Начин рангирања


03.11.2014. - 06:58 
Кандидат има право да се пријави на највише три студијска програма - три жеље, при чему је дужан да полаже пријемне испите за све одабране студијске програме (ако су пријемни испити различити, и тада кандидат плаћа цену сваког пријемног испита). Ако се полаже математика са тестом склоности за упис више области, полаже се математика и за сваку област тест склоности (тест склоности се плаћа 50% за сваку проверу).
На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1), и наводи списак осталих жеља по приоритету (2, 3). Пријавни лист се предаје на шалтеру Студентске службе где је назначена основна жеља кандидата.

Кандидат који је конкурисао на два, односно три студијска програма рангира се на следећи начин:

Прво се врши рангирање по првој жељи. Уколико је студент испунио услове за упис на буџет ту се завршава рангирање. У случају да је на првој жељи студент на самофинансирању или није уопште испунио услове за упис, онда се рангира на другој па онда на трећој жељи. Студенти се на свим ранг листама равноправно рангирају, без обзира да ли им је то прва или друга жеља.