Predmet: Numerički algoritmi i numerički softver (06 - E231)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematička analiza 1dane
Algebradada
Ovladavanje osnovnim znanjima iz numeričke analize,ovladavanje metodoologijom primene numeričkih modela u inženjerskim disciplinama, ovladavanje korišćenjem odabranog standardnog numeričkog softverskog alata.
Razumevanje osnovnih numeričkih metoda i sposobnost njihove primena u rešavanju jednostavnijih inženjerskih zadataka korišćenjem numeričkih softverskih alata.
Uvod: Matematički modeli i numerički modeli; metodologija rešavanja inženjerskih problema primenom numeričkih modela; oblasti primene numeričkih modela u inženjerstvu. Osnovni numerički postupci: numeričko rešavanje sistema linearnih algebarskih jednačina(direktni i iterativni postupci); numeričko rešavanje nelinearnih jednačina i sistema; aproksimacija funkcija(interpolacija i najbolja aproksimacija); diferenciranje i integracija (formule maksimalne tačnosti, formule maksimalne moguće tačnosti); obične diferencijalne jednačine - početni uslov (jednokoračne i višekoračne formule, prediktor-korektor postupci), granični uslov (metoda pogađanja, kolokacione formule); transformacija funkcija (Furijeova transformacija, vejvlet transformacija); Numerički softverski alati: zahtevi i funkcije, arhitektura, načini korišćenja, raspoloživi alati. Odabrani numerički softverski alat: arhitektura i način korišćenja; prateći prgramski jezici i programiranje.
Oblici izvođenja nastave su: Predavanja, računarske vežbe, izrada domaćih zadataka, i konsultacije.Na predavanjima se, korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktični deo gradiva studenti savladavaju na računarskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć asistenta ili samostalno i kroz samostalnu izradu obaveznih i neobaveznih domaćih zadataka. Student je obavezan da demonstrira samostalnost u rešavanju zadatka, odnosno da demonstrira razumevanje rešenja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Michael HeathSCIENTIFIC COMPUTING An Introductory Survey1997McGraw-HillEngleski
Zora KonjovićNumerički algoritmi i numerički softver2005autorski rukopisSrpski jezik
Đorđe Obradović, Zora KonjovićNumerički algoritmi i numerički softver - računarski praktikum2004autorskiSrpski jezik
Amos GilatUvod u MATLAB 72005WileySrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada40.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kovačević dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Obradović dr Đorđe
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Satarić Bogdan

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mak Robert
Istraživač saradnik

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Adamović Milan

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Marić dr Petar
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Pečkai-Kovač Robert
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Nikolić Lazar

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Anđelić Stefan

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Obrenović Nikola
Docent

Računarske vežbe