Претходно образовање


03.11.2014. - 10:54 
За упис у прву годину основних студија могу да конкуришу лица која имају завршено четворогодишње средње образовање.