Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Kolaković dr Srđan
Redovni profesor

 Šef katedre
Nedostaje slika

Vujinović Marijana
Asistent-master

 Sekretar katedre