Подаци о звању
НазивДоктор наука - Машинско инжењерство (Др)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиМашинско инжењерство
Ниво студијаДокторске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
M00МашинствоСрпски језик36180