На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
ванр. проф. др Нинослав ЗуберВанредни професор01.10.2018.Катедра за машинске конструкције, транспортне системе и логистику20181001