sa stvaralačkim, tehnološkim i istorijskim okolnostima vezanim za ovaj medijum. Stvaralačko umetnički aspekat ima za zadatak da studente uputi u umetničke procese čime će obogatiti njihovu kreativnost i u drugim poljima delovanja. Upoznavanje sa tehnološkim i istorijskim razvojem fotografije će studentima omogućiti razumevanje tehničkih osnova fotografije i ustanoviti relacije između umetničkih i fotografskih zahteva i mogućnosti grafičke reprodukcije slike.
Ishod predmeta je poznavanje tehnologije proizvodnje fotografskih slika i očekivanih zahteva za reprodukciju u štampi iz pozicije umetnika. Ishod predmeta je i umetnički portfolio koji je rezultat stvaralačkih izazova u umetnosti.
U okviru predmeta će studenti steći podrobno razumevanje funkcionisanja fotografskog aparata i uticaj kontrole blende i ekspozicije na izgled slike. Studenti će tokom semestra raditi na zadatim umetničkim projektima.
Predavanja. Auditorne vežbe. Konsultacije
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Goran MalićSlike u srebru2001Fotogram BeogradSrpski jezik
Goran MalićFotografija 19. veka2001Fotogram BeogradSrpski jezik
Peter StepanIcons of photography -The 20th Century1999PrestelEngleski
više autoraPosebne monografije o fotografima 19. i 20. veka različitih izdavača2000BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Kolokvijumdada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Aleksić mr Milan
Redovni profesor iz polja umetnosti

Predavanja
Nedostaje slika

Vladušić dr Jelena
Docent iz polja umetnosti

Auditorne vežbe