Predmet: Hemijski principi u inženjerstvu (12 - Z155)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.11.2012..

Uvođenje studenata tehničkih struka u osnove i zakonitosti hemijskih principa.
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti fundamentalnih hemijskih principa koja omogućavaju razumevanje velikog broja hemijskih procesa i fenomena reagovanja značajnih za oblast Inženjerstva zaštite na radu.
Tipovi i karakterizacija organskih jedinjenja. Hemizmi organske hemije. Klasifikacija organskih polutanata. Toksilologija organskih jedinjenja. Koordinaciona jedinjenja. Osnovni principi analitičke hemije. Kvalitativana hemijska analiza. Kvantitativna hemijska analiza. Elementi glavnih grupa PSE, jedinjenja i hemijska reagovanja: vodonik, IA i IIA grupa; IIIA i IVA grupa; VA i VIA grupa; VIIA grupa. Elementi sporednih grupa PSE, jedinjenja i hemijska reagovanja: IB grupa: Cu, Ag, Au; IIB grupa: Zn, Cd, Hg; VIB grupa: Cr, Mo, W i VIIB: Mn i trijada gvožđa: Fe, Co, Ni. Načini štetnih dejstava hemijskih jedinjenja. Direktno dejstvo toksičnih organskih i neorganskih jedinjenja. Indirektno štetno dejstvo organskih i neorganskih jedinjenja. Zapaljivost i eksplozivnost organskih i neorganskih jedinjenja. Eksplozivna atmosfera.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije – individualne i zajedničke. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima i laboratorijskim vežbama, kao i da kolokviraju određen broj eksperimentalnih vežbi. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj formi i sastoji se od računskog i teorijskog dela. Računski deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. Vojinović Miloradov, J. Radonić, M. Turk SekulićHemijski principi - Interna skripta2011Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
M. Vojinović Miloradov et al.Radna sveska, Praktikum sa uputstvima za vežbe iz predmeta Hemijski principi2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
I. Filipović, S. LipanovićOpća i anorganska hemija I, II (odabrana poglavlja)1991Školska knjiga, ZagrebHrvatski
S. ArsenijevićOpšta i neorganska hemija (odabrana poglavlja)1998Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
G. W. vanLoon and S. J. DuffyEnvironmental Chemistry2011Oxford University Press Inc., New YorkEngleski
P. MonkMaths for Chemistry2006Oxford University Press Inc., New YorkEngleski
D. AmićOrganska kemija2008Školska knjiga, ZagrebHrvatski
P. Vollhardt i N. SchoreOrganska hemija2004Data status, BeogradSrpski jezik
P. Atkins and L. JonesChemical Principles2010Clancy Marshall, New YorkEngleski
D. Veselinović, I. Gržetić, Š. Đarmati, D. MarkovićStanja i procesi u životnoj sredini1995Fakultet za fizičku hemiju, BeogradSrpski jezik
O. Stojanović, N., Stojanović, Đ. KosanovićŠtetne i opasne materije1995Rad, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović dr Maja
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kovačević dr Srđan
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mihajlović dr Ivana
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Zoraja dr Bojana
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pap Sabolč
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Brborić Maja
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe