Предмет: Математичка анализа 1 (06 - GI107)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областМатематика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Алгебрадане

Предмети којима је предуслов предмет Математичка анализа 1

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Математичка анализа 2дане
Вероватноћа и математичка статистикадане
Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области Математичке анализе (гранични процеси, диференцијални и интегрални рачун, обичне диференцијалне једначине).
Стечена знања користи у даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе из стручних предмета користећи градиво из Математичке анализе 1 .
Предавања (Теоријска настава): Низови (конвергенција низа, реални и комплексни низови, комплетни метрички простори). Гранична вредност, непрекидност функција. Реалне функције једне реалне променљиве (гранична вредност; непрекидност; униформна непрекидност; диференцијални рачун и примена, неодређени интеграл; одређени интеграл и примена; несвојствени интеграл). Реалне функције више реалних променљивих (гранична вредност; непрекидност; униформна непрекидност; диференцијални рачун и примена). Обичне диференцијалне једначине првог и вишег реда. Линеарне диференцијалне једначине н-тог реда. Практична настава (вежбе): На вежбама се раде одговарајући примери са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Нумеричко рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику модула (гранични процеси; диференцијални рачун реалне функције једне реалне променљиве, диференцијални рачун реалних функција више реалних променљивих; интегрални рачун; обичне диференцијалне једначине).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
И. Ковачевић, Н. РалевићМатематичка анализа 1- (први део) Гранични процеси2007Symbol,Нови СадСрпски језик
И. Ковачевић,В.Марић, М. Новковић,Б.РодићМатемаричка анализа 1 - други део2007Symbol, Нови СадСрпски језик
М. Новковић, Б. Родић,С.Медић, И. КовачевићЗбирка решених задатака из Математичке анализе 12007Symbol, Нови СадСрпски језик
И.Ковачевић,Б.Родић,С.Медић,В.ЋурићТестови испита из Математичке анализе 12007Symbol, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда60.00
Усмени део испитанеда10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Сладоје Матић др Наташа
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Костић др Марко
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Томић др Филип
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Илић Владимир
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Стаменковић Андријана
Истраживач сарадник

Аудиторне вежбе