prof. dr Vojin Šenk


Nedostaje slika

dr Vojin Šenk

Redovni profesor


Telefon021/485-4512
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 227

<!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } -->

Prof. dr Vojin Šenk, dipl. inž. el., rođen je 1958. godine u Beogradu. Od 1960. živi u Novom Sadu.

Osnovnu školu a zatim i gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" završio je u Novom Sadu, 1972, odnosno 1976. godine. Diplomirao je 1981. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na Odseku za elektrotehniku, smer Elektronika i telekomunikacije. Nakon diplomiranja radio kao inženjer održavanja u RO Naftagas-'Gas' do kraja 1986. U toku 1983. godine odslužio je vojni rok u Zagrebu i Užicu. Od početka 1987. radi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao asistent na više predmeta u oblasti telekomunikacija i električnih merenja. Magistrirao je 1989. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, sa tezom pod naslovom “Zaštitno kodovanje kratkih binarnih poruka za prenos kroz kanale Gilbertovog tipa.” Doktorsku disertaciju, pod naslovom “Eksponent greške konkretnih familija zaštitnih kodova i suboptimalni postupci dekodovanja koji omogućavaju njegovo dostizanje” odbranio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1992. godine. U zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu izabran je 1993. godine, a u zvanje vanrednog profesora 1998. godine. U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Telekomunikacije i Obrada signala izabran je 2003. godine. Boravio je dva puta po 2 meseca na specializaciji u Karlsrueu, Nemačka, i po jednom po 2 meseca u Milanu, Italija i Budimpešti, Mađarska.

Prof. dr Vojin Šenk je do sada objavio tri monografije, iz uže stručne oblasti zaštitnog kodovanja, ali i iz oblasti Transfera tehnologije (približavanja rezultata naučnih istraživanja praktičnoj primeni). Objavio je i preko 200 naučnih radova, uglavnom na međunarodnom nivou (međunarodne monografije, časopisi i konferencije). Bio je recenzent velikog broja knjiga, zbirki i naučnih radova koji su objavljeni kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Predaje Teoriju informacija i komunikacija, a bavi se svim aspektima telekomunikacija. Posebna oblast interesovanja su mu konstrukcija efikasnih algoritama za dekodovanje zaštitnih kodova, kao i geometrijska analiza performansi tih kodova. Organizator serije kurseva za potrebe privrede pod nazivom “Napredne komunikacione tehnologije”. Bio je šef Katedre za telekomunikacije i obradu signala u periodu 2004-2015, a u okviru nje i laboratorije za razvoj komunikacionog softvera i tehnike kodovanja. Aktivni je učesnik u procesima saradnje sa industrijom o čemu svedoče tri patenta i preko 30 projekata u području komunikacionog softvera, uglavnom za inostrane naručioce.

Član je IEEE od 1986. Od 1998. do 2001. bio je rukovodilac Instituta za energetiku, elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Tokom sedam meseci krajem 2001. i početkom 2002. radio u Ministarstvu za nauku, tehnologiju i razvoj kao rukovodilac radne grupe zadužene za uspostavljanje organizacionih i pravnih uslova za organizovanje Inovacionih centara, Centara za transfer tehnologije, Inkubatora kompanija visoke tehnologije i Naučno-tehnoloških parkova u Republici Srbiji. Od 2002. do 2004. godine bio je koordinator Tempus projekta “University Science Parks – Organisational Framework.” Poslednje godine dobrim delom je posvetio organizovanju Naučno-tehnološkog parka Novi Sad kao osnovnog instrumenta za ubrzanje transfera tehnologije sa Univerziteta u praksu, za koji je napisao studiju izvodljivosti na osnovu koje je projekat odobren i počela izgradnja NT Parka na mestu nekadašnjeg TMD-a. Koordinator Takmičenja za najbolju tehnolo[ku inovaciju u Srbiji od 2005. godine. Bio je nosilac nacionalnog projekta izrade studije izvodljivosti za izgradnju naučno-tehnoloških parkova u Srbiji. Dobitnik je WIPO Creativity Award, nagrade koju Svetska organizacija za zaštitu intelektualne svojine dodeljuje istaknutim pojedincima u svetu (do 6 nagrada godišnje) za „izvrsnost u inovativnim naporima koji povećavaju nivo implementacije i korišćenja intelektualne svojine kao oruđa ekonomskog razvoja.“ Koordinator Evropske preduzetničke mreže na Univerzitetu u Novom Sadu. Dobitnik povelje Kapetan Miša Anastasijević za inovacije za 2006. godinu. Dobitnik nagrade Dunavski cvet za 2013. godinu. Dobitnik Telenorove nagrade za najbolji naučni rad iz oblasti telekomunikacija u 2010. godini. Dobitnik nagrade IMP OOUR Telekomunikacije, Beograd kao najbolji rad na XXIX jugoslovenskoj konferenciji ETANa u oblasti telekomunikacija, 1985.  Dobitnik nagrade za najbolji rad na L konferenciji ETRANa u oblasti telekomunikacija 2006. Dobitnik nagrade SEEIT u kategoriji "izuzetna ličnost" 2018. Recenzirao radove za sledeće časopise: Electronics Letters, IEEE Transactions on Information Theory, IEEE Signal Processing Letters, IEEE Communications Letters, IEEE Transactions on Image Processing, IEE Proceedings on Communications i druge. Osnivač je preduzeća NSCom d.o.o., koje je, sa svoje strane, manjinski osnivač preduzeća Zesium mobile d.o.o. Osnivač je i peduzeća CO3 - Coding, Compression, Communications d.o.o. Sva tri preduzeća bave se razvojem komunikacionog softvera. Osnivač je agencije Konekta konsalting d.o.o. specijalizovane za pružanje konsultantskih usluga visokotehnološkim preduzećima.

Oženjen je i ima troje dece i četvoro unučadi. Stanuje u Novom Sadu. Od stranih jezika govori i piše engleski i italijanski, a u stanju je da se služi literaturom na nemačkom i ruskom jeziku.

 

Redovni profesor
18.07.2003.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Konstrukcija minimaks blok kodova

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1981

Zaštitno kodovanje kratkih binarnih poruka za prenos kroz kanale Gilbertovog tipa

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1989

Eksponent greške konkretnih familija zaštitnih kodova i suboptimalni postupci dekodovanja koji omogućavaju njegovo dostizanje

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1992

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiŠenk V., Lazić D.: Autori: D.E. Lazić, V. Šenk Naziv: A Direct Geometrical Method for Bounding the Error Exponent for Any Specific Family of Channel Codes - Part 1: Cutoff Rate Lower bound for Block Codes Naziv časopisa: IEEE Transactions on Information Theory , IEEE Transactions on Information Theory, 1992, Vol. 38, No 5, pp. 1548-1559, ISSN 0018-9448
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVukobratović D., Šenk V.: Design and Evaluation of Irregular LDPC Codes Using ACE Spectrum, IEEE Transactions on Communications, 2009, Vol. 57, No 8,, pp. 2272-2279, ISSN 0090-6778, UDK: 10.1109/TCOMM.2009.08.070548
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSejdinović D., Vukobratović D., Doufexi A., Šenk V., Piechocki R.: Expanding Window Fountain Codes for Unequal Error Protection, IEEE Transactions on Communications, 2009, Vol. 57, No 9, pp. 2510-2516, UDK: 10.1109/TCOMM.2009.09.070616
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukobratović D., Šenk V.: Generalized ACE Constrained Progressive Edge-Growth LDPC Code Design , IEEE Communications Letters, 2008, Vol. 12, No 1, pp. 32-34, ISSN 1089-7798, UDK: 10.1109/LCOMM.2008.071457
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKovačević M., Šenk V.: On Possible Dependence Structures of a Set of Random Variables, Acta Mathematica Hungarica, 2012, Vol. 135, No 3, pp. 286-296
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKovačević M., Stanojević I., Šenk V.: Some Properties of Rényi Entropy over Countably Infinite Alphabets, Problems of Information Transmission, 2013, Vol. 49, No 2, pp. 99-110, ISSN 0032-9460
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBojović Ž., Šećerov E., Dobromirov D., Šenk V.: Maximizing the Profit of Telecom Telcos by a Novel Traffic Scheduling Policy , Electronics and electrical engineering, 2011, Vol. 7, No 113, pp. 67-73, ISSN 1392-1215
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBojović Ž., Perić Z., Delić V., Šećerov E., Sečujski M., Šenk V.: “Comparative Analysis of the Performance of Different Codecs in a live VoIP network using SIP protocol”, Electronics and electrical engineering, 2012, Vol. 117, No 1, pp. 37-42, ISSN 1392-1215
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBojović ž., Šenk V., Dobromirov D., Bojović P.: Intervendor working of VOIP networks , Journal of the Institute of Telecommunications Professionals, 2011, Vol. 5, No 3, pp. 26-32, ISSN 1755-9278
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBajić D., Šenk V., Despotovic M.: Subsets of the STM-1 frame-alignment signal: a monitoring analysis, IEE Proceedings, Communications, 2002, Vol. 149, No 5, pp. 242-248, ISSN 1350-2425
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKovačević M., Stanojević I., Šenk V.: Information-Geometric Equivalence of Transportation Polytopes, Problems of Information Transmission, 2015, Vol. 51, No 2, pp. 103-109, ISSN 0032-
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBojović P., Bojović Ž., Bajić D., Šenk V.: IP Session continuity in heterogeneous mobile networks using Software Defined Networking, Journal of Communications and Networks, 2017, Vol. 19, No 6, pp. 563-568
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKovačević M., Stanojević I., Šenk V.: Information-Geometric Equivalence of Transportation Polytopes, Problems of Information Transmission, 2015, Vol. 51, No 2, pp. 103-109, ISSN 0032-9460
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBojović Ž., Klipa Đ., Šećerov E., Šenk V.: Smart government - from information to smart society, Journal of the Institute of Telecommunications Professionals, 2017, Vol. 11, No 3, pp. 34-39, ISSN 1755-9278
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMilić M., Šenk V.: Uniform Logical Cryptanalysis of CubeHash Function, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2010, Vol. 23, No 3, pp. 357-366, ISSN 0353-3670
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMinja A., Stanojević I., Šenk V.: Novel Quasi-Analytical Simulation Method for Estimating the Error Probability over the BSC, 38. International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Prague, 9-11 Jul, 2015, pp. 309-313, ISBN 978-1-4799-8498-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMinja A., Stanojević I., Šenk V.: Novel Quasi-Analytical Simulation Method for Estimating the Error Probability in AWGN Channel, 37. International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Berlin, 1-3 Jul, 2014
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĆelić Đ., Šenk V., Petrov (Bojović) V.: Enhancing entrepreneurial self-efficacy among students as a technology transfer instrument, 1. International Conference on Technology Transfer - ICTT, Niš: University of Niš, 20-21 Jun, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadišić M., Borocki J., Dobromirov D., Šenk V.: Standardization of internalization and innovation support for Serbian companies , 1. International Conference on Technology Transfer - ICTT, Niš: Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, 20-21 Jun, 2013, pp. 173-178, ISBN 978-86-6125-083-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBorocki J., Šenk V.: ANALYSIS OF INNOVATION FACTORS OF MICRO AND SMALL COMPANIES: A STRATEGIC APPROACH, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - ICEIRD, Novi Sad: Proceedings of the 3rd nternational Conference on Entrepreneurs, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2010, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 27-29 Maj, 2010, pp. 61-68, ISBN 978-86-7892-250-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDobromirov D., Radišić M., Šenk V.: Attractiveness of Serbia for venture capital, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - ICEIRD, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, IEM Department, 27-29 Maj, 2010, pp. 219-226, ISBN 978-86-7892-250-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVidicki P., Borocki J., Šenk V., Rašković V.: Innovation activities in enterprise: different models of measurement, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 14-16 Septembar, 2011, pp. 473-478, ISBN 978-86-7892-341-8, UDK: 658.5(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBorocki J., Rašković V., Šenk V.: EDUCATING WOULD-BE AND EXISTING HIGH- TECH ENTREPRENEURS IN THE MARKET AND BUSINESS AREA , 1. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - ICEIRD, Skoplje: Business Start-up Centre, University "Ss. Ciril and Methodius" - Skopje, 9-11 Maj, 2008, pp. 72-77, ISBN 978-9989-2636-4-4, UDK: 001.896(062),005(062),005.591(062),334.722(062)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRašković V., Šenk V., Borocki J., Ćosić I.: Promoting entrepreneurial thinking in would-be and existing high-tech companies in Serbia, 2. International FINPIN Conference - Promoting Entrepreneurship by Universities, Hämeenlinna: FINPIN, HAMK University of Applied Sciences and Häme Convention Bureau, 20-22 April, 2008, pp. 83-90, ISBN 978-951-827-096-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVojin Šenk, Đuro Kutlača Naziv: High-tech companies in the ICT sector – a remarkable result of the spin-out (of) process at the Faculty of engineering in Novi Sad Naziv skupa: 9th International Symposium Interdisciplinary Regional Research: Hungary – Serbia - Romania, ISIRR 2007 - &lt;u&gt;Nisu povezani autori&lt;/u&gt;&lt;font style="color:#b3b300;"&gt;**greska**&lt;/font&gt;
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDejan Vukobratović, Aleksandar Đurendić, Vojin Šenk, “ACE Spectrum of the LDPC Codes”, special issue of Journal of Automatic Control, ETF, University of Belgrade – ETRAN 2006 awarded papers, 2007.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaA. Pižurica, V. Šenk, V. Pižurica, "An Application of Spherical Codes to Polarization Shift Keying Modulation", Facta Universitatis, Nis, series: Electronics and Energetics vol. 11, No.2, pp. 207-221, 1998.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuV. Šenk, V.D. Delić, V.S. Milošević, “A New Speech Scrambling Concept Based on Hadamard Matrices”, IEEE Signal Processing Letters, vol. 4., no. 6, pp. 161-163, June 1997.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMiroslav Despotović, Vojin Šenk, Bartolomeu F. Uchôa Filho,”DISTANCE SPECTRA OF CONVOLUTIONAL CODES OVER PARTIAL-RESPONSE CHANNELS”, IEEE Transactions on Communications, vol. 49, no.7, pp. 1121-1124, July 2001.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuV. Crnojević, V. Šenk, Ž. Trpovski, “Advanced Impulse Detection Based on Pixel-Wise MAD”, IEEE Signal Processing Letters, vol.11, no. 7, 2004, pp. 589-593.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,M. Obradović, D. Lazić, J. Golić, M. Milosavljević, V. Šenk, "Zaštitno kodovanje sa statističkim prepoznavanjem oblika", monografija, VIZ, Beograd, 1989.
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetV. Bojović, V. Šenk, V. Rašković, M. Stanču-Mirosavljev, J. Borocki, J. Radovanović, "Vodič za inovativne preduzetnike", Priručnik finansiran od strane Evropske agencije za rekonstrukciju u okviru projekta "Promoting Entrepreneurial Thinking in the High-Tech Area", Konekta konsalting, 2007.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuM.Despotović, V.Šenk, "New Channel Trellis Codes for Precoded Partial-Response 1-D Channel", IEE Electronics Letters, September 1995.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaM. Despotovic, V. Šenk, "Distance Sepctrum of Channel Trellis Codes on Precoded Partial-Response 1-D Channel", Facta Universitatis, Nis, series: Electronics and Energetics, Vol. 8, 1995, pp. 57-72.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaV. Milošević, V. Crnojević, V. Radenković, V. Šenk, "PIP - A New Adaptive Filter for Noise Suppression in Still Images", Facta Universitatis, Nis, series: Electronics and Energetics, Vol. 10, 1997, pp. 139-152.
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniV. Šenk, P. Radivojac, I. Stanojević, "An Overview of Decoding Procedures for Trellis Codes," Proceedings of Telecommunication Forum, TELFOR’99, pp. 257-264, Belgrade, Yugoslavia, November 1999, invited introductory paper.
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloVlado Delić i Vojin Šenk, “Postupak za smanjenje verovatnoće greške kod produženog telefonskog biranja niza cifara,” YU Patent P-434/97, prijava prihvaćena 4. marta 1999.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTelekomunikacije i obrada signalaUniverzitet u Novom Sadu18.07.2003.
Vanredni profesorTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka18.06.1998.
DocentTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka01.06.1993.
AsistentTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka01.11.1989.
Asistent pripravnikTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka01.05.1986.