Subject: Doktorska disertacija - teorijske osnove (17 - DUR01)


Basic Information

CategoryScientific-professional
Scientific or art field:Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Interdisciplinaryyes
ECTS12
Native organizations units

Course native organizational units not found!
Course specification

Course is active from 01.10.2018..

Teorijskim osnovama doktorske disertacije, ocenjuje se sposobnost studenata doktorskih studija za samostalan naučno-istraživački rad i ima za cilj: da motiviše studente da prikažu i sintetizuju teorijski i istraživački rad, da odredi kreativan potencijal studenata za nastavak studija, da odredi sposobnost studenata da razumeju i primenjuju fundamentalne koncepte nauke, da testira govorne sposobnosti studenata i sposobnost jasnog izražavanja svojih ideja i da identifikuje oblasti nauke koje je potrebno da kandidat dodatno izuči kao neophodnu osnovu za izradu doktorske disertacije.
Osposobljavanje studenata za postizanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama iz tematike doktorske disertacije. Student se takođe osposobljava i za samostalno rešavanje teoretskih i praktičnih problema, razumevanje i upotrebu savremenih znanja, sposobnost praćenja savremenih dostignuća, nezavisno i kreativno delovanje, povezivanje znanja iz različitih oblasti i primenu, rešavanje problema upotrebom naučnih metoda, izvođenje numeričnih simulacija i eksperimentalnih istraživanja, prestavljanje i diskusiju rezulatata istraživanja, komunikaciju na profesionalnom nivou u pisanju naučno-istraživačkih rezulata.
Pretraživanje i analiza naučno-istraživačkih rezultata. Pisanje predmetnog projekta iz tematike doktorske disertacije. Student je dužan da napiše predmetni projekat u kojem će obrazložiti temu doktorske disertacije. U radu student treba da definiše i obrazložiti: predmet (problem) istraživanja, potrebu za istraživanjem, ciljeve istraživanja, naučne hipoteze, plan rada, metode koje će biti primenjene i ostale relevantne podatke.
Student je obavezan da predmetni projekat izradi u okviru zadate teme. Tokom izrade, savetnik može davati dodatna uputstva studentu, upućivati na određenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog rada. Student obavlja konsultacije sa savetnikom i sa predmetnim nastavnicima, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme doktorske disertacije. U okviru zadate teme, student po potrebi vrši i određena merenja, numeričke simulacije i eksperimentalna istraživanja, predstavlja i diskutuje rezultate istraživanja, ako je to predviđeno temom rada.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
SviČasopisi sa SCI/SCIe/SSCI liste iz problematike studijskog programaSvi Svi
SviDoktorske disertacije iz problematike studijskog programaSvi Svi
SviUdžbenici i monografije iz problematike studijskog programaSvi Svi
SviZbornici radova naučnih skupova iz problematike studijskog programaSvi Svi
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
ProjectYesYes50.00
Oral part of the examNoYes50.00
Teaching staff not found!