Asistent-master mr Radoslav Lekić


Nedostaje slika

mr Radoslav Lekić

Asistent-master


Telefon021/485-2612
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master
KancelarijaKabinet 204

Od aprila 1980 do avgusta 1981 radio u GP Novograp u Novom Sadu, od septembra 1981. do oktobra 1982. radio u Srednjoj građevinskoj tehničkoj školi "Jovan Vukanović" u Novom Sadu. Od novembra 1982. godine zaposlen sam na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. U toku rada na Fakultetu učestvovao u izvođenju vežbi i dela nastave iz predmeta: Metalne konstrukcije I, Metalne konstrukcije II i jedan deo fonda česova predavanja i vežbi iz predmeta Praćenje, procena stanja i održavanje građ. objekata. Pored toga, na smeru za Arhitekuru učestvovao u izvođenju vežbi iz predmeta Noseće konstrukcije I i jedan deo fonda časova predavanja i vežbi iz predmeta Konstruktivni sistemi i Noseće konstrukcije II. Bio je komentor 56 diplomska radova iz oblasti Metalnih konstrukcija. Od 1986. do 1998.god. je skretar katedre za Konstrukcije. Od 2003.god. član je Republičke revizione komisije – za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije objekata od značaja za republiku, a koji se grade na teritoriji AP Vojvodine. Od 1982.god. je saradnik i istraživač na 8 naučnoistraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju R Srbije. Kao autor ili koautor objavio je 36 naučnih i stručnih radova. Kao odgovorni projektant ili nosilac zadatka učestvovao je u preko 150 elaborata: projekata novih objekata i projekata rekonstrukcije, izrada ekspertiza i stručnih mišljenja, tehnička kontrola projekata, kontrolni pregledi, ispitivanja i ocena stanja objekata, elaborati i studije, stručni nadzor, tehnički prijem objekata, veštačenja iz oblasti građevinarstva i sl.

Asistent-Master
01.04.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Predavač21.02.2015.01.03.2017.Katedra za konstrukcije
NazivU Ustanovi
Projekat proizvodne čelične hale

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1980

Prilog unapređenju građenja spregnutih konstrukcija sa trapezastim limovima

Magistratura

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1992

Kriterijum produkcijeOpis
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLekić, R., Preradov, V., (2000): Sanacija konstrukcije proizvodne hale "Borovo - Boreli" u Somboru, Problemi izgradnje i vrednovanja objekata , Zbornik radova, Arandjelovac, str. 95 - 102.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniR. Lekić, Z. Brujić, M. Milutinović, Ž. Knežević, (2003) - Sanacija konstrukcije objekta oštećenog usled bombardovanja i požara, Deveti nacionalni i treći međunarodni skup iNDiS 2003, Novi Sad, str. 243 - 249
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZ. Brujić, R. Folić, R. Lekić, (2005) - Procena stanja konstrukcije aeratora za vodu, Četvrto savetovanje Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Zlatibor, 25-28 april 2005., str. 243 - 253.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniR. Folić, Z. Brujić, R. Lekić, (2005) - Prikaz projekta sanacije konstrukcije aeratora za vodu, Četvrto savetovanje Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Zlatibor, 25-28 april 2005., str. 253 - 258.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐ. Lađinović, R. Lekić, S. Plisnić, (2007) - Projekat konstrukcije poslovnog objekta Merkator centar u Novom Sadu, Konferencija Savremena građevinska praksa 2007, 19 i 20 april 2007., str. 248 - 262.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Manić, L. Rajšli, R. Lekić, (2002) - Neki problemi rekonstrukcije i nadogradnje objekata, Simpozijum, Procedure regulativa i menadžment u građevinarstvu, Zbornik radova, Aranđelovac, str. 183 - 190.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNenadić,G., Lekić,R., Đukić,Lj.(1990): Neki aspekti projektovanja, građenja i eksploatacije čeličnih antenskih stubova, Stručni seminar 90 DGIT, Zbornik radova, Novi Sad, str.172-189.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZakić,B., Lekić,R., Đukić,Lj.(1990): Naponsko stanje u Trus Joist nosačima, JUDIMK-a, Simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija - XIX Kongres, Zbornik radova, knjiga II, Novi Sad, str. 275 - 286.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini R. Folić, R. Lekić, B. Folić, (2003) - Structure repair of suspension bridge over Vrbas river in Banja Luka, 10th International conference and ehibition, Structural Faults + Repair London, UK, abstract str. 51 + CD 10 strana.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini R. Folić, R. Lekić, Z. Brujić, (2003) - Repair of damaged structure of Blending building in Novi Sad oil rafinery,10th International conference and ehibition, Structural Faults + Repair London, UK, abstract str 156 + CD 10 strana.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini R. Folić, Z. Brujić, R. Lekić, (2006) - Condition assesment and design of structures for water Aerator; Structural Faults & Repair 2006, 11 th International conference and ehibition, Edinburgh, UK, abstract str 139 + CD 10 strana.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Lekić, R., Folić, R., Radonjanin, V., (1998) : Fire Resistance and Fire Damage of Steel Structure, Fifth Pacific Structural Steel Conference, Seoul, Korea.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLekić, R., Folić, R., Radonjanin, V., Đukić, Lj., (1997): Fire damage and repair of the workshop structure of the "Dunav" Textile plant in Čelarevo, 7 th International Symposium Macedonian Association of Structural Engineers, Ohrid, ST 42/1 - ST 42/6.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Lekić, R., (1995): Investigation Results Analysis of Composite Beams with Trapezoid Sheet Metals, Fourth Pacific Structural Steel Conference, Singapur.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaZ. Brujić, R. Folić, R. Lekić, (2003) - Oštećenja, ocena stanja i sanacija oštećene konstrukcije zgrade Blending u Rafineriji nafte Novi Sad, Časopis Izgradnja broj 6-7, Beograd, str. 201 - 210.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLekić,R.(1995): Spregnute međuspratne konstrukcije kod čeličnih višespratnih stambenih zgrada, Naučni skup Unapređenje i dalji razvoj stanovanja u višespratnim stambenim zgradama, Zbornik radova, Niš, strana 441-450.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLekić, R., (1999): Oštećenja čeličnih konstrukcija, Stručni seminar - Procena stanja građevinskih objekata, DDOR Novi Sad, Zbor. rad., Novi Sad, str. 93 - 108.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLekić, R., Đukić, Lj., Brujić, Z., Zečević, D., (1999): Čelične konstrukcije u uslovima povećane agresivnosti sredine, Prvo savetovanje - Ocena stanja, održavanje i sanacija objekata u građevinarstvu, SGIT Jugoslavije, Zbornik radova, Tara, str. 130 - 137.
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduLekić, R., (2000): Oštećenja i održavanje čeličnih konstrukcija u objektima hemijske industrije, Osmi jugoslovenski i drugi međunarodni naučni skup iNDiS 2000, Zbornik radova, Knjiga I, Novi Sad, str. 195 - 202
(M72) Odbranjen magistarski radLekić,R.(1992): Prilog unapređenju građenja spregnutih konstrukcija sa trapezastim limovima, Fakultet tehničkih nauka, Magistarski rad, Novi Sad.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požaraUniverzitet u Novom Sadu01.04.2020.
Asistent-masterUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požaraUniverzitet u Novom Sadu01.04.2017.
Asistent pripravnik RKonstrukcije u građevinarstvuUniverzitet u Novom Sadu21.02.2015.
AsistentKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka21.02.2012.
Asistent pripravnik RKonstrukcije u građevinarstvuFakultet tehničkih nauka11.06.2009.
AsistentKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka24.02.2009.
AsistentKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka01.04.2005.
AsistentKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka15.12.1992.
AsistentUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požaraFakultet tehničkih nauka21.12.1989.
Asistent pripravnikKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka14.01.1982.