Руководство (Деканат)


23.06.2014. - 10:22 
Декан Проф. др Раде Дорословачки Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2281
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: ftndean@uns.ac.rs
Продекан за наставу Проф. др Драгиша Вилотић Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2349
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: vilotic@uns.ac.rs
Продекан за развој и финансије Проф. др Владимир Катић Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2500
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: katav@uns.ac.rs
Продекан за инвестиције и сарадњу са привредом Проф. др Срђан Колаковић Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2645
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: kolak@uns.ac.rs
Продекан за науку Ванр. проф. др Дарко Стефановић Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2169
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: darkoste@uns.ac.rs
Секретар факултета дипл. правник Иван Нешковић Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2434
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: neskovic@uns.ac.rs