Subject:  (22 - EAI001)


Basic Information

CategoryTheoretical-methodological
Scientific or art field:Teorijska i primenjena matematika
Interdisciplinaryyes
ECTS6
Native organizations units

Course native organizational units not found!
Course specification

Course is active from 17.09.2020..

Kombinovanje znanja matematike iz: 1. Linearne algebre, 2. Analize funkcija više promenljivih i 3. Verovatnoće i slučajnih promenljivih. Cilj ovog predmeta je utvrđivanje veština matričnog računa, njegove primene i matematičkog zapisa, ovladavanje pojmovima i tehnikama računa sa funkcijama više promenljivih, teorije verovatnoće i upoznavanje sa slučajnim promenljivama i slučajnom promenljivom kao obeležjem slučajnog uzorka.
Student ume da primeni matrični zapis i matrični račun, odredi karakteristične vrednosti i vektore i pronađe kanoničke forme matrice. Student je stekao veštine primene matematičke analize funkcija više promenljivih. Student vlada teorijom verovatnoće i uslovne verovatnoće, Bejzovom formulom. Student razlikuje vrste slučajnih promenljivih, diskretne i neprekidne raspodele, ume da pronađe numeričke karakteristike slučajnih promenljivih, oceni parametre raspodele i prepozna osobine ocenjivača.
(1) Linearna algebra Vektori, matrice, operacije, determinante. Invertovanje matrice. Linearne kombinacije, vektorski prostori i podprostori, baza. Norme. Linearne transformacije, karakteristični koreni, vektori, kanoničke forme. Kvadratne forme. (2) Funkcije više promenljivih Gradijent, izvod u pravcu, ekstremi funkcije više promenljivih. Jakobijan, Hesijan, Tejlorova formula. (3) Verovatnoća i slučajne promenljive Prostor verovatnoće, slučajne promenljive, raspodele, primeri diskretnih i neprekidnih raspodela. Uslovna verovatnoća, Bejzova formula, nezavisnost, uslovne raspodele. Očekivanje, varijansa, kovarijansa. Tačkaste ocene parametara raspodele, osobine, metod maksimalne verodostojnosti.
Auditorna predavanja praćena numeričko računskom praktičnom nastavom. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na praktičnoj nastavi, koja prati predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i praktične nastave redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva se polaže preko testa u toku nastave u okviru predispitnih obaveza. Posle odslušanih predavanja i praktične nastave polaže se pismeni deo ispita. Usmeni deo završnog ispita je obavezan i održava se posle pismenog ispita.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
R. DoroslovačkiPrincipi algebre, opšte, diskretne i linearne.2021Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSerbian language
Z. Stojaković, I. BošnjakElementi linearne algebre2010Symbol, Novi SadSerbian language
M. StojakovićMatematička analiza 22002Vedes, BeogradSerbian language
D. Perišić, S. Pilipović, M. StojanovićFunkcije više promenljivih diferencijalni i integralni račun1997PMF Novi SadSerbian language
M. StojakovićStatistika2000Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSerbian language
Z. Lozanov-CrvenkovićStatistika2012PMF Novi SadSerbian language
Goodfellow et al.Deep Learning2016MIT PressEnglish
Bronshtein et al.Handbook of Mathematics2015Springer-Verlag Berlin HeidelbergEnglish
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
TestYesYes30.00
Usmeni deo ispita - primenjena teorijaNoYes20.00
Written part of the exam - tasks and theoryNoYes50.00
Name and surnameForm of classes
Missing picture!

Ovcin Zoran
Assistant Professor

Lectures
Missing picture!

Bajić Papuga Buda
Assistant Professor

Lectures
Missing picture!

Palalić Tamara
Assistant - Master

Practical classes
Missing picture!

Palalić Tamara
Assistant - Master

Computational classes