Литература за пријемни испит


03.11.2014. - 08:58 
Препоручена литература за спремање пријемног испита за све области на Факултету техничких наука:
1. Средњошколски уџбеници из математике.
2. Припрема за пријемни испит из математике, Катедра за математику, ФТН, 2016.
3. Збирка тестова и решења с пријемних испита (тестови логике, геометрије и математике с архитектонском и општом културом, просторне композиције и слободоручног цртања). Збирка (пдф формат) налази се на сајту Факултета, страница посвећена упису 2016.

Препоручена литература за спремање пријемног испита за упис на Архитектуру:

Архитектура:
1. Ранко Радовић, Нова антологија кућа, Грађевинска књига, Београд 2001.
2. Милан П. Ракочевић, 24 Часа архитектуре, Орион - Арт, Београд, 2010.
3. Јирген Једике, Облик и простор у архитектури, Орион - Арт, Београд, 2009.

Општа култура:
1. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за ИИИ разред средње школе, Завод за уџбеник, Београд, 2010.
2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за ИВ разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2011.
3. В. Галовић,  Б. Гостовић, Ликовна култура, за гимназију и средње стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010.
4. С. Маринковић,  Музичка култура за стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
5. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија форме Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.


Препоручена литература за спремање пријемног испита за упис на Сценску архитектуру, технику и дизајн:

Архитектонска култура:
1. Ранко Радовић, Нова антологија кућа, 23 примера архитектуре и урбанизма света, Грађевинска књига, Београд 2001.
2. Милан П. Ракочевић, 24 Часа архитектуре, Орион - Арт, Београд, 2010.
3. Јирген Једике, Облик и простор у архитектури, Орион - Арт, Београд

Књижевност:
1. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за ИИИ разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010.
2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за ИВ разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

Ликовна уметност:
1. В. Галовић,  Б. Гостовић, Ликовна култура, за гимназију и средње стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010.
2. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија форме Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
3. Х. В. Џенсон, Историја уметности, Прометеј, Нови Сад, 2006.
4. Хелмут и Алисон Гершајм, Фотографија – сажета историја, Југославија, Београд, 1973.

Драмска уметност:
1. Ч. Молинари, Историја позоришта, Вук Караџић, Београд, 1982. – или Р. Харвуд, Историја позоришта, Клио, Београд, 1998.
2. Радивоје Динуловић, Архитектура позоришта XX века, Клио, Београд, 2009.
3. Памела Хауард, Шта је сценографија?, Клио, Београд, 2002.

Геометрија:
1. Средњошколски уџбеници из Нацртне геометрије

Есеј:
1. Књиге:
• Памела Хауард, Шта је сценографија?, Клио, Београд 2002.
• Радивоје Динуловић, Архитектура позоришта XX века, Клио, Београд 2009.
• Питер Брук, Празан простор, Лапис, Београд 1995.
• Ранко Радовић, Нова антологија кућа, Грађевинска књига, Београд 2007.
• Мета Хочевар, Простори игре, Југословенско драмско позориште, Београд 2003.
2. Часописи:
• Сцена, Стеријино позорје, Нови Сад
• Театрон, Музеј позоришне уметности Србије, Београд
• Култура, Завод за проучавање културног развитка, Београд
• Зборник радова Факултета драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд