Predmet: Finansijsko poslovanje u poštanskom saobraćaju (06 - S01433)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPoštanski saobraćaj i komunikacije
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih znanja o finansijskim tokovima u oblastima javnih, bankarskih, monetarnih, međunarodnih, poslovnih finansija i obavljanju finansijskih i novčanih transakcija u poštanskom saobraćaju.
Poznavanje finansijskog poslovanja poštanskih organizacija. Osposobljenost za samostalnu: analizu finansijskog položaja i poslovanja poštanskih organizacija; kontrolu i unapređenje usluga finansijskog tipa koje poštanske organizacije pružaju korisnicima, za svoj račun i u svoje ime, i za račun i ime drugih finansijskih organizacija.
Finansije kao naučna disciplina. Osnovne karakteristike monetarnih, bankarskih, javnih, međunarodnih i poslovnih finansija i njihov značaj i uticaj na poslovanje poštanskih organizacija. Finansijska tržišta i institucije. Razvoj bankarskih i novčanih poslova, finansijski instrumenti i finansijski tokovi, uloga Centralne banke. Unutrašnji i međunarodni platni promet i sistemi plaćanja. Poslovi platnog prometa koje obavljaju poštanske organizacije. Usluge novčanog poslovanja u poštama za fizička i pravna lica. Računsko i blagajničko poslovanje u pošti. Elektronsko poslovanje i elektronska obrada podataka iz oblasti platnog prometa.
Predavanja, vežbe i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vojin Bjelica i grupa autoraFinansije teorija i praksa2001Stylos Novi SadSrpski jezik
Dragana ŠaracFinansijsko poslovanje u poštanskom saobraćaju, Skripta2005Srpski jezik
Begg D, Fischer S, Dornbusch REkonomija2010Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Kolokvijumdada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Šarac dr Dragana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Šarac dr Dragana
Redovni profesor

Auditorne vežbe