Predmet: Regulisanje i upravljanje saobraćajem (17 - S0434)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPlaniranje, regulisanje i bezbednost saobraćaja
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje znanja studenata o saobraćajnoj signalizaciji, saobraćajnoj opremi i metodskim postupcima i merama koje se primenjuju u tehnici regulisanja saobraćaja. Sticanje znanja o multidisciplinarnosti i složenosti procesa regulisanja saobraćaja, normativnim aktima, pravilnicima i drugim uslovima koji moraju biti ispunjeni prilikom sprovođenja i primene regulativnih mera u praksi. Sticanje praktičnih znanja o postupcima koji se koriste u tehnici regulisanja saobraćaja u zavisnosti od funkcionalnih karakteristika putne i ulične mreže, bezbednosti saobraćaja, zahteva za protokom i projektovanog nivoa usluge.
Osposobljavanje studenata i primena stečenih znanja za rešavanje konkretnih problema vezanih za regulisanje saobraćaja na putnoj i uličnoj mreži. Studenti se osposobljavaju da u skladu sa normativnim aktima i pravilima primenjuju različite mere i tehnička rešenja radi stvaranja uslova za bezbednije odvijanje saobraćaja, izmene režima saobraćaja i poboljšanje uslova odvijanja saobraćaja i nivoa usluge.
Uvod u regulisanje saobraćaja. Istorijski razvoj i normativni akti. Saobraćajna signalizacija i oprema. Horizontalna signalizacija. Vertikalna signalizacija. Svetlosna signalizacija. Vođenje saobraćaja na putnoj i uličnoj mreži. Signalizacija i oprema za vođenje saobraćaja na putnoj i uličnoj mreži. Oprema puta. Tehnike regulisanja saobraćaja na uličnoj i putnoj mreži. Regulisanje saobraćaja na vangradskim deonicama puteva. Regulisanje saobraćaja na mestima ukrštanja i raskrsnicama. Regulisanje saobraćaja svetlosnom signalizacijom. Elementi signalnog plana. Regulisanje saobraćaja svetlosnom signalizacijom na raskrsnicama.
Predavanja, auditorne i računske vežbe. U okviru predmeta predviđena je izrada seminarskog rada u kome će studenti primeniti stečena znanja za rešavanje praktičnih problema. Polaganjem dva kolokvijuma studenti će biti oslobođeni polaganja praktičnog-računskog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đorđević, T.Regulisanje saobraćajnih tokova svetlosnom signalizacijom1997Institut za puteve, BeogradSrpski jezik
Maletin, M.Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima2005Orion art, BeogradSrpski jezik
Stanić, B., i dr.Elementi saobraćajnog projektovanja : horizontalna signalizacija 1997Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Milošević, S.Percepcija saobraćajnih znakova2005Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda35.00
Praktični deo ispita - zadacineda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bogdanović dr Vuk
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ruškić dr Nenad
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ruškić dr Nenad
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Garunović Nemanja
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe