Predmet: Teorija sistema i sistemska analiza (06 - GM501)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastOrganizacija, tehnologija građenja i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Osposobljavanje studenata za sistemski pristup i primenu teorije sistema na proces građenja građevinskih objekata. Sticanje znanja iz metoda istraživanja operacija i metoda modeliranja procesa građenja građevinskih objekata.
Osposobljenost za sistemsku analizu i definisanje strukture procesa izgradnje objekata u okviru izrade projekata tehnologije i organizacije građenja i pri realizaciji istih. Osposobljenost za analizu i osnovno modeliranje procesa u građevinarstvu.
Istorijski razvoj teorije sistema i njena suština. Uloga teorije sistema u nauci i praksi. Teorija sistema kao metod spoznaje. Klasifikacija sistema. Analiza i sinteza sistema. Organizovanost i dezorganizovanost sistema. Ponašanje sistema. Entropija sistema. Problemi, sredstva i metode operacionih istraživanja. Modeliranje procesa u građevinarstvu. Linearno i nelinearno programiranje. Višekriterijumska optimizacija. Osnove teorije odlučivanja – donošenja odluka (elementi i kriterijumi odlučivanja).
Nastava se realizuje kroz predavanja u vidu prezentacija pojedinih metodskih jedinica i auditornih vežbi na kojima se rešavaju pojedine vrste problema vezane za određene metodske jedinice. Na vežbama studenti rešavaju zadatke uz pomoć asistenata. Dodatne informacije se mogu dobiti na konsultacijama. Ispit obuhvata celokupno gradivo izloženo u toku semestra, polaže se pismeno (zadaci i teorija). Pismeni deo ispita se može polagati i kroz dva kolokvijuma u toku nastavnog procesa. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, rada na vežbama, kolokvijuma i ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Petrović B.SISTEMSKI PRILAZ I SISTEMSKI POSTUPCI U TEHNICI1995Fakultet tehničkih nauka, Institut za industrijske sisteme,Srpski jezik
Zelenović D.OSNOVE TEORIJE INDUSTRIJSKIH SISTEMA1989Fakultet tehničkih nauka, Institut za industrijske sistemeSrpski jezik
Flašar A., Vuković S., Brana P.Proučavanje tehnoloških procesa u građevinarstvu1985FTN IIG, Posebno izdanje 8Srpski jezik
Novaković V.Kvantitativni metodi u građevinskom menadžmentu2002Izgradnja, BeogradSrpski jezik
Praščević Ž.Operaciona istraživanja u građevinarstvu – determinističke metode1992GF BeogradSrpski jezik
Opricović S.Višekriterijumska optimizacija1986Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Trivunić M.Materijali sa predavanja2007Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane35.00
Kolokvijumdane35.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dražić dr Jasmina
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mučenski dr Vladimir
Vanredni profesor

Auditorne vežbe