doc. dr Milan Narandžić


Nedostaje slika

dr Milan Narandžić

Docent


Telefon021/485-2553
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 310A

Milan Narandžić rođen je 4. oktobra 1972. godine u Bačkoj Palanci. Osnovnu školu pohađao je u Čelarevu. Završio je srednju elektrotehničku školu, Mihajlo Pupin u Novom Sadu, smer računarstvo i automatika. Diplomirao je u septembru 1996. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Elektronika i telekomunikacije, sa prosečnom ocenom 9,44. U diplomskom radu bavio se mogućnostima upotrebe veštačkih neuralnih mreža u automatskom prepoznavanju govora. Od oktobra 1996. do oktobra 1998. prima stipendiju Ministarstva za nauku i tehnologiju republike Srbije za rad na projektima Primena digitalne obrade signala u telekomunikacijama i Obrada i prenos digitalnih signala u pristupnoj ravni telekomunikacione mreže. U toku 1998. i 1999. angažovan je na projektu  In-Service BER Measurement in Communication Networks, New Mexico Highlands University, USA . Posle diplomske studije završio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Telekomunikacije, sa prosečnom ocenom 10. Magistarsku tezu pod nazivom “Neuralna mreža kao estimator verovatnoće greške na digitalnim komunikacionim sistemima" odbranio je u maju 1999. U zvanje asistenta pri Katedri za telekomunikacije i obradu signala Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu izabran je decembra 1999. Posao asistenta započeo je da obavlja godinu dana kasnije, od 19.12.2000. godine, nakon odsluženja vojnog roka. U okviru nastave angažovan je na predmetima Digitalne telekomunikacije i Radio-komunikacije. U martu 2003. godine položio je stručni ispit propisan za diplomiranog inženjera elektrotehnike, smer elektronika i telekomunikacije, čime je stekao ovlašćenje za projektovanje. Od 2004 godine učestvuje u radu  COST 273 foruma "Towards Mobile Broadband Multimedia Networks". Od oktobra 2006. boravi na Technische Universität Ilmenau, Nemačka u cilju stručnog usavršavanja. U periodu 2006-2007 bio je angažovan na Evropskom FP6 projektu WINNER (http://www.ist-winner.org/) u okviru grupe koja se bavila razvojem modela širokopojasnih MIMO radio-kanala koji su pogodni za evaluaciju 4G performansi na sistemskom nivou. Započeti rad na oprimizaciji modela radio-kanala nastavio je 2008. u okviru CELTIC projekta WINNER + (http://projects.celtic-initiative.org/winner+/). Počevši od 2008. njegov istraživački rad „Distributed MIMO radio channel modelling“ podržan je od strane Nemačke istraživačke fondacije (Deutsche Forschungsgemeinschaft), u okviru projekta Take OFDM (http://www.et2.tu-harburg.de/DFG-TakeOFDM/). U periodu 2008-2009 sarađivao je sa Fraunhofer-Institute for Telecommunications, Heinrich-Hertz-Institut, Berlin na projektu „MIMO Kapazität und Winkelstreuung“. U okviru EMT/TUI istraživačke grupe, doprinosi tekućim projektima UMIC (http://www.umic.rwth-aachen.de/) i Easy-C (http://www.easy-c.de/index_en.html), koji se bavre razvojem, odnosno implementacijom novih bežičnih/mobilnih sistema. Aktivno je učestvovao u radu COST 2100 inicijative „Pervasive Mobile & Ambient Wireless Communications“. Od 2010. radi Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao predavač strukovnih studija pri Katedri za telekomunikacije i obradu signala, a angažovan je i na poslovima akreditovane Laboratorije za elektromagnetsku kompatibilnost. Od 2011. je uključen u nacionalne projekte Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj III44002 „Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i inegrisano upravljanje ekosistemima“ i III44003 „Integrisani sistem za detekciju i estimaciju razvoja požara praćenjem kritičnih parametara u realnom vremenu“. Takođe, učestvuje u radu COST IC1004 akcije (Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments) . U 2012. održava predavanja u okviru, 3-će trening škole "Propagation Measurement, Modelling, and OTA-Emulation". U periodu od 2012.-2015. doprinosi FP7 projektu ICT-EMPhAtiC (http://www.ict-emphatic.eu/). Od 2015. je docent na Katedri za telekomunikacije i obradu signala Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i razvija nove kurseve Modelovanje i simulacija komunikacionih sistema, Projektovanje radio-sistema, Bežične komunikacije i Kognitivni radio. U periodu 2016.-2020. učestvuje u radu COST IRACON akcije CA15104 (Inclusive Radio Communications, http://www.iracon.org/ ) . U periodu 2017. - 2021. učestvuje u ERASMUS+KA2 projektu BENEFIT (Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs, https://www.project-benefit.eu/). Od 2018. učestvuje u ERA.Net RUS Plus projektu 99-HARMONIC.
Član je međunarodnog IEEE udruženja od 1997. i Inženjerske komore Srbije od 2003. Od stranih jezika tečno govori i piše engleski, a služi se nemačkim i ruskim. U svom istraživačkom radu bavi se prostornim aspektima radio-komunikacija  (Radio Access Technology, Space-Time processing, MIMO channel modeling…). Autor/koautor je 3 članka u časopisima sa SCI liste, 1 članka u istaknutom nacionalnom časopisu, 32 rada na međunarodnim i 11 na nacionalnim naučnim skupovima, 5 saopštenja u okviru COST akcija, održao je 7 javnih predavanja i ima doprinose u okviru 4 knjige.

Docent
23.10.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Predavač01.07.2014.01.10.2015.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Stručni saradnik na projektu21.05.2014.01.06.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Predavač26.02.2013.01.05.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom01.10.2010.01.02.2013.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom01.10.2009.01.01.2010.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom17.12.1999.01.08.2006.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent23.10.2015.22.10.2020.Katedra za telekomunikacije i obradu signala
NazivU Ustanovi
Upotreba veštačnih neuralnih mreža u automatskom prepoznavanju govora

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1996

Neuralna mreža kao estimator verovatnoće greške u digitalnim komunikacionim sistemima.

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Wideband MIMO Radio Channel Modeling

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaNarandžić M.: R. Verdone, A. Zanella: Pervasive Mobile and Ambient Wireless Communications COST Action 2100, Chapter 3 Radio Channel Modeling for 4G Networks, Springer, 2012, ISBN 978-1-4471-2315-6
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaNarandžić M., Hong A., Kotterman W., Thomä R., Reichardt L., Fügen T., Zwick T.: OFDM Concepts for Future Communication Systems , Springer, 2011, ISBN 978-3-642-17496-4
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaNarandžić M.: M. Döttling, W. Mohr, A. Osseiran: Radio Technologies and Concepts for IMT-Advanced, contributions to Chapter 3 WINNER II Channel Model, Wiley, 2009, ISBN 978-0470747636
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaNarandžić M.: Klaus David: Technologies for the Wireless Future (WWRF) Volume 3, ch. 6. New Air Interface Technologies, pp. 197–250, A. Alexiou, S. Gale, M. Haardt, T. Jämsä, A. Jeffries, P. Kyösti, T. Lestable, J. Meinilä, M. Narandžić, J.-P. Nuutinen, M. Ran, F. Römer, C. Schneider, V. Stanković, R. Thomä, and J. Ylitalo, John Wiley and Sons, 2008, ISBN 978-0-470-99387-3
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPetković M., Cvetković A., Narandžić M., Chatzidiamantis N., Vukobratović D., Karagiannidis G.: Mixed RF-VLC relaying systems for interference-sensitive mobile applications, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020, Vol. 69, No. 10, pp. 11099-11111, ISSN 0018-9545
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNarandžić M., Schneider C., Kotterman W., Thomä R.: Quantification of scenario distance within generic WINNER channel model , International Journal of Antennas and Propagation, 2013, pp. 1-17, ISSN 1687-5869
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJošilo S., Pejović M., Đorđević B., Narandžić M., Nedić S.: Multicarrier waveforms with I/Q staggering: uniform and nonuniform FBMC formats , EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2014, ISSN 1687-6172
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Narandžić, V. Milošević, M. Jevtić: "The Platform for Monitoring on Non-Ionizing Radiation Levels in the Radio-Frequency Range 80 MHz-2.5 GHz in the City of Novi Sad", International Conference on Engineering and Environment, Novi Sad, May 18-20, 2005.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPetković M., Narandžić M.: Overview of UAV based free-space optical communication systems, 4. International Conference on Interactive Collaborative Robotics - ICR, Istanbul: Springer (Bogaziçi University (BU, Istanbul, Turkey), St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Science (SPIIRAS, St. Petersburg, Russia), Munich University of Technology (TUM, Munich, Germany)) , 20-25 August, 2018, pp. 270-277, ISBN 978-3-030-26118-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPetković M., Cvetković A., Narandžić M., Vukobratović D.: Mixed RF-VLC relaying system with radio-access diversity, 28. Wireless and Optical Communication Conference - WOCC, Beijing: IEEE, 9-10 May, 2019, ISBN 978-1-7281-0660-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPetković M., Cvetković A., Narandžić M.: Outage Probability Analysis of RF/FSO-VLC Communication Relaying System, 11. International Symposium on Communication Systems, Networks, and Digital Signal Processing - CSNDSP, Budimpešta: IEEE/IET, 18-20 July, 2018, ISBN 978-1-5386-1335-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNarandžić M., Schneider C., Kotterman W., Thomae R.: Required Number of Propagation Scenarios for Acceptable Reproduction of Spectral Efficiency Distribution in (Heterogeneous) Network Simulations, 9. European Conference on Antennas and Propagation EuCAP, Lisabon, 12-17 April, 2015, ISBN 978-1-4799-7051-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanivuk V., Tomić S., Narandžić M., Nedić S.: Real-domain SIC for MIMO with FBMC waveforms, 11. International Symposium on Wireless Communication Systems ISWCS, Barselona: IEEE, 26-29 Avgust, 2014, pp. 755-760, ISBN 9781479958641
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJošilo S., Narandžić M., Tomić S., Nedić S.: Widely linear filtering based kindred co-channel interference suppression in FBMC waveforms, 11. International Symposium on Wireless Communication Systems ISWCS, Barselona: IEEE, 26-29 Avgust, 2014, ISBN 9781479958641
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJungnickel V., Brylka A., Krüger U., Jäckel S., Narandžić M., Käske M., Landmann M., Thomä R.: Spatial degrees of freedom in small cells: Measurements with large antenna arrays , 77. Vehicular Technology Conference, Drezden, 2-5 Jun, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNarandžić M., Milošević V.: Quantification of radio-broadcasting impact on non-ionizing radiation levels in city of Novi Sad , 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, ISBN 978-86-7892-510-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNarandžić M., Milošević V.: Data management for non-ionizing radiation protection , 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, ISBN 978-86-7892-510-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNarandžić M., Käske M., Jäckel S., Sommerkorn G., Schneider C., Thomä R.: Variation of estimated large-scale MIMO channel properties between repeated measurements , 73. Vehicular Technology Conference, Budimpešta: IEEE, 15-18 Maj, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBoettcher A., Vary P., Schneider C., Narandžić M., Thomä R.: Estimation of the radio channel parameters from a circular array with directional antennas , 73. Vehicular Technology Conference, Budimpešta, 15-18 Maj, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNarandžić M., Schneider C., Käske M., Sommerkorn G., Thomä R.: Large-scale parameters of wideband MIMO channel in urban multi-cell scenario, 5. European Conference on Antennas and Propagation EuCAP, Rim, 11-15 April, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSchneider C., Narandžić M., Käske M., Sommerkorn G., Thomä R.: Large Scale Parameter for the WINNER II Channel Model at 2.53 GHz in Urban Macro Cell, 71. IEEE Vehicular Technology Conference VTC, Taipei, 16-19 Maj, 2010
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNarandžić M., Kotterman W., Käske M., Schneider C., Sommerkorn G., Hong A., Thomä R.: On a characterization of large-scale parameters for distributed (multi-link) MIMO - the impact of power level differences, 4. European Conference on Antennas and Propagation EuCAP, Barcelona, 12-16 April, 2010
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBoettcher A., Schneider C., Narandžić M., Vary P., Thomä R.: Power and Delay Domain Parameters of Channel Measurements at 2.53 GHz in an Urban Macro Cell Scenario, 4. European Conference on Antennas and Propagation EuCAP, Barcelona, 12-16 April, 2010
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniC. Schneider, G. Sommerkorn, M. Narandžić, M. Käske, A. Hong, V. Algeier, W.A.Th. Kotterman, R. S. Thomä, C. Jandura: “Multi-User MIMO Channel Reference Data for Channel Modelling and System Evaluation from Measurements”, International ITG Workshop on Smart Antennas (WSA 2009) ,Berlin, Germany, February 16-18, 2009.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniC. Schneider, M. Bauer, M. Narandžić, W.A.Th. Kotterman, R. S. Thomä: “Clustering of MIMO channel parameters – performance comparison”, IEEE 69th Vehicular Technology Conference: VTC2009-Spring, Barcelona, Spain, April 26–29, 2009
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Narandžić, C. Schneider, and R. S. Thomä: “WINNER wideband MIMO system-level channel model - Comparison with other reference models”, 54th IWK – Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Ilmenau, Germany, Sep. 7-10, 2009.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniP. Kyösti, T. Jämsä and A. Byman, M. Narandžić: „Computational complexity of drop based radio channel simulation”, Proc. of International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications (ISSSTA), Bologna, Italy, Aug.25-28, 2008.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniL. Hentilä, M. Narandžić, J. Meinilä, and P. Kyösti: “Measurement based parameter extraction for WINNER radio channel model”, Proc. of the XXIX General Assembly of the International Union of Radio Science (URSI), Chicago, IL, USA, Aug. 7-16, 2008.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Landman, M. Narandžić, and Reiner S. Thomä: “Limits of Experimental Channel Characterization Related to Antenna Calibration”, Proc. of the XXIX General Assembly of the International Union of Radio Science (URSI), Chicago, IL, USA, Aug. 7-16, 2008.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Narandžić, C. Schneider, R. Thomä, T. Jemsä, P. Kyösti, and X. Zhao, „Comparison of SCM, SCME, and WINNER Channel Models,“ Proc. of IEEE VTC2007-Spring, Dublin, Ireland, April 23 - 25, 2007
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Narandžić, M. Käske, C. Schneider, M. Milojević, M. Landmann, G. Sommerkorn, and R.S. Thomä, „3D-Antenna Array Model for IST-WINNER Channel Simulations,” Proc. of IEEE VTC2007-Spring, Dublin, Ireland, April 23 - 25, 2007.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Narandžić, M. Landmann, C. Schneider, and R. S. Thomä: "Influence of Extraction Procedures on Estimated Wideband MIMO Channel Parameters", Proc. of IST Mobile & Wireless Communication Summit, Budapest, Hungary, July 1-5, 2007.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniA. Hong, M. Narandžić, C. Schneider, and R. S. Thomä, “Estimation of the Correlation Properties of Large Scale Parameters from Measurement Data,” Proc. of the 18th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), Athens, Greece, Sept 3-7, 2007.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Narandžić, P. Kyösti, J. Meinilä, L. Hentilä, M. Alatossava, and T. Rautiainen, Y.L.C. de Jong, C. Schneider, R. S. Thomä, “Advances in “WINNER” Wideband MIMO System-Level Channel Modelling“, Proc. of the 2nd Europian Conference on Antennas and Propagation (EUCAP), Edinburgh, UK, Nov. 11-16, 2007.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilan Narandžić, Đ. Zrilić, Vojin Šenk: "Perceptron as BER Estimator", The 5th Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineering, Belgrade, Sep. 25-27, 2000.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐ. Zrilić, Milan Narandžić: "PCM-to-Δ\SigmaM Converter", The 42nd Midwest Symposium on Circuits and Systems, Las Cruces, Aug. 8-11, 1999.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBorislav Antić, Milan Narandžić: "Bit-wise Random Number Generator Improvement of Stochastic A/D Conversion", The 42nd Midwest Symposium on Circuits and Systems, Las Cruces, Aug.8-11, 1999.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduStanivuk V., Tomić S., Narandžić M., Nedić S.: Real-field successive interference cancellation in I/Q staggered multicarrier waveforms - SISO to MIMO extension, noise suppression and constructive exploitation of intrinsic interference, 23. European Conference on Networks and Communications, Bologna: IEEE, 23-26 Jun, 2014
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduJošilo S., Narandžić M., Tomić S., Nedić S.: Widely linear filtering based kindred co-channel interference suppression in I/Q staggered multicarrier waveforms , 23. European Conference on Networks and Communications, Bologna: IEEE, 23-26 Jun, 2014
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduMilošević V., Narandžić M.: Creation of a database of all non-ionizing radiation sources in radio frequency band in the city of novi sad , 1. ENVIROSCIENCE, Novi Sad, 26-27 Septembar, 2012, pp. 56-57, ISBN 978-86-910591-4-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLj. Jovanov, Milan Narandžić: "Stohastički model MIMO radio kanala", XII telekomunikacioni forum - TELFOR, Beograd, 23-25 Novembar, 2004.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniD. Đorđević, Milan Narandžić: "Modemi zasnovani na standardima ITU-T V.90 i V.92", IX telekomunikacioni forum - TELFOR, Beograd, Nov. 20-22, 2001.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniA. Žigić, Milan Narandžić: "Pregled i primena MIMO sistema", XII telekomunikacioni forum - TELFOR, Beograd, 23-25 Novembar, 2004.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentTelekomunikacije i obrada signalaUniverzitet u Novom Sadu23.10.2020.
DocentTelekomunikacije i obrada signalaUniverzitet u Novom Sadu23.10.2015.
Asistent pripravnik RTelekomunikacije i obrada signala01.07.2014.
Asistent - stari nazivTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka01.10.2010.
Asistent pripravnik RTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka21.05.2009.