prof. dr Pavle Gladović


Nedostaje slika

dr Pavle Gladović

Redovni profesor


Telefon021/485-2483
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 126

Godina upisa i završetka osnovnih studija 1969./1975., Drumski i gradski saobraćaj, Saobraćajni fakultet Univerzitet u Beogradu, prosečna ocena 8,60 ocena diplomskog rada 10. Godina upisa izavršetka magistarskih studija 1982./1986., Drumski igradski saobraćaj, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu , prosečna ocena tokom studija 9,00. Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu 1994.god. odbranjena doktorska disertacija.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor01.10.2018.30.09.2021.Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema
Redovni profesor26.01.2005.Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.09.2016.Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema
NazivU Ustanovi
Primena savremenih metoda za utvrdjivanje prevoznih karakteristika putnika na autobuskoj liniji br. 31 i 31-a u Beogradu

Diploma

Saobraćajno inženjerstvo

Saobraćajni fakultet

1975

Utvrdjivanje karakteristika putovanja metodom uzoraka kod sistematskog brojanja putnika u javnom gradskom putni;kom prevozu

Magistratura

Saobraćajno inženjerstvo

Saobraćajni fakultet

1986

Prilog istrazivanju uticaja tarifne politike na povecanje mobilnosti u javnom gradskom putnickom prevozu

Doktorat

Saobraćajno inženjerstvo

Saobraćajni fakultet

1994

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuP.Ralević, P.Gladović,D.Pamučar,M. Dobrodolac, M.,B.Đorović, B.(2012), "Mathematical model for evaluating the effectiveness of urban and suburban public transport", Metalurgia International, Vol. 17, No. 11, pp. 194-202, IDS Number 986 UF, ISSN 1582-2214
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuD. Bojanić,P.Gladović,P.Ralević,D.Pamučar, (2012), "Organisational design of the logistic management bodies using fuzzy multi criteria decision making in strategic planning", Metalurgia International, Vol. 17, No. 11, pp. 185-193, IDS Number 986 UF, ISSN 1582-2214
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStanković M., Gladović P., Popović V., Lukovac V.: Selection Criteria and Assessment of the Impact of Traffic Accessibility on the Development of Suburb, Sustainability, 2018, Vol. 10, No 6, ISSN 2071-1050
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSremac S., Gladović P., Đelošević M., Matić B., Matić A.: Development of Polymer Packaging for Power Cable, Metalurgija, 2014, Vol. 53, No 4, pp. 693-696, ISSN 0543-5846, UDK: 678.2.004.3:621.315.2=111
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPopović Z., Lazarević L., Brajović Lj., Gladović P.: Managing rail service life, Metalurgija, 2014, Vol. 53, No 4, pp. 721-724, ISSN 0543-5846, UDK: 669+621.7+51/54(05)=111
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBojanić D., Gladović P., Ralević P., Pamučar D.: Organisational design of the logistic management bodies usuing fuzzy multi criteria decision making in strategic planning, Metalurgia international, 2012, Vol. 17, No 11, pp. 185-193, ISSN 1582-2214
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRalević P., Gladović P., Pamučar D., Dobrodolac M., Đorović B.: Mathematical model for evaluating the effectiveness of urban and suburban public transport, IDS Number 986 UF, Metalurgia international, 2012, Vol. 17, No 11, pp. 194-202, ISSN 1582-2214
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGladović P., Popović V., Peulić V.: Expenditure Model, of Line Ranking in the Public Mass Passangers Transportation System , Promet - Traffic and Transportation, 2011, Vol. 23, No 6, pp. 503-509, ISSN 0353-5320, UDK: 656
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomGladović P.: Transportni informacioni sistem, Logistika, 2010, No 03, pp. 24-25, ISSN 1840-4928
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomGladović P., Popović V.: Primena savremenih informacionih tehnologija u autotransportu opasnih materija, Logistika, 2010, No 03, pp. 20-21, ISSN 1840-4928
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomGladović P., Ralević P., Mladenović S., Denić N., Dobrodolac M.: Quantification of airlines business efficiency usuing data envelopment analysis (DEA); DOI 10.5897/AJBM11.1713, African Journal of Business Management, 2012, Vol. 6, pp. 7423-7430, ISSN 1993-8233
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom**Gladović P., Bojović N.: A methodology for introducing new types of tickets in an urban public transport network, Časopis Internacional journal of transport economist, vol. XXVII No 3, October 2000. Instituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa, Roma.- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#b3b300;">**greska**</font>
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomGladović P., Cvijan M., Drašković D.: The Use of Cell Phone while Driving-A Case Study in Serbia, Journal for Traffic and Transport Research and Application, 2018, Vol. 1, pp. 42-47, ISSN 2490-3477, UDK: 656
(M26) Naučna kritika i polemika u međunarodnom časopisuP. Gladović,:” Transportni informacioni sistem”, Časopis „Logistika“, (BIH), broj 03/2010, str. 24-25, ISSN 1840-4928
(M26) Naučna kritika i polemika u međunarodnom časopisuP. Gladović, V. Popović:” Primena savremenih informacionih tehnologija u autotransportu opasnih materija”, Časopis „Logistika“, (BIH), broj 03/2010, str. 20-21, ISSN 1840-4928
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniV.Popović, P.Gladović, S.Kalač:”Definisanje modela savremenog sistema naplate u javnom gradskom prevozu”, III Savetovanje sa međunarodnom učešćem:“TRANSPORT I LOGISTIKA-EVROPSKE PERSPEKTIVE,Travnik-Vlašić, 31.05.-01.06.2012. godine, str.177-192,ISSN 2232-8807
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniP.Gladović, V.Popović:”Informacioni sistem za praćenje ekonomsko-proizvodnih pokazatelja rada autotransportnih preduzeća“, III Savetovanje sa međunarodnom učešćem:“TRANSPORT I LOGISTIKA-EVROPSKE PERSPEKTIVE,Travnik-Vlašić, 31.05.-01.06.2012. godine,(rad po pozivu) str.19-27,ISSN 2232-8807
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniGladović P., Deretić N.: Otvoreni podaci i mogućnost primene u inteligentnim transportnim sistemima u javnom prevozu putnika, 17. Međunarodno savetovanje trendovi, tehnološke inovacije i digitalizacija u saobraćaju, ekologiji i logistici u funkciji održivog razvoja, Travnik, 11-12 Maj, 2018, pp. 66-74, ISBN 2232-8807
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniSalamandija V., Avramović Z., Gladović P.: Koncepcija upravljačkog informacionog sistema za upravljanje autotransportnim preduzećima, 10. Naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO, Banja Luka, 28-29 Septembar, 2018, pp. 264-270, ISBN 978-99976-34-33-7
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniP.Gladović,V.Basarić,A.Popović“:Ocena efekata uvodjenja autobusa na prirodni gas u sistem JGPP-a u Kragujevcu“, II Savetovanje s medjunarodnim učešćem:“Ekologija i saobraćaj“,(rad po pozivu),2 .i 3. jun 2011.str. 248-259,Travnik-Vlašić, ISSN 2232-8807
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM.Miličić,P.Gladović,V.Basarić: ’’Influential parameters of accumulation of the interecity bus lines“, 2nd DQM INTERNATIONAL CONFERENCE „LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT’’,ICDQM-2011., Beograd, Serbia, 29-30 June 2011. str.240-245, ISBN 978-86-86355-06-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniP.Gladović,P.Ralević,S.Kostić:“Koncept održavanja prema pouzdanosti-RCM“,14.DQM Međunarodna konferencija ’’UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU’’,Beograd, Srbija, 29-30 Jun 2011.str.379-384, ISBN 978-86-86355-05-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV.Popović,P.Gladović:“Information as a key factor in management of transport companies“,INTERNATIONAL CONFERENCE COMMUNCATION AND BUSINESS SECTOR held at Faculty for Management in Traffic and Communication, Berane, Montenegro, Jun 20, 2011.Str.81-88, ISBN:978-9940-575-07-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM.Stefanović,B.Bojović,P.Gladović,N.Prolović:“Model for increasing productivity of dangerous goods transportation fleet“, 15th International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM-2012,Belgrade,serbia,28-29 June 2012, str. 170-176, ISBN 978-86-86355-10-2, COBISS.SR-ID 191715596
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniP.Gladović,V.Popović:“Uvod u definisanje modela taksi prevoza u cilju povećanja kvaliteta usluge“,15th International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM-2012,Belgrade,serbia,28-29 June 2012, str. 733-738, ISBN 978-86-86355-10-2, COBISS.SR-ID 191715596
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniN.Tomović, S.Pejčić-Tarle, P.Gladović:“Sistem upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja perfomansi transportnih organizacija“, Međunarodna konvencija o kvalitetu 2012. JUSK, pod motom:“KA EVROPSKIM I SVETSKIM INTEGRACIJAMA“,Beograd, 5.-7. Jun 2012. Godine, str. 99-103, UDK 658.5, ISBN 978-86-903197-9-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniS.Kostić, Z.Papić, P.Gladović:“Dangerous situations during taking irregular menauvers in traffic“, XI International Symposium „ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2012“, Novi Sad, 11 th and 12 th, October 2012., page 197-205, ISBN 078-86-7892-412-5, COBISS.SR-ID 274261511
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniN.Tomović, P.Gladović, N.Petrović, B.Žunić:“Standardized management systems (SMS) in the function of improving the business performance of Serbian railways“, XV SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE ON RAILWAYS RAILCON’12, Serbia, Niš, October 04-05, 2012., str.77-80
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV.Popović, P.Gladović:“BUS RAPID TRANSIT AS A FORM OF CUSTOMER ORIENTATED TRANSPORTATION THAT LEADS TO SUSTAINABLE MOBILITY”,3rd INTERNATIONAL CONFERENCE 2011,”TOWARDS A HUMANE CITY”, Novi Sad, 27th and 28th October 2011, str. 103-108, 656.025.2(082), ISBNN 978-86-7892-349-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGladović P., Deretić N.: STATISTICAL INDICATORS AND RISK FACTORS IN TRAFFIC ACCIDENTS BY BUS, 2. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: RABEC and ECOR, 11-12 Oktobar, 2018, pp. 364-371, ISBN 978-86-80698-12-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Simeunović, P. Gladović, M. Leković.,:” Required service quality as a function of public passenger transport sistem organization”, 12th International Conference dependability and quality management ICDQM-2009, Belgrade, Serbia, 25-26 june 2009., str. 172-178,ISBN 1451-4966
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Simeunović, P. Gladović.,:” Influence of public transport vehicle gap on quality of service in comfort domauin”, 11th International Conference dependability and quality management ICDQM-2008, Belgrade, Serbia, 18-19 june 2008., str. 402-407, ISBN-1451.4966
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV. Popović, D. Bogićević, P. Gladović.,:” Augmentation of quality service in transport of passengers and goods using modern information tehnologies”, 11th International Conference dependability and quality management ICDQM-2008, Belgrade, Serbia, 18-19 june 2008., str. 342-347, ISBN-1451.4966
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniP. Gladović, V. Popović, D. Bogićević.:”, Valuation for quality of service in public city transport of passenger in town Nis”, 11th International Conference dependability and quality management ICDQM-2008, Belgrade, Serbia, 18-19 june 2008., str. 336-341, ISBN-1451.4966
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanković M., Gladović P., Popović V.: DETERMINING THE IMPORTANCE OF THE CRITERIA OF TRAFFIC ACCESSIBILITY USING FUZZY AHP AND ROUGH AHP METHOD, 2. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: RABEC and ECOR, 11-12 Oktobar, 2018, pp. 273-289, ISBN 978-86-80698-12-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJanković A., Lukovac V., Gladović P.: DEFINITION OF INDIVIDUAL WEIGHTS OF DECISION MAKERS IN GROUP AHP SYNTHESIS , 2. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: RABEC and ECOR, 11-12 Oktobar, 2018, pp. 512-528, ISBN 978-86-80698-12-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGladović P., Deretić N.: Planning the Study of Public Passenger Transport by Microsoft Project 2010, 1. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: Regional Association for Security and Crisis Managemen t- RABEK and European Centre for Operational Research - ECOR, 28-29 Septembar, 2017, pp. 137-148, ISBN 978-86-80698-09-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIlić S., Gladović P., Ilić B.: Professional Training of a Manager as Key Feature in Increasing Efficiency of Road Transport Companies, 1. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: Regional Association for Security and Crisis Management - RABEK and European Centre for Operational Research - ECOR, 28-29 Septembar, 2017, pp. 209-217, ISBN 978-86-80698-09-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTomović N., Pejčić-Tarle S., Gladović P.: RESEARCH OF CRITICAL FACTORS OF SUCCESS IN TRANSPORT ORGANIZATIONS, 6. VI International Symposium NEW HORIZONS of transport and communications, Doboj, 17-18 Novembar, 2017, pp. 87-96, ISBN 978-99955-36-66-4, UDK: 656.1/.2(082)(0.034.4)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanković M., Gladović P., Perić M., Bogićević D., Popović V., Radosavljević D.: PROLONGED BUS WAITING TIME AT A BUS STOP CAUSED BY PASSENGERS' ENTRANCE AND EXIT, 1. First International conference Transport for todays society, Bitola: Faculty of Technical Sciences , 19-21 Maj, 2016, ISBN 978-9989-786-79-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović V., Stanković M., Gladović P.: NEEDS FOR APPLICATION OF MODERN FARE SYSTEMS IN PUBLIC CITY PASSENGER TRANSPORT, 1. First International conference Transport for todays society, Bitola: Faculty of Technical Sciences, 19-21 Maj, 2016, ISBN 978-9989-786-79-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSavković T., Miličić M., Gladović P., Škiljaica I., Koleška D.: Benefits of Eco-Driving Usage in Transport Companies - Case Of Scania, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 5-6 Novembar, 2015, pp. 421-425, ISBN 978-86-7892-739-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović V., Kostić S., Gladović P., Jovanović M.: Pešaci kao ugroženi učesnici u saobraćaju - studija slučaja grada Niša, 10. Road Safety in Local Community, Kragujevac, 22-25 April, 2015, ISBN 978-86-7020-350-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanković M., Mihajlović M., Gladović P., Bogićević D.: Uređenje parkiranja u funkciji unapređenja postojeće saobraćajne situacije u Kuršumliji, 2. TES 2010, Sombor: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 8-9 Oktobar, 2015, ISBN 978-86-7395-340-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanković M., Gladović P., Bogićević D., Mišić J.: Effects of Public Transport on Greater Attractiveness of a Residentialatre, 5. Towards a humane city, Novi Sad, 5-6 Novembar, 2015, ISBN 978-86-7892-739-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović V., Trajković I., Gladović P., Kostić S.: The Role and Significance of Planning and Conducting Pedestrian Flows in Cities - Case Study of Niš, 5. Towards a humane city, Novi Sad, 5-6 Novembar, 2015, ISBN 978-86-7892-739-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVeličković M., Gladović P.: Konsolidacija robnih tokova kao mera za smanjenje ekološkog uticaja transporta, 11. Traffic and Environmemtal Problems of Countries in Transition in Terms of Integration in the European Union, Travnik: Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, 22-23 Maj, 2015, pp. 256-266, ISBN /
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGladović P.: Primena analize DEA za poboljšanje kvaliteta usluge na mreži linija javnog gradskog transporta putnika – studija slučaja grada Niša, 11. Traffic and Environmemtal Problems of Countries in Transition in Terms of Integration in the European Union, Travnik, 22-23 Maj, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanković M., Gladović P., Bogićević D.: Značaj primene transportnog problema u funkciji izbora optimalnog rešenja, 11. Traffic and Environmemtal Problems of Countries in Transition in Terms of Integration in the European Union, Travnik, 22-23 Maj, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM.Božović, P.Gladović, M.Veselinović,:“Assessment model of urban public transport system”, Časopis “Suvremeni promet”-Hrvatska, God.31(2011), Broj 5-6 (str. 414-420), U.D.C.656. 1/5:65.012.4, ISSN 0351-1898
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaP. Gladović, Model optimalnog razmeštaja objekata za smeštaj i održavanje vozila Časopis “Saobraćaj u gradovima”, broj 3/1979., str. 15-23, ISBN-0350-0225
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaP. Gladović, M. Miličić, M. Simeunović.,” Kvalitet usluge u drumskom transportu”, Časopis “TEHNIKA”, broj 3-2004, str. 113-120, ISBN-0558-6208
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaP.Gladović, P.Ralević, S.Mladenović, N.Denić, M.Dobrodolac:“Quantification of airlines business efficiency using data envelopment analysis (DEA)“, African Journal of Business Management Vol. 6 (25), pp. 7423-7430, 27 June, 2012, DOI: 10.5897/AJBM11.1713, ISSN 1993-8233
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniP.Gladović,P.Ralević,S.Pejčić-Tarle,A.Dragojlović:“Instrumenti politike zaštite životne sredine“, II Savetovanje s medjunarodnim učešćem:“Ekologija i saobraćaj“,2. i 3. jun 2011.str. 191-198,Travnik-Vlašić, ISSN 2232-8807
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniP. Gladović, M. Simeunović, M. Radojković:“ Primena ITS-tehnologija za tarifiranje u sistemu javnog prevoza putnika“, I Savetovanje sa međunarodnim učešćem, "Transport i savremeni uslovi poslovanja", 27. i 28. maj 2010.god, Travnik-Vlašić, UDK 658.7(075.8), ISBN 978-9958-640-06-3, str. 205-212
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniP. Gladović::“ Model savremenog organizovanja sistema javnog masovnog transporta putnika (JMTP)“, I Savetovanje sa međunarodnim učešćem, "Transport i savremeni uslovi poslovanja", 27. i 28. maj 2010.god Travnik-Vlašić, UDK 658.7(075.8), ISBN 978-9958-640-06-3, str. 41-54, predavanje po pozivu
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniP. Gladović, S. Pejčić-Tarle, S. Mladenović, P. Ralević.,:” A dea methodology for evaluating the efficiency of urban public transport systems in Serbia”, 2nd Conference with international participation 2009. “Modern tendencies of improving traffic in sities”, Novi Sad, 15-16 oktobar 2009., str. 95-101., ISBN 978-86-7892-222-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniP. Gladović, V. Popović, D. Bogićević.,:” Značaj primene digitalnih karti u praćenju saobraćajnih nezgoda”, Savetovanje: Saobraćajne nezgode, Zlatibor 21-23. maj 2009., str. 280-288
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniP. Gladović, V. Popović, D. Bogićević.,:” Savremene inforamacione tehnologije kao faktor bezbednosti u transportu opasnih materija”, Savetovanje: Saobraćajne nezgode, Zlatibor, 22-24. maj 2008., str. 281-290
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniN.Stojanović, P.Gladović:“Elementi za procenu rizika pri transportu opasnih materija u drumskom saobraćaju“, Visika tehnička škola strukovnih studija-Niš, Zbornik radova, Niš, 20011.,str.37-40, ISBN 978-86-85391-08-8, COBISS.SR-ID 184402956
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniP.Gladović, V.Popović:“Primena ITS-a na putnoj mreži Srbije“, TREĆI BIH KONGRES O CESTAMA, Sarajevo, 20.-21. Septembar 2012. str. 138-145, ISSN 1840-2763 9771840276009
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKostić,Z.Papić,V.Bogdanović,P.Gladović,M.Simeunović:“Uzroci i greške kod saobraćajnih nezgoda-novi pristup u njihovoj sistemstizaciji“, Savetovanje:Saobraćajne nezgode, Zlatibor, 27-29 april 2011. str. 405-413, ISBN 978-86-6041-060-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniD.Bogićević,S.Kostić,P.Gladović,N.Čengić:“Konstrukcija i primena dijagrama energetskih rastera za tipske modele vozila“, Savetovanje:Saobraćajne nezgode, Zlatibor, 27-29 april 2011. str. 176-185, ISBN 978-86-6041-060-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM.Božović,P.Gladović:“Gradski masovni transport putnika kao javni servis – institucionalna struktura i upravljanje“, Simpozijum Simulacije u organizaciji - SIMORG, 9-12. juli 2010.god., Zlatibor, ISBN 978-86-7680-216-6 (elektronski zbornik radova)
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniD.Projović, P.Gladović:“Primena komunikacionih tehnologija za unapređenje kvaliteta transportnih usluga javnog masovnog transporta putnika“,10 Savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja-TES 2012., Subotica, 17.-18. Maj 2012., str.155-160, ISBN 978-86-7395-300-7, COBISS.SR-ID 190607116
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniP.Ralević, S.Mladenović,S.Pejčić-Tarle,P.Gladović:“Optimizacija pakovanja različitih vrsta kontejnera na noseće platforme“, XXXVIII Simpozijum o operacionim istraživawima SYM-OP-IS, 04.-07. oktobar, 2011. Str.814-817, ISBN: 978-86-403-1168-7
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Pavle Gladović, Tarifna politika u javnom gradskom putničkom prevozu, Izdavačko preduzeće PC Program, d.o.o., Beograd 1995
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuP. Gladović, N. J. Bojović, A methodology for introducing new types of tickets in an urban public transport network, International Journal of Transport Economics, Vol. XXVII-No. 3, str. 381-399, Roma october 2000
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuP. Gladović, V. Popović, V. Peulić, Expenditure model of line ranking in the public mass passengrs transportation system, Prome Traffic & Trasportation ISSN 0353-5320, UDK 656 CODEN POMEEZ, vol. 23, ID 0308-6/2011
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Pavle Gladović, Stanislav Glumac, Srećko Žeželj, Srećko Nijemčević, Projektovanje, proizvodnja i eksploatacija autobusa, IKARBUS a.d. Beograd 2002
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorOrganizacija i tehnologije transportnih sistemaUniverzitet u Novom Sadu26.01.2005.