Архива вести
Претрага вести
Месец
    


 21.10.2013. - 12:14 
Резултати вредновања - специјалистичке академске студије

Резултате вредновања поднетих студијских програма за упис на специјалистичке академске студије можете погледати у прилогу:

Резултати вредновања

Кандидат може поднети приговор на резултат вредновања: 22. и 23.10.2013. године до 14 часова....

 


21.10.2013. - 12:12 
Резултати вредновања - докторске академске студије

Резултате вредновања поднетих студијских програма за упис на докторске академске студије можете погледати у прилогу:
   Анимација у инжењерству
   Индустријско инжењерство / Инжењерски менаџмент
   Инжењерство заштите животне средине
   Математика у техници
   Саобраћај
   Рачунарство и аутоматика
   Грађевинарство
   Архитектура...

 


03.10.2013. - 12:08 
СЦЕНСКА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН - пријаве и упис на мастер студије

1.    Сви кандидати, без обзира на ком факултету су претходно стекли диплому, а који конкуришу на студијски програм Сценска архитектура и дизајн, полажу пријемни испит;
2.    Пријемни испит се састоји од разговора са комисијом у току којег кандидати представљају свој портфолио и досадашњи уметнички или професионални рад;...

 


24.07.2013. - 12:05 
Конкурс за упис у другом уписном року

Факултет техничких наука расписује конкурс за други уписни рок за упис у И годину основних академских и основних струковних студија за школску 2013/2014 годину.

• Пријављивање кандидата у другом уписном року: 02. и 03. септембар 2013. год. од 8 – 13 сати.
• Пријемни испит за Сценску архитектуру, технику и дизајн обавиће се 04. и 05. септембра 2013. године...

 


25.06.2013. - 11:56 
Студентски веб сервис - УПИС 2013

Путем студентског веб сервиса - УПИС 2013 хттп://нсервиси.фтн.унс.ац.рс/ кандидати могу погледати уписне квотаме, датуме полагања тестова, број пријављених кандидата, решења тестова, број освојених бодова, могу поднети жалбе електронским путем и на крају могу видети коначне ранг листе. ...

 


01.06.2013. - 11:53 
Факултет техничких наука објављује Конкурс за упис у школску 2013/2014 годину

Факултет техничких наука објављује конкурсе за упис у И годину основних, мастер, специјалистичких и докторских студија за школску 2013/2014 годину.

   Основне академске студије
   Основне струковне студије
   Мастер академске студије
   Специјалистичке академске студије – 1 год.
   Специјалистичке академске студије – 1.5 год.
   Специјалистичке струковне студије
   Докторске академске студије...

 


22.05.2013. - 11:50 
Припреме за пријемни испит из математике - експрес курс

Факултет техничких наука (ФТН) у наредном периоду организоваће припремну наставу за пријемни испит из математике за СВЕ одсеке (осим архитектуре) - ЕКСПРЕС КУРС.
Предавања ће држати професори и асистенти Катедре за математику Факултета техничких наука. Биће поновљено средњешколско градиво са посебним нагласком на области које су потребне за полагање пријемног испита....

 


22.05.2013. - 11:47 
Припреме за пријемни испит из математике - убрзани курс

Факултет техничких наука (ФТН) у наредном периоду организоваће припремну наставу за пријемни испит из математике за следеће струке:
Енергетику, електронику и телекомуникације; Рачунарство и аутоматику; Мехатронику; Анимацију у инжењерству; Софтверско инжењерство и информационе технологије (Нови Сад; Лозница); Електроенергетски софтверски инжењеринг; Мерење и регулацију; Биомедицинско инжењерство;...

 


27.03.2013. - 11:45 
Припремни часови - Сценска архитектура, техника и дизајн

Припремни часови за полагање пријемног испита на студијском програму основних академских студија Сценска архитектура, техника и дизајн, организовани су у две фазе:

   фаза: предавања и радионице (април/јун 2013.);
   фаза: израда просторног приказа (макете) и припреме за писање есеја (јун 2013.)....