Предмет: Одабрана поглавља из физике 2 (06 - Z110)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Стицање основних знања из физике детекције и мерења. У оквиру предмета ће се посебно давати значај оним областима физике неопходним за мониторинг и аналзу процеса у животној средини. Циљ је да студенти добију основу за даље студирање и базу за стицање специфичних знања из области детекције, мониторинга и анализе у животној средини. Стечена знања су свакако и основа за разумевање стручне литературе.
Стечена знања која омогућавају разумевање физичких процеса који су од битне важности за детектовање и изучавање проблема заштите животног окружења. Познавање теоријских основа одабраних поглавља физике релевантних за инжењерство заштите животне средине, посебно из области детекције, као и практичних основа мерења и тумачења резултата физичких мерења.
Теоријска настава: 1) Основни закони електричног поља. Кулонов закон и електростатика. Једносмерна струја, Омов закон,први и други Кирхофов закон, Џулов закон. Магнетно поље, Амперов закон, Лоренцова сила и примене, Фарадејев закон индукције, самоиндукција и међусобна индукција. Наизменичне струје, импеданца, резонанција. 2) Основе атомске физике. Боров модел атома, фотони. Планков закон зрачења црног тела. Стефан-Болцманов закон. Фотоефкат и фотоћелија. Де Брољева теорија,електронски микроскоп.3) Основи нуклеарне физике. Нуклеарне силе,радиоактивност. Апсорпција гама зрака. Нуклеарне реакције. Фисија, Фузија. Практична настава (лабораторијске и рачунске вежбе): Лабораторијске вежбе прате области које се обрађују на теоријској настави, на којима се студенти у пракси оспособљавају за основна мерења, прорачуне и анализе добијених експерименталних резултата. Рачунска вежбања такође прате теоријску наставу и на тај начин доприносе бољем разумевању градива и употпуњују стечена знања.
Предавања, рачунске везбе, лабораторијске вежбе и консултације. Провера знања се врши на лабораторијским везбама и на испиту. Испит се мозе полагати на два колоквијума од којих сваки садржи логичку целину градива. Оба колоквијума се полажу у писменој форми. Колоквијуми се одржавају у току семестра у коме се изводи настава. Студенти који не положе испит преко колоквијума морају полагати сео испит који се састоји из писменог и усменог дела. Писмени део завршног испита је елиминаторан. Усмени део завршног испита је елиминаторан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
А.ПетровићФизика у техници2000ФТНСрпски језик
Група аутора са ФТН-аЗбирка решених задатака из физике I део2004ФТНСрпски језик
Група аутора са ФТН-аЗбирка решених задатака из физике II део2005ФТНСрпски језик
Група аутора са ФТН-аПрактикум лабораторијских вежби из физике2004ФТНЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда35.00
Присуство на предавањимадада10.00
Усмени део испитанеда35.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Сатарић Миљко

Предавања
Недостаје слика

Михаиловић мр Александра
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Немеш др Томас
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Антић Александар
Асистент-мастер

Лабораторијске вежбе