Пословодство Факултета


01.10.2021. - 00:00 
Декан Проф. др Срђан Колаковић Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2281
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: ftndean@uns.ac.rs
Продекан за науку Ванр. проф. др Дарко Стефановић Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2169
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: darko.stefanovic@uns.ac.rs
Продекан за наставу Проф. др Александар Купусинац Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2349
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: sasak@uns.ac.rs
Продекан за развој и финансије Ванр. проф. др Борис Думнић Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2500
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: ftnvicedean_finance@uns.ac.rs
Продекан за инвестиције и сарадњу са привредом Проф. др Себастиан Балош Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2645
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: sebab@uns.ac.rs
Студент продекан Марко Старовић Телефон: (+381) 21 485 2059
E-mail: markostarovic96@gmail.com
Секретар факултета дипл. правник Иван Нешковић Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
(+381) 21 485 2434
Fax : (+381) 21 458 133
E-mail: neskovic@uns.ac.rs