Predmet: Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju (17 - URZP22)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
MultidisciplinarnaDa
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Poznavanje osnovnih karakteristika izgrađenog okruženja (konstrukcija, materijalizacija) i urbane infrastrukture.
Stečena teorijska i primenjena znanja omogućuju identifikaciju rizičnih faktora u izgrađenom okruženju, sa aspekta primenjenih konstruktivnih rešenja i materijalizacije objekata, kao i sagledavanje faktora rizika po pitanju urbane infrastrukture u slučaju katastrofalnih događaja i požara. Stečena znanja takođe omogućuju formulisanje predloga preventivnih mera, kao i sagledavanje i karakterizaciju postojećih rešenja preventivne zaštite objekata i infrastrukture u slučaju katastrofalnih događaja i požara.
Tipologija i klasifikacijom građevinskih materijala i konstrukcija, planiranje i projektovanje objekata, sa naglaskom na arhitektonsko – građevinske preventivne mere bezbednosti objekata u uslovima katastrofalnih događaja i požara i ponašanje građevinskih materijala i konstrukcija u požaru. Upoznavanje sa osnovnim elementima komunalnih sistema i njihove zaštite: hidrotehnički sistem, sistem snabdevanja vodom, sistem odvođenja i prečišćavanja, sistem odbrane od poplava, infrastrukturni kompleksi, koridori i objekti, energetski sistem, snabdevanje električnom energijom, distributivne električne mreže, sistem snabdevanja toplotnom energijom, toplifikacioni sistemi, gasifikacioni sistemi, PTT i kablovsko-distributivni sistemi, neizgrađene površine, objekti pod zemljom, metroi, tuneli, pešački prolazi, podzemne garaže. Studije slučaja – analiza događaja iz prethodnog perioda. Analiza planiranih objekata – projektne dokumentacije, analiza izgrađenih objekata i sagledavanje primenjenih konceptualnih rešenja sa aspekta zaštite od katastrofalnih događaja i požara.
Predavanje, seminarski rad, prezentacija, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Buchanan, A.H.Structural Design for Fire Safety2006John Wiley & sons, LTD, EnglandEngleski
M. David EganGrađevinske konstrukcije i požar1990Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Krnjetin, S.Graditeljstvo i zaštita životne sredine2001Prometej, Novi SadSrpski jezik
Kreimer, A., Arnold, M., Carlin, A. (ed.)Building Safer Cities: The Future of Disaster Risk Management2003The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, WashingtonEngleski
Steve Curwell, Bob Fox, Morris Greenberg, Chris MarchHazardous building materials – a guide to the selection of environmetally responsible alternatives2002Spon press, USA and CanadaEngleski
Vlahović, M.Geologija u građevinarstvu2008Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Mladenović, S., Pavlović, M., Stanojević, D.Korozija i zaštita betona i armiranog betona2008Siszam, BeogradSrpski jezik
Wines, J.Green architecture2000Benedict Taschen Verlag GmbH, KolnEngleski
Slessor, C.Sustainable architecture and high technology1997Thames & Hudson, LondonEngleski
Brennecke, W. end al.Atlas krovnih konstrukcija : kosi krovovi1990Građevinska knjiga, BeogradEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prezentacijadada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Laban dr Mirjana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dražić dr Jasmina
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bulatović dr Vesna
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Lazić Cveta
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Lazić Cveta
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Bulatović dr Vesna
Docent

Računarske vežbe