Dokumentacija za upis


21.07.2022. - 16:32 
Dokumenta potrebna za upis na Fakultet:

Komplet za upis - na Fakultetu se dobija fascikla za upis sa indeksom  (uz prikaz uplatnice o troškovima upisa)
Svedočanstva četiri razreda srednje škole (original)
Diploma o stečenom srednjem obrazovanju (original)
Za kandidate državljane Republike Srbije - očitana lična karta (sa čipom) ili fotokopija lične karte (bez čipa); Za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije - izvod iz matične knjige rođenih (original) i/ili fotokopija prve strane pasoša
Dve fotografije formata 3,5x4,5 cm
Dokaz o uplati troškova upisa
Kandidati koji su na samofinansiranju prilažu dokaz o plaćenim troškovima školarine
- minimum 50% od ukupnog iznosa (Iznos školarine je naveden u Konkursu)

VAŽNA NAPOMENA: !!!PODACI ZA UPLATU!!!
Žiro-račun i poziv na broj za uplatu troškova upisa i školarine su personalni za svakog kandidata i mogu se videti na nalogu SERVISA PRIJEMNIH ISPITA.