Predmet: Bezbednost i zaštita na radu sa sredstvima građevinske i komunalne mehanizacije (06 - ZRI413)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kao i opštim merama za zaštitu na radu kod rukovanja sredstvima građevinske mehanizacije.
Poznavanje opasnosti prisutnih kod upotrebe sredstava građevinske i komunalne mehanizacije. Poznavanje organizacije bezbednog gradilišta i radnog mesta. Poznavanje zaštitnih sredstava. Izrada odgovarajućih uputstava za rukovanje i održavanje mašina. Instruisanje rukovaoca u vezi bezbednog rada.
Uvod u predmet. Radno okruženje. Građevinska mašina i rukovalac kao izvori opasnosti pri radu. Opasnosti koje potiču iz radnog okruženja (obezbeđenje gradilišta i radnog mesta, odronjavanja zemljišta, propadanja u tlo, prisustvo cevovoda i vodova za struju, kolizija sa drugim mobilnim mašinama). Opasnosti koje potiču od mašine (nenamensko korišćenje, tehnička neispravnost, nestabilnost mašine, natpisi upozorenja na mašini, radno mesto rukovaoca, preglednost iz kabine rukovaoca, kvalitet komandi i signalizacije radnih režima i stanja mašine, signalizacija preopterećenja, automatsko upravljanje operacijama i radnim procesima. Uputstvo za rukovanje i održavanje. Obezbeđenje ispravnosti mašine (instrukcije za održavanje i popravku mašine, evidentiranje izvršenih operacija održavanja i popravki, periodični pregledi mašina). Opasnosti poreklom od rukovaoca mašinom (nepoštovanje uputstva za rukovanje mašinom, nedovoljna obučenost rukovaoca, izbegavanje primene sredstava lične zaštite, rad pod dejstvom alkohola, lekova i opojnih droga, premor rukovaoca). Mere za povećanje sigurnosti pri radu sa sredstvima građevinske mehanizacije.
Predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe.Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva praćen odgovarajućim primerima iz prakse, radi lakšeg razumevanja i usvajanja gradiva. Na laboratorijskim vežbama praktično se primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
P. MaleševBezbednost i zdravlje na radu sa sredstvima građevinske mehanizacije (skripta)X u pripremiSrpski jezik
M. PlavšićGrađevinske mašineX Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada40.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Šostakov Rastislav

Predavanja
Nedostaje slika

Ristić mr Zdravko
Asistent

Auditorne vežbe