prof. dr Jasmina Dražić


Nedostaje slika

dr Jasmina Dražić

Redovni profesor


Telefon021/485-2609
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 201

Jasmina Dražić, dipl.inž.građ. rođena je 29.11.1958. godine u Novom Miloševu. Osnovnu školu završila je u rodnom mestu, a gimnaziju prirodno-matematičkog smera u Novom Bečeju. Upisala je Fakultet tehničkih nauka 1977. godine, a diplomirala je na FTN Građevinski odsek 30.12.1982. godine. Na Fakultetu tehničkih nauka završava i poslediplomske studije na konstruktivnom smeru građevinskog odseka. Magistarski rad pod nazivom "Višekriterijumska optimizacija konstrukcije hale na osnovu tehnološke analize" odbranila je 14.12.1993. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Analiza međuzavisnosti funkcionalnih i konstrukcijskih karakteristika zgrada kod aseizmičkog projektovanja" odbranila je 14.07.2005.godine. Na građevinskom odseku FTN, Univerziteta u Novom Sadu, bila je angažovana u nastavi kao demonstrator na predmetu "Zgradarstvo" školske 1984/85. godine. Radni odnos je zasnovala kao asistent pripravnik za predmet "Prefabrikacija betonskih elemenata" 26.06.1985. godine. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Zgradarstvo izabrana je 28.09.1989. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Građevinske konstrukcije izabrana je 3.11.2005. godine, a u zvanje vanrednog profesora 21.10.2010. godine za oblast Zgradarstvo građevinske i arhitektonske konstrukcije. Izabrana je za redovnog profesora  21.10.2015. godine. Naučna oblast nastavnika je Zgradarstvo-građevinske konstrukcije i tehnologije. Na  FTN Departmanu za građevinarstvo i geodeziju,  predmetni je nastavnik na osnovnim akademskim studijama, na predmetima "Zgradarstvo 1" (III semestar) i "Zgradarstvo 2" ( IV semestar). Uključena je u nastavu i na izbornom predmetu "Prefabrikacija i tehnologija montaže" (VIII semestar). Na diplomskim akademskim studijama-master, na studijskoj grupi Organizacija i tehnologija građenja (Građevinski menadžment), vodi predmet "Industrijske metode u građevinarstvu" (predmetni nastavnik) i učestvuje u izvođenju nastave (predavanja i vežbe) na predmetu "Teorija sistema i sistemska analiza". Od školske1997/98 godine na Departmanu za arhitekturu angažovana je u nastavi na predmetima "Arhitektonske konstrukcije", "Arhitektonske konstrukcije 2" (III semestar) i "Arhitektonske konstrukcije 3" ( IV semestar).

Redovni profesor
21.10.2015.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
AB rezervoar kružne osnove

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1982

Višekriterijumska optimizacija konstrukcije hale na osnovu tehnološke analize

Magistratura

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1993

Analiza međuzavisnosti funkcionalnih i konstrukcijskih karakteristika zgrada kod aseizmičkog projektovanja

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuHarmati N., Folić R., Magyar Z., Dražić J., Kurtović-Folić N.: Building Envelope Influence on the Annual Energy Performance in Office Buildings, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2, pp. 679-693, ISSN 0354-9836
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMučenski V., Trivunić M., Ćirović G., Peško I., Dražić J.: Estimation of Recycling Capacity of Multi-storey Building Structures Using Artificial Neural Networks, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2013, Vol. 10, No 4, pp. 175-192, ISSN 1785-8860, UDK: 10.12700/APH.10.04.2013.4.11
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMučenski V., Peško I., Trivunić M., Ćirović G., Dražić J.: Identification of Injury Risk in Building Construction - Education, Experience and Type of Works, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 6, pp. 1011-1017, ISSN 1330-3651, UDK: 331.463:69]:311.313(497.113)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDražić J., Darko D., Mučenski V., Peško I.: Multi-criteria Analysis of Variation Solutions for the Pipeline Route by Applyng the PROMETHEE method, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 2, pp. 599-610, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVujkov A., Bibić (Đorđević) D., Peško I., Mučenski V., Dražić J., Trivunić M.: Estimation of Recycling Capacity Using ANN and SVM, Građevinar, 2018, Vol. 70, No 9, pp. 783-792, ISSN 0350-2465, UDK: 624+69(05)=862
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomLukić I., Malešev M., Radonjanin V., Bulatović V., Dražić J.: Komparativna LCA analiza greda spravljenih od normalnog i konstrukcijskog lakoagregatnog betona, Građevinski materijali i konstrukcije, 2013, Vol. 56, No 1, pp. 3-15, ISSN 2217-8139, UDK: 861
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomDražić J., Laban M.: Multicriteria Evaluation and Window Selection, Građevinski materijali i konstrukcije, 2015, Vol. 58, No 3, pp. 37-52, ISSN 2217-8139, UDK: 674.21
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDražić J., Peško I., Mučenski V., Dejić A., Romanovich M.: Evaluating Contractors and Offered Structural Solutions, Procedia Engineering, 2016, Vol. 165, pp. 898-905, ISSN 1877-7058, 15. Underground Urbanisation as a Prerequisite for Sustainable Development, Sankt Peterburg: Science Direct Elsevier, 12-15 Septembar, 2016, pp. 898-905
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDražić J., Vatin N.: The Influence of Configuration on to the Seismic Resistance of a Building, Procedia Engineering, 2016, Vol. 165, pp. 883-890, ISSN 1877-7058, 15. Underground Urbanisation as a Prerequisite for Sustainable Development, Sankt Peterburg: Science Direct Elsevier, 12-15 Septembar, 2016, pp. 883-890
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Letić M., Dražić J.: Zgradarstvo, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka, 2001, str. 1-189, ISBN 86-80249-28-9
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Trivunić M., Dražić J.: Montaža betonskih konstrukcija zgrada, Drugo dopunjeno izdanje, Beograd, Univerzutet u Novom Sadu, FTN Novi Sad, AGM knjiga Beograd, 2009, str. 1-277, ISBN 978-86-86363-19-0
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPeško I., Dražić J., Mučenski V., Trivunić M.: Preparing a Data Base for Estimating Seismic Damage on Buildings by Applyng ANN, Journal of Applied Engineering Science, 2012, Vol. 10, No 1, pp. 21-26, ISSN 1451-4117, UDK: 33
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMučenski V., Peško I., Trivunić M., Dražić J., Ćirović G.: Optimization for Estimating the Amount of Concrete and Reinforcement Required for Multy-storey Buildings, Građevinski materijali i konstrukcije, 2012, Vol. 55, No 2, pp. 27-46, ISSN 2217-8139, UDK: 004.032.26:691.32=861
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDražić J.: Vrednovanje i optimizacija montažnih konstrukcija-tehnološki aspekt,, Tehnika, 2010, Vol. 1, No 3, pp. 103-111, ISSN 0040-2176
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDražić J.: Resursi za planiranje proizvodnje elemenata konstrukcija montažnih hala, Izgradnja, 2010, Vol. 1, No 3-4, pp. 155-161, ISSN 0350-5421, UDK: 624.91.021.4:725.4
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorZgradarstvo-građevinske konstrukcije i tehnologijeUniverzitet u Novom Sadu21.10.2015.
Vanredni profesorZgradarstvo-građevinske i arhitektonske konstrukcijeFakultet tehničkih nauka21.10.2010.
DocentZgradarstvo-građevinske i arhitektonske konstrukcijeFakultet tehničkih nauka03.11.2005.
AsistentGrađevinsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka28.06.2005.
AsistentGrađevinsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka01.07.2002.
AsistentGrađevinsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka01.07.1998.
AsistentGrađevinsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka27.06.1994.
AsistentZgradarstvo-građevinske i arhitektonske konstrukcijeFakultet tehničkih nauka28.09.1989.
Asistent pripravnikGrađevinsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka26.06.1985.