Пријава на конкурс


20.06.2017. - 07:56 
Документа потребна за пријављивање на Конкурс:

•    Пријавни лист (добија се на Факултету на дан конкурисања);
•    Сведочанства сва четири разреда (фотокопија/оригинал);
•    Диплома о стеченом средњем образовању (фотокопија/оригинал);
•    Лична карта или копија (очитана ако је са чипом) личне карте; (Кандидати који нису из Србије доносе извод из матичне књиге рођених.);
•    Доказ о уплати трошкова за организовање пријемног испита (оригинал уплатница)Фотокопије не морају бити оверене, али је обавезно да се поднесу оригинална документа на увид и кандидат не мора лично да дође на пријаве.

Податке за уплату трошкова за полагање пријемног испита можете видети у примеру.
Трошкови полагања пријемног испита износе 6.000,00 динара.

*Уколико кандидат ради два или три пријемна испита додатно плаћа други односно трећи пријемни испит.
 

  • Није могуће приказати слику.