Zbirka zadataka i literatura


21.07.2022. - 15:20 
Preporučena literatura za spremanje prijemnog ispita za sve oblasti na Fakultetu tehničkih nauka:

1. Srednjoškolski udžbenici iz matematike.

2. Zbirka "Priprema za prijemni ispit iz matematike", Katedra za matematiku, FTN.
Zbirka se može kupiti u skriptarnici Fakulteta po ceni od 1000,00 dinara. Radno vreme Skriptarnice je radnim danima od 7 do 14:30 časova.
Kontakt: 021 485-2106.

3. Zadaci i rešenja sa prijemnih ispita:

Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2023. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2022. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2021. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2020. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2019. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2018. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u junu 2017. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2016. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2015. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2014. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2013. godine
Rešeni zadaci prijemnih ispita koji su se održali u julu 2012. godine

4. Preporučena literatura za spremanje prijemnog ispita za upis na Arhitekturu:
1. Ranko Radović, Antologija kuća (sa dva DVD-a), 23 primera arhitekture i urbanizma sveta, Građevinska knjiga, Beograd 2016.
2. Milan P. Rakočević, Uvod u arhitektonsko projektovanje (ili – 24 sata arhitekture – novo izdanje), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1998.
3. Jirgen Jedike, Oblik i prostor u arhitekturi, Orion – Art, Beograd.

Opšta kultura:
1. Deretić Jovan, Mitrović L. Marija, Bojović Zlata, Istorija književnosti za 1. razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd.
2. LJ. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za 3. razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.
3. LJ. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za 4. razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.
4. V. Galović, B. Gostović, Likovna kultura, za gimnaziju i strednje stručne škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.
5. S. Marinković, Muzička kultura za gimnaziju i stručne škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.
6. Galović Vidosava, Istorija umetnosti za 1. i 2. razred likovne i 3. razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd.
7. Marković Mihailo, Logika za 3. razred gimnazije i pravno-birotehničke škole (2018.g.), Zavod za udžbenike, Beograd.
8. Grupa Autora, Sociologija za 3. srednjih stručnih škola i 4. razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd.
9. Cvetković Vladimir, Cekić Nenad, Savić Mile, Filozofija za 4. razred gimnazije i stručnih škola, Zavod za udžbenike, Beograd.
10. K. Bogdanović, B. Burić, Teorija forme, Zavod za udžbenike, Beograd, 1999.
11. Pušić Ljubinko, Grad, društvo, prostor - Sociologija grada, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
Beograd
12. Justejn Gorder, Sofijin svet, Geopoetika.
13. Umberto Eko, Istorija lepote, Plato, Beograd.

5. Preporučena literatura za spremanje prijemnog ispita za upis na Scensku arhitekturu, tehniku i dizajn:

Arhitektura
1. Ranko Radović: Nova antologija kuća, Građevinska knjiga, Beograd, 2001.
Scenske umetnosti
1. Ronald Harvud: Istorija pozorišta, Klio, Beograd, 1998.
Vizuelne umetnosti
1. Galović, B. Gostović: Likovna kultura za gimnaziju i srednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.
Primenjene umetnosti i dizajn
1. Radivoje Dinulović: Proširena scenografija ili šta je scenski dizajn, 2010.
(dostupno OVDE)
2. Ciklus predavanja Šta je scenski dizajn?, 2013.
(dostupno na OVDE)
Muzička umetnost
1. Sonja Marinković: Muzička kultura za stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008.
Književnost
1. Nikolić, B. Milić: Čitanka sa književno-teoretskim pojmovima za III razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.
2. Nikolić, B. Milić: Čitanka sa književno-teoretskim pojmovima za IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 2011.


6. Preporučena literatura za pripremu testa sklonosti za upis na Grafičko inženjerstvo i dizajn

Likovna kultura, za gimnazije i srednje stručne škole, Vidosava Galović i Branka Gostović, Zavod za udžbenike Beograd, 2021.
Grafičko oblikovanje i pismo, za grafičku i likovnu struku, Slobodan Nedeljković, Miodrag Nedeljković, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
Računarstvo i informatika za 1. razred srednje škole, Nikola Klem, Zavod za udžbenike, Beograd, 2013.
Računarstvo i informatika za 4. razred gimnazije, Duša Vuković, Stanka Matković, Mijodrag Đurišić, Zavod za udžbenike, Beograd, 2016. (Oblasti: Lokalne računarske mreže, Web tehnologije)
Računarstvo i informatika za 1. razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Mirsad Imamović, Zavod za udžbenike, Beograd, 2014.
OBLASTI: Računarstvo i informatika; Računarski sistemi; Osnovna struktura računara: procesor, memorije (vrste i ulogu različitih memorija), ulazno-izlazni uređaji (vrste i namene različitih ulazno-izlaznih uređaja), kao i komunikaciju između njih; Komponente hardvera računarskog sistema; Softver; Operativni sistem; Elementi grafičkog korisničkog interfejsa i interakcija sa njima; Aplikativni programi; Računarske mreže; Sredstva i metode zaštite računarskih sistema; Internet; Servisi interneta; Bezbednost i privatnost na internetu.
Hemija 1, Nedeljković Tatjana, Udžbenik za prvi razred gimnazije, Logos, 2020. (ili bilo koji Udžbenik iz Hemije za prvi razred gimnazije)
Hemija 2, Rajić Snežana, Udžbenik za drugi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, Logos, 2020. (OBLASTI: Metali s-, p- i d- bloka periodnog sistema elemenata.)
Hemija za četvrti razred gimnazije, Petrović, Julijana, Velimirović, Smiljana, , Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (OBLASTI: Dobijanje celuloze, Proizvodnja hartije, Prirodni i sintetski polimeri, Boje.)
Fizika za prvi razred gimnazije (Fizika 1), Milan O. Raspopović, Zavod za udžbenike ILI Fizika za 1. razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola,  Milan O. Raspopović i Tatjana M. Bobić, Zavod za udžbenike (OBLASTI: Osnovne fizike (fizičke veličine, osnovne i izvedene veličine); Osnovni fizički zakoni, Poznati fizičari.)
Fizika za treći razred gimnazije opšteg i prirodno-matematičkog smera (Fizika 3), Milan O. Raspopović, Zavod za udžbenike ILI Fizika za 2. razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola,  Milan O. Raspopović i Tatjana M. Bobić, Zavod za udžbenike(OBLASTI: Optika (talasna i geometrijska optika*, optička svojstva oka), Talasi (vrste i karakteristike talasa, elektromagnetni talasi; Osnovni fizički zakoni, Poznati fizičari.)*Geometrijska optika se ne nalazi u Fizici za 2. razred četvorogodišnjih stručnih škola.
Fizika za četvrti razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera (Fizika 4), Milan O. Raspopović, Zavod za udžbenike (OBLASTI: Struktura atoma (Spontana i stimulisana emisija svetlosti, laseri, holografija, poluprovodnici), Toplotno zračenje i fotoni (Toplotno zračenje, Apsolutno crno telo, kvantna priroda elektromagnetnih talasa, fotoelektrični efekat, čestice-talasna priroda svetlosti); Osnovni fizički zakoni, Poznati fizičari.)7. Materijal za pripremu testa sklonosti koji se polaže za upis na Građevinarstvo možete pogledati OVDE.

8. Zbirka testova sklonosti i logičkih zadata sa rešenjima (PDF) - prijemni ispiti održani u periodu od 2001-2017. godine