prof. dr Đorđe Lađinović


Nedostaje slika

dr Đorđe Lađinović

Redovni profesor


Telefon021/485-2614
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 209

Rođen 6. marta 1956. godine u Šidu, gde je 1970. završio osnovnu školu, a 1974. godine gimnaziju. Diplomirao na Građevinskom odseku FTN u Novom Sadu 1980., magistrirao 1995., a doktorsku disertaciju odbranio 2002. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Pedagošku aktivnost otpočeo školske 1979./80. god. kao demonstrator iz predmeta Statika konstrukcija. Nakon diplomiranja zapošljava se na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je 1980. izabran u zvanje asistenta-pripravnika, 1989. u zvanje asistenta, 2003. godine u zvanje docenta, a 2007. u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija. Kao asistent, osim svojih baznih predmeta Statike konstrukcija I i Statike konstrukcija II, na Građevinskom odseku vodio vežbe iz predmeta Stabilnost i dinamika konstrukcija i Teorija površinskih nosača, a na Arhitektonskom odseku vežbe iz predmeta Teorija konstrukcija i Noseće konstrukcije II. Od izbora u zvanje nastavnika, na osnovnim studijama predaje predmete Statika konstrukcija I, Statika konstrukcija II, Seizmička analiza konstrukcija i Teorija betonskih konstrukcija na Građevinskom odseku i Teorija konstrukcija i Noseće konstrukcije II na Arhitektonskom odseku FTN. Na magistarskim studijama predaje predmet Zemljotresno inženjerstvo. Na Građevinskom odseku postavio i uveo u nastavu predmet Seizmička analiza konstrukcija na osnovnim studijama i predmet Zemljotresno inženjerstvo na magistarskim studijama. Od 2004. godine je šef Katedre za materijale i konstrukcije. Paralelno sa radom u nastavi na fakultetu učestvuje na naučnim projektima, naučnim i stručnim skupovima, angažujući se u više posebnih publikacija u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je u obradi 15 nacionalnih i jednog međunarodnog naučno-istraživačkog projekta, i tri istraživačka projekta kojima su bitno poboljšani postojeći proizvodi i tehnologije. Objavio preko 100 radova, koji su publikovani u časopisima i zbornicima radova sa naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog značaja. Učestvovao je u radu više domaćih i međunarodnih naučnih skupova, pri čemu je bio predsedavajući sednica na četiri međunarodna i šest domaćih naučnih skupova. Po pozivu održao 12 uvodnih predavanja na nacionalnim naučnim skupovima i jedan uvodni referat na međunarodnom naučnom skupu. Za svoj naučni rad dobio je sledeća priznanja: za doktorsku disertaciju dobio je Povelju JDGK u znak priznanja za najbolje ostvarenje u građevinskom konstrukterstvu Srbije i Crne Gore u 2002. godini iz oblasti nauke, a rad koji je 2003. god. objavio na internacionalnoj konferenciji SE 40EEE, povodom 40 godina zemljotresa u Skoplju, uvršten je u arhivu tekstova biblioteke univerziteta u Berkliju među najuticajnije radove najvećih autoriteta iz oblasti zemljotresnog inženjerstva (EERC Library: The Earthquake Engineering Online Archive –http://nisee.berkeley.edu/elibrary/Text/LIB050305). U okviru stručne delatnosti bavi se projektovanjem armiranobetonskih, čeličnih i zidanih konstrukcija, posebno dinamičkom analizom konstrukcija. Položio je stručni ispit i ima licencu Odgovornog projektanta građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje. Ostvario je veliki broj originalnih stručnih ostvarenja – učestvovao u izradi preko 100 glavnih projekata (stambeni kompleksi, poslovni centri, mostovi, sportske dvorane, silosi, vodotornjevi, specifični inženjerski objekti). Učestvovao i u izradi više elaborata za sanaciju, ojačanje i rekontrukciju postojećih objekata. Pored projektovanja učestvovao i na poslovima stručnog nadzora, izradi studija, ekspertiza i stručnih mišljenja, kontrolnih pregleda i ispitivanja konstrukcija. Kao član autorskog tima, učestvovao na Međunarodnom konkursu za Idejno rešenje mosta preko bokokotorskog zaliva u Crnoj Gori. Kao projektant konstrukcije, učestvovao u izradi Glavnog projekta mosta preko Dunava “Varadinska duga” u Novom Sadu. Ovaj most je proglašen za najbolje ostvarenje u građevinskom konstrukterstvu Srbije i Crne Gore iz oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija za 2000. godinu, a njegovi autori (prof. G. Nenadić i Lj. Đukić) su za ovaj objekat dobili Povelju JDGK. Od strane "Evropske komisije za rekonstrukciju mosta Slobode u Novom Sadu" angažovan na poslovima pregleda projektne tehničke dokumentacije izgradnje mosta Slobode, kao i na izradi Glavnog i izvođačkog projekta rekonstrukcije tunela "Mišeluk". Član je više nacionalnih i međunarodnih naučnih i stručnih udruženja: Jugoslovensko društvo građevinskih konstruktera (JDGK), Jugoslovensko društvo za mehaniku (JDM), Društvo građevinskih inženjera i tehničara (DGIT) Novog Sada, Jugoslovensko udruženje za zemljotresno inženjerstvo (JUZI), Međunarodno društvo za zemljotresno inženjerstvo (International Association for Earthquake Engineering – IAEE) i Međunarodno društvo za mostove i konstrukcije (International Association for Bridge and Structural Engineering – IABSE). Od 2002. član je Nadzornog odbora, a od 2006. član Predsedništva JDGK i potpredsenik Društva za zemljotresno inženjerstvo Srbije. Od 2004. god. zamenik je delegata Srbije i Crne Gore u organima IAEE, a od 2005. god. stalni član Stručnog tima za obnovu i izgradnju mostova Novog Sada. U dva mandata je izabran za člana Izvršnog odbora matične sekcije projektanata Inženjerske komore Srbije. Od 2005. god. Predsednik je podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera u Inženjerskoj komori Srbije.

Redovni profesor
28.11.2012.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.10.2018.Katedra za konstrukcije
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Direktor departmana01.10.2012.30.09.2018.Departman za građevinarstvo i geodeziju
Šef katedre01.10.2012.Katedra za konstrukcije
Šef katedre01.10.2009.30.09.2012.Katedra za konstrukcije
NazivU Ustanovi
Projekat AB hale raspona L = 40 m

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1980

Prilog statičkoj i dinamičkoj analizi visokih zgrada ukrućenih vertikalnim tankozidnim elementima

Magistratura

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1995

Višekriterijumska analiza seizmičke otpornosti konstrukcija armiranobetonskih zgrada

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuProkić A., Lukić D., Lađinović Đ.: Automatic analysis of thin-walled laminated composite sections, Steel and Composite Structures, 2014, Vol. 16, No 3, pp. 233-252, ISSN 1229-9367
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDžolev I., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V.: Numerical analysis on the behaviour of reinforced concrete frame structures in fire, Computers and Concrete, 2018, Vol. 21, No 6, pp. 637-647, ISSN 1598-8198
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBulajić B., Manić M., Lađinović Đ.: Effects of shallow and deep geology on seismic hazard estimates – a case study of pseudo-acceleration response spectra for the northwestern Balkans, Natural Hazards, 2013, Vol. 69, No 3, pp. 573-588, ISSN 0921-030X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRašeta A., Lađinović Đ., Radujković A: The estimation of seismic performances of reinforced concrete girder bridges using nonlinear dynamic analysis, Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 2, pp. 489 – 496, ISSN 1330-3651
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomLađinović Đ.: Nonlinear seismic analysis of asymmetric in plan buildings. Scientific journal Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering (ISSN 0354-4605), Vol. 6, No 1, 2008, pp. 25-35
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomLađinović Đ., Rašeta A., Radujković A.: Seismic Performance Assesment Based On Damage Of Structures – Part 1: Theory, Facta Universitatis, series: Architecture and Civil Engiineering, 2011, Vol. 9, No 1, pp. 77 - 88, ISSN 0354-4605
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomFolić R., Lađinović Đ.: Three dimensional analysis of tall buildings subjected to earthquake loading. Facta Universitatis – Architecture and Civil Engineering, Vol. 1, No 2 (ISSN 0354-4605), 1995, pp. 153 -166.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomJovanović Đ., Žarković D., Brujić Z., Lađinović Đ.: Fiber beam-column element implementation in academic CAD software Matrix 3D, Građevinski materijali i konstrukcije (ISSN 2217-8139), 2017, Vol. 60, br. 2, 60, pp. 57 - 77.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomLađinović Đ., Folić R.: Non-linear analysis of multi-storey building structures by using equivalent SDOF model. Bulletin for Applied Mathematics, BAM-2080/2003 (CIII), Technical University of Budapest, 2003., pp. 495-502.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomLađinović Đ., Folić R.: Comparative analysis of mathematical models for design of tall buildings. Bulletin for Applied Mathematics, BAM-1060/94, TU of Budapest, 1994, pp. 161-171.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomLađinović Đ., Folić R.: Behaviour of outrigger-braced tall building structures. Bulletin for Applied Mathematics, BAM-1060/98, T.U. of Budapest, LXXIV, 1998, pp. 161-176.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomLađinović Đ., Folić R.: Comparative analysis of mathematical models for design of tall buildings. Bulletin for Applied Mathematics, BAM-1060/94, Tehnical University of Budapest, 1994., pp. 161-176.
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniLađinović Đ.: Estimation of Deformation and Strength Demands for Performance Seismic Design. Seminar: Seismic Design Of Structures, Serbian Chamber of Engineers and Bulgarian Chamber in Investment design, Beograd, April 08, 2011.
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniLađinović Đ., Radujković A., Rašeta A.: Estimation of Seismic Performance of Reinforced Concrete Frame Structures, Proceedings 17th International Symposium MASE, Ohrid, Republic of Macedonia, 4. - 7. October, 2017, pp. 212 – 227
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLađinović Đ., Folić R.: Parametric analysis of non-linear response of shear wall buildings subjected to strong ground motions. Proceedings of the fib-Symposium: Concrete Structures in Seismic Regions, Athens, 6 – 8 May 2003, CD-ROM – Paper Reference 276, pp. 1-9.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLađinović Đ., Folić R.: Non-linear analysis of seismic behaviour of asymmetric in plan buildings. First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 3-8 September 2006, Geneva, Switzerland, Paper Number: 853, pp. 1-8.
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaЛађиновић Ђ., Радујковић А., Рашета А.: Процена сеизмичких перформанси вишеспратних армиранобетонских оквира, Савремени проблеми теорије конструкција (монографија посвећена проф. др Ђорђу Вуксановићу), Грађевински факултет, Универзитет у Београду, 2016, стр. 121 - 132, ISBN 978-86-96363-69-5
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaLađinović Đ.: Procena seizmičkih zahteva za projektovanje zgrada prema performansama. Teorija konstrukcija – monografija posvećena životu i delu akademika Milana Đurića, (Editor: Đorđe Vuksanović), Građevinski fakultet, Beograd, 2008, str. 225-232, ISBN 978–86–7518–074–6.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaЛађиновић Ђ.: Пројектовање сеизмички отпорних зиданих зграда према стандарду EN 1998-1, Часопис "Изградња", 2010, год. 64, бр. 1, стр. 117 - 124, ISSN 0350-5421
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaLađinović Đ.: Projektovanje seizmički otpornih zidanih zgrada prema standardu EN 1998-1. Izgradnja (ISSN 0350-5421), God. 64, br. 1, Beograd, januar 2010, str. 117-124.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaLađinović Đorđe: Savremene metode seizmičke analize konstrukcija zgrada. Materijali i konstrukcije (ISSN 0543-0798), 2008, Vol. 51 (2), str. 25-40, UDK: 624.01.04.001.23:699.841 = 861.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaLađinović Đ., Pavkov Đ.: Analiza ponašanja zidanog objekta sa i bez krutog prizemlja u seizmičkim uslovima. Materijali i konstrukcije (ISSN 0543-0798), br. 3-4, Beograd, 1996, str. 43-45.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaLađinović Đ., Nenadić G., Đukić Lj.: Varadinska duga – dinamička analiza glavne mostovske konstrukcije. Časopis "Izgradnja" (ISSN 0350-5421), God. 55, br. 4, Beograd, april 2001., str. 117-124.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaЛађиновић Ђ., Фолић Р.: Анализа утицаја теорије другог реда при дејству земљотреса. Материјали и конструкције (ISSN 0543-0798), 2003, бр. 3-4, стр. 73-77.
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLađinović Đ.: Višekriterijumska analiza seizmičke otpornosti konstrukcija armiranobetonskih zgrada. Uvodno predavanje po pozivu, JDGK, Simpozijum 2004, Vrnjačka Banja, 29. septembar-1. oktobar 2004., Zbornik radova, knjiga 1, P-4, str. 65-76.
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLađinović Đ., Alendar V.: Procena seizmičkih zahteva za projektovanje konstrukcija prema performansama. Uvodni referat, JDGK, 12. kongres, Vrnjačka Banja, 26.-29. septembar 2006., Zbornik radova, Knjiga 1, U-8, str. 131-142.
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLađinović Đ.: Neki aspekti modeliranja i proračuna konstrukcija primenom računara. DGIT Novog Sada, Seminar "Primena računara u arhitekturi, analizi konstrukcija i fundiranju", Novi Sad, 13-14 februar 1997, Zbornik radova, str. 67-92.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLađinović Đ., Folić R.: Uporedna analiza dejstva zemljotresa na visoke zgrade. “Mehanika, materijali i konstrukcije”, SANU, Naučni skupovi, knjiga LXXXIII, Odeljenje tehničkih nauka, Knjiga 2, Beograd, 1996, str. 495-502.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetLađinović Đ., Rašeta A., Radujković A: Teorija konstrukcija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2018, str. 198, ISBN 978-86-6022-044-0
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetLađinović Đ.: Statika konstrukcija 1. Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2007
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLađinović Đ., Folić R.: Seismic analysis of building structures using damage spectra. International Conference in Earthquake Engineering SE 40EEE, Skopje, 26 – 29 August 2003, CD-ROM – Paper Reference 0067, pp. 1-8.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaLađinović Đ.: Procena seizmičkih performansi građevinskih konstrukcija. Građevinski fakultet, Subotica, Zbornik radova GF 15 (YU ISSN 0352-6852), 2006, str. 222-227.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaLađinović Đ., Folić R.: Analiza konstrukcija zgrada na zamljotresna dejstva. Časopis "Materijali i konstrukcije" br. 3-4, JUDIMK, Beograd, 2004, str. 31-64.
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLađinović Đ., Folić R.: Neki problemi projektovanja seizmički otpornih zidanih zgrada. DGIT Novog Sada, Stručni seminar 1996, Novi Sad, 22.-23. april 1996., Zbornik radova, str. 67-82.
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniFolić R., Alendar V., Lađinović Đ.: EC8 - Design of Earthquake Resistant Structure. MASE, 7-th International Symposium, Ohrid, Republic of Macedonia, October 2-4, 1997, Volume 1, General reports, pp. VR14/1-12.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaLađinović Đ.: Nelinearna dinamička analiza konstrukcija izloženih dejstvu impulsnih zemljotresa. Časopis "Materijali i konstrukcije" br. 3-4, Beograd, 2002, str. 73-77.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTeorija konstrukcijaUniverzitet u Novom Sadu29.11.2012.
Vanredni profesorTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka08.11.2007.
DocentTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka22.05.2003.
AsistentTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka21.12.1989.
Asistent pripravnikTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka17.11.1980.