Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
doc. dr Dragan KljajićDocent01.12.2015.Katedra za teorijsku elektrotehniku20151201