O studijskom programu


30.05.2014. - 10:05 
Specijalističke akademske studije na studijskom programu Geodezija i geomatika traju tri semestra, a akademski naziv koji se stiče je specijalista inženjer geodezije.

Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija i akademskih veština iz oblasti Geodezije i geomatike. To, pored ostalog uključuje i dalji razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.

Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak koji poseduje dovoljno produbljenog znanja iz oblasti koje proučava.