Predmet: Vrednovanje projekata (06 - S0I592)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastSaobraćajni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje novih i primena prethodno stečenih znanja u postupcima vrednovanje projekata iz oblasti saobraćaja. Obučavanje studenata za sprovođenje funkcionalnog, investicionog, ekonomskog i ekološkog vrednovanja u postupcima izbora optimalne varijante saobraćajno-infrastrukturnih objekata.
Osposobljavanje studenata za korišćenje savremenih inženjerskih alata i sprovođenje analiza u postupku izbora optimalnih rešenja. Studenti se osposobljavaju da u postupku izbora optimalnog rešenja, osim vrednovanja funkcionalnih karakteristika, analiziraju i potrebe i zahteve zainteresovane društvene zajednice, odnosno njenih organa ili institucija, kao i uticaj izgradnje projektovanog objekta na životnu sredinu. Stečena znanja primenjuju se u postupcima prostornog planiranja, prilikom planiranja i projektovanja puteva, planiranje investicija i eksploatacije saobraćajne infrastrukture.
Pojam, predmet i osnovni zadaci funkcionalnog vrednovanja. Funkcionalno vrednovanje uslova odvijanja saobraćaja na putevima, raskrsnicama i putnim objektima. Ekološko vrednovanje i procene uticaja na životnu sredinu. Ekonomsko vrednovanje. Investiciono vrednovanje. Višekriterijumsko vrednovanje. Primena savremenih programa u postupcima vrednovanja.
Predavanja, auditorne i računske vežbe. U okviru predmeta predviđena je izrada seminarskog rada. Polaganjem kolokvijuma studenti se oslobađaju polaganja praktičnog-računskog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ljubiša KuzovićVrednovanje u upravljanju razvojem i eksploatacijom putne mreže1994Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Transportation Research BoardHighway Capacity Manual 20002000National Research Council, Washington , D.C.Engleski
Anandarup RayCost-Benefit Analysis "Issues and Methodologies"1984The Johns Hopkins university press BaltimoreEngleski
Highway research board "Special Report 87"Highway capacity manual 19651965Industrial Research NAS-NRC Washington, D. C.Engleski
Hans A. AdlerEconomic Appraisal of transport projects "A manual with case studies"1987The Johns Hopkins university press BaltimoreEngleski
Ljubiša KuzovićUtvrđivanje potreba i opravdanosti izdvajanja tranzitnog saobraćaja sa gradskih arterija izradnjom obilaznica1997Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda35.00
Praktični deo ispita - zadacineda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bogdanović dr Vuk
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bačkalić dr Svetlana
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ruškić dr Nenad
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Matović Boško
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe