Predmet: Inženjerska hemija (12 - Z153)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.10.2012..

Uvođenje studenata tehničkih struka u osnovne principe i zakonitosti hemije.
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti opšte i neorganske hemije i razumevanje svih procesa i fenomena hemijskih reagovanja koja se javljaju u oblasti inženjerskih nauka.
Mol, molarna masa. Apsolutna masa atoma i molekula. Molarna zapremina. Jednačina idealnog gasnog stanja. Hemijska reagovanja, stehiometrija. Klasifikacija elemenata i PSE. Osnovni hemijski zakoni. Struktura čistih supstanci. Struktura atoma. Atomski energetski nivoi. Periodičnost osobina elemenata u PSE. Struktura molekula. Hemijska veza. Tipovi međumolekulskih interakcija. Hemijski simboli, formule i jednačine. Disperzni sistemi. Rastvori. Tipovi i karakterizacija neorganskih jedinjenja. Oksido – redukcija. Brzina hemijske reakcije. Katalizatori. Hemijska ravnoteža. Elektrolitička disocijacija. Disocijacija vode. pH vrednost. Korozija. Korozioni procesi i zaštita od korozije. Procesi sagorevanja. Toksikologija neorganskih materija.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije, zajedničke i individualne. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, laboratorijskim i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj formi i sastoji se od računskog i teorijskog dela. Računski deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. Vojinović Miloradov, M. Turk Sekulić, J. RadonićHEMIJA (interna skripta)2011FTN, Novi Sad,Srpski jezik
M. Vojinović Miloradov et al.RADNA SVESKA, Praktikum sa uputstvima za vežbe iz predmeta INŽENJERSKA HEMIJA2012FTN, Novi SadSrpski jezik
O. Stojanović, N., Stojanović, Đ. KosanovićŠTETNE I OPASNE MATERIJE1995Rad, BeogradSrpski jezik
I. Filipović, S. LipanovićOPĆA I ANORGANSKA KEMIJA I, II (odabrana poglavlja)1991Školska knjiga, ZagrebHrvatski
S. ArsenijevićOPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA (odabrana poglavlja)1998Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
G. W. vanLoon and S. J. DuffyEnvironmental Chemistry2011Oxford University Press Inc., New YorkEngleski
P. MonkMaths for Chemistry2006Oxford University Press Inc., New YorkEngleski
P. Vollhardt and N. SchoreOrganska hemija2004Data status, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stošić dr Milena
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Petrović dr Maja
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Golub Marko
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mihajlović dr Ivana
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Višković Miodrag
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Brborić Maja
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe