doc. dr Miloš Slankamenac


Nedostaje slika

dr Miloš Slankamenac

Docent


Telefon021/485-2540
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 310

ZAVRŠENE ŠKOLE:

•    Osnovnu školu “Ivo Lola Ribar” u Novom Sadu pohađao je od 1984. do 1992. godine i završio sa prosekom ocena 5,00.

•    Srednju elektrotehničku školu “Mihajlo Pupin” u Novom Sadu pohađao je od 1992. do 1996. godine i završio sa prosekom ocena 4,96. Tokom letnjih raspusta radio je honorarno u servisu za popravku televizora i radio uređaja - Telefunken.

•    Upisao je Fakultet tehničkih nauka (FTN) 1996. godine na Univerzitetu u Novom Sadu. 

•    Završio je u roku petogodišnje studije, na usmerenju Industrijska elektronika na smeru Elektronika i telekomunikacije, sa prosekom ocena 9,29. Diplomski rad “Softverska realizacija algoritma upravljanja autonomnim robotom u programskom jeziku C”, odbranio je 19.10.2001. godine sa najvišom ocenom 10.

•    Postdiplomske studije upisao je školske 2001. godine i odslušao 2003. godine na smeru Praktična elektronika, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. 

•    Stručni rad i izradu praktičnog dela magistarskog rada obavio je u Austriji, u firmi Hotwell koja se bavi proizvodnjom sondi i merenjima u bušotinama, od septembra 2003. godine do januara 2004. godine. 

•    Magistrirao je u Novom Sadu 25.11.2004. na FTN. sa prosečnom ocenom 10,00. Magistarski rad “Jedno novo rešenje za merenje prečnika i protoka u bušotinama” uradio je pod mentorstvom prof. Miloša Živanova i usmeno je odbranio.

•    Doktorirao je u Novom Sadu 02.07.2010. na FTN. Doktorsku tezu “Merenje električnih parametara i modelovanje nelinearnog prekidačkog efekta kod visokootpornih poluprovodnika” uradio je pod mentorstvom prof. Miloša Živanova.

 

RADNA BIOGRAFIJA:

•    Nakon diplomiranja oktobra 2001. god. pa do februara 2002. god. nalazi se na Katedri za elektroniku, Instituta za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu kao stipendista Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije. 

•    Od februara 2002. godine na pomenutoj katedri zaposlen je na određeno vreme kao asistent pripravnik. 

•    Od oktobra 2005. do 2010 godine zaposlen je na određeno vreme kao asistent.

•    Od 2011 godine zaposlen je na određeno vreme kao docent.

•    Držao je vežbe studentima na predmetima “Mikroprocesorska elektronika”, “Uvod u Elektroniku”, “Elektronika i optoelektronika”, “Optoelektronske komponente” i “Optoelektronika”. 

•    Autor je praktikuma za studente iz mikroprocesorske elektronike i optoelektronike.

•    Član je IEEE i LEOS - međunarodnih udruženja inženjera elektrotehnike i optoelektronike.

•    Pripremao je studente za takmičenje iz elektronike u Budvi - Elektrijada 2002, gde je osvojeno 2 mesto. 

•    Učestvovao je u pripremama studenata za takmičenja iz elektronike i računarstva (Hard & Soft) u Rumuniji 2004, 2005, 2006. godine, u Novom Sadu 2005, 2007, 2009 i 2011 i u Banjaluci 2006 i 2008 godine.

•    Učestvovao je u organizaciji (kao sekretar takmičenja) prvog i trećeg međunarodnog takmičenja studenata u našoj zemlji iz oblasti elektrotehnike i računarstva “Hard & Soft” 2005 i 2007, 2009 i 2011. godine u Novom Sadu. Dobio je diplome za uspešno obavljene organizacije takmičenja. 

 

PRIZNANJA I NAGRADE:

• Sportski rezultati: Od 1990. do 2006 god. bio je takmičar Kajak Kanu Kluba “Liman” iz Novog Sada i dve godine je nastupao za reprezentaciju.  Osvojio je preko 100 medalja i diploma na domaćim takmičnjima, deset medalja na prvenstvima države i četiri puta je bio prvak jugoslovenske kajakaške lige.

• Tokom studiranja bio je stipendista Univerziteta u Novom Sadu i dobitnik više nagrada za visok prosek ocena i sportske rezultate u kajaku. Dobio je diplomu i nagradu kao najbolji student na fakultetu 2001. godine.

• Treću nagradu za studentski rad “Softverska realizacija algoritma upravljanja autonomnim robotom u programskom jeziku C” dobio je na Elektrijadi maja 2002. godine u Budvi.

• Diplomu za završen kurs “Capability Entrepreneurship” dobio je u okviru učestvovanja na međunarodnom projektu TEMPUS UM_JEP-16090 u Londonu (31.05. – 07.06.2003.).

• Diplomu za završen kurs “Obuka za biznis trenere” u trajanju od juna do decembra 2003. godine dobio je u okviru programa unapređenja preduzetništva u Srbiji, kroz projekat pokretanja Naučno-tehnološkog parka pri Univerzitetu u Novom Sadu. Dobijanjem te diplome postao je “biznis trener”, tj. savetnik inženjera koji žele da se bave preduzetništvom i da osnuju svoju firmu.

• Dobitnik je prve nagrade Matice srpske “Mihajlo Pupin”, 15.03.2005. godine za magistarski rad: “Jedno novo rešenje za merenje prečnika i protoka u bušotinama”, koja se dodeljuje svake treće godine za vrhunska ostvarenja u prirodnim naukama.

• Zadužbina “Andrejević” je na konkursu 2005. godine izabrala je njegov rad “Merenje prečnika i protoka u bušotinama” kao najbolji u svojoj naučnoj disciplini i štampala ga je kao monografiju 2006. godine.

• Dobitnik je diplome za uspešno obavljene organizacije međunarodnih takmičenja studenata iz oblasti elektrotehnike i računarstva “Hard&Soft” 2005, 2007, 2009 i 2011 koja su održana u Novom Sadu.

• Dobitnik je diplome i nagrade Fakulteta tehničkih nauka za najbolju tehničku inovaciju “Detektor MD-100” na danu fakulteta 18.05.2007.

• Zadužbina "Andrejević" ga je na osnovu konkursa Oktobra 2007. godine izabrala kao jednog od najuspešnijih pronalazača u 2008. godini i štampala njegovu biografiju i dostignuća 2008. godine u zborniku: “Najuspešniji pronalazači u Srbiji 2008.”, ISSN 0354-7671

• Dobitnik je diplome i nagrade Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za najbolju prezentaciju proizvoda, kao vođa tima “ MD stop” na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2008. Godine.

• Dobitnik je Tesline nagrade za inženjerska dostignuća u oblasti stvaralaštva mladih 2010. godine.

• Zadužbina “Andrejević” je na konkursu 2011. godine izabrala njegov rad “Električni, dielektrični i nelinearni prekidački parametri kod poluprovodnika” kao najbolji u svojoj naučnoj disciplini i u postupku je štampanje monografije.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent13.09.2011.01.06.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa doktoratom02.07.2010.01.08.2011.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom17.09.2005.01.06.2010.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent01.07.2014.01.09.2014.Katedra za računarsku tehniku
NazivU Ustanovi
Softverska realizacija algoritma upravljanja autonomnim robotom u programskom jeziku C

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Jedno novo rešenje za merenje prečnika i protoka u bušotinama

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Merenje električnih parametara i modelovanje nelinearnog prekidačkog efekta kod visokootpornih poluprovodnika

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaJ. C. Badot J., Nedić Z., Mioč U., Slankamenac M., Davidović M.: ''Physicochemical characterization of lithium doped phosphate tungsten bronzes as solid electrolytes'' in Fast Proton-Ion Transport Compounds, ed. by Mioč, U.B.; Davidović, M., Transworld Research Network: Kerala, India, 2010, str. 165-178, ISBN 978-81-7895-479-0
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSlankamenac M., Lukić-Petrović S., Živanov M., Čajko K.: Electrical switching behavior of bulk Cux(AsSe1.4I0.2)100−x glasses: Composition dependence and topological effects, SOLID STATE COMMUN, 2012, Vol. 152, No 13, pp. 1160-1163, ISSN 0038-1098
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBajić J., Stupar D., Manojlović L., Slankamenac M., Živanov M.: A simple, low-cost, high-sensitivity fiber-optic tilt sensor, Sensors and Actuators A: Physical, 2012, Vol. 185, pp. 33-38, ISSN 0924-4247
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStupar D., Bajić J., Manojlović L., Slankamenac M., Joža A., Živanov M.: A Wearable Low-Cost System for Human Joint Movements Monitoring Based on Fiber-Optic Curvature Sensor, IEEE Sensors Journal, 2012, ISSN 10.1109/JSEN.2007.90
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuManojlović L., Živanov M., Slankamenac M., Bajić J., Stupar D.: High-speed and high-sensitivity displacement measurement with phase-locked low-coherence interferometry, APPL OPTICS, 2012, Vol. 51, pp. 4333-4342
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLukić-Petrović S., Skuban F., Petrović D., Slankamenac M.: Effect of copper on DC and AC conductivity of (As2Se3)(AsI3) glassy semiconductors, Journal of Non-Crystalline Solids, 2010, Vol. 40, No 10, pp. 108-112, UDK: doi:10.1016/j.jnoncrysol.2010.05.009
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSlankamenac M., Lukić-Petrović S., Živanov M.: Electrical switching in the bulk metal chalcogenide glassy semiconductor Cu10(AsSe1.4I0.2)90, Semicond. Sci. Technol., 2009, Vol. 24, No 8, pp. 1-7, ISSN 0268-1242, UDK: 10.1088/0268-1242/24/8/085021
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLazarević Z., Jovalekić Č., Sekulić D., Milutinović A., Baloš S., Slankamenac M., Romčević N.: Structural, electrical and dielectric properties of spinel nickel ferrite prepared by soft mechanochemical synthesis , Materials Research Bulletin, 2013, Vol. 48, No 10, pp. 4368-4378
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJelenković E., Kovačević M., Stupar D., Bajić J., Slankamenac M., Kovačević M., To S.: N-channel polysilicon thin film transistors as gamma-ray detectors, Measurement Science and Technology, 2013, Vol. 24, No 10, pp. 1-5, ISSN 0957-0233
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJelić M., Boukos N., Lalović M., Romčević N., Leovac V., Hadžić B., Baloš S., Jovanović Lj., Slankamenac M., Živanov M., Vojinović-Ješić Lj.: Synthesis, structure and photoluminescence properties of copper(II) and cobalt(III) complexes with pyridoxalaminoguanidine, Optical Materials, 2013, Vol. 35, No 12, pp. 2728-2735, ISSN 0925-3467
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStupar D., Bajić J., Dakić B., Slankamenac M., Živanov M.: The possibility of using a plastic optical fibre as sensing element in civil structural health monitoring, Physica Scripta, 2013, Vol. 2013, No T157, pp. 1-4, ISSN 0031-8949
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKovačević M., Djordjevich A., Savović S., Bajić J., Stupar D., Slankamenac M., Kovačević M.: Measurement of 60Co gamma radiation induced attenuation in multimode step-index POF at 530 nm, Nuclear Technology
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBajić J., Stupar D., Joža A., Slankamenac M., Jelić M., Živanov M.: A simple fiber optic inclination sensor based on the refraction of light, Physica scripta, 2012, Vol. 149, pp. 1-4, ISSN 0031-8949, UDK: doi:10.1088/0031-8949/2012/T149/014024
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuIvetić T., Nikolić M., Slankamenac M., Živanov M., Minić D., Nikolić P., Ristić M.: Influence of Bi2O3 on Microstructure and Electrical Properties of ZnO-SnO2 Ceramics, Science of Sintering, 2007, Vol. 39, No 3, pp. 229-240, UDK: 662.785:661.847.2:57.012.3
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuManojlović L., Živanov M., Slankamenac M., Stupar D., Bajić J.: A Simple Low-Coherence Interferometric Sensor for Absolute Position Measurement Based on Central Fringe Maximum Identification, Physica scripta, 2012, Vol. 149, pp. 1-4, ISSN 0031-8949, UDK: doi:10.1088/0031-8949/2012/T149/014023
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSlankamenac M., Lukić-Petrović S., Živanov M.: Electrical switching in the bulk metal chalcogenide glassy semiconductor Cu10(AsSe1.4I0.2)90, Semicond. Sci. Technol., 2009, Vol. 24, No 8, pp. 1-7, ISSN 0268-1242, UDK: 10.1088/0268-1242/24/8/085021
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSlankamenac M., Ivetić T., Nikolić M., Ivetić N., Živanov M., Pavlović V.: Impedance Response and Dielectric Relaxation in Liquid-phase Sintered Zn2SnO4-SnO2 Ceramics, Journal of Electronic Materials, 2010, Vol. 39, No 4, pp. 447-455, ISSN 0361-5235
(M23) Rad u međunarodnom časopisuIvetić T., Nikolić M. V., Slankamenac M., Živanov M., Minić D., Nikolić P. M., Ristić M. M. : Influence of Bi2O3 on Microstructure and Electrical Properties of ZnO-SnO2 Ceramics, Science of Sintering, 2007, UDK: 662.785:661.847.2:57.012.3, ISSN: 0350-820X, Vol. 39, No. 3, pp. 229-240, М22
(M23) Rad u međunarodnom časopisuŠiljegović M. V., Lukić S. R., Skuban F., D. M. Petrović, Slankamenac M.: Analysis of conductivity of glasses from the (As2S3)100-xBix system in direct and alternating regimes, Journal of optoelectronics and advanced materials, ISSN: 1454-4164, Vol. 11, No. 12, 2009, p. 2049 – 2052, М23
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSlankamenac M., Lukić R. S., Živanov B. Miloš: Analysis of electrical switching effects in the chalcogenide glassy semiconductor Cu1(AsSe1.4I0.2)99, Hemijska industrija, 2009, ISSN 0367-598X, Vol. 63, No. 3, pp 183-187, М23.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPetrović V., Stojanović N., Slankamenac M., Lukić S. R.: Amplifying characteristics Er-doped chalcogenide glass, Hemijska industrija, 2010, ISSN 0367-598X, Vol. 64, No. 3, pp. 183-186, М23
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSlankamenac M., Ivetić T., Nikolić M. V., Ivetić N., Živanov M., Pavlović V. B.: Impedance Response and Dielectric Relaxation in Liquid-phase Sintered Zn2SnO4-SnO2 Ceramics, Journal of Electronic Materials, 2010, ISSN: 0361-5235, Vol. 39, No. 4, pp. 447-455, М22
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPetrović V., Stojanović N., Slankamenac M., Lukić-Petrović S.: Amplifying characteristics Er-doped chalcogenide glass, Hemijska industrija, Časopis Saveza henijskih inženjera, 2010, Vol. 64, No 3, pp. 183-186, ISSN 0367-598X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJelić M., Slankamenac M., Živanov M., Stupar D., Bajić J.: Development of a Fibre-optic Measurement System for Teaching an Advanced Course in Optoelectronic Components for Optical Communications, International Journal of Electrical Engineering Education, 2013, Vol. 50, ISSN 0020-7209
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSlankamenac M., Lukić-Petrović S., Živanov M.: ANALYSIS OF ELECTRICAL SWITCHING EFFECTS IN THE CHALCOGENIDE GLASSY SEMICONDUCTOR Cu1(AsSe1.4I0.2)99, Hemijska industrija, Časopis Saveza henijskih inženjera, 2009, Vol. 63, No 3, pp. 183-187, ISSN 0367-598X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuŠiljegović M., Lukić-Petrović S., Skuban F., Petrović D., Slankamenac M.: Analysis of conductivity of glasses from the (As2S3)100-xBix system in direct and alternating regimes, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 2009, Vol. 11, No 12, pp. 2049-2052, ISSN 1454-4164
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSavić S., Nikolić M., Aleksić O., Slankamenac M., Živanov M., Nikolić P.: Intrisic resistivity of sintered nickel manganite vs. powder activation time and density, Science of Sintering, 2008, Vol. 40, No 1, pp. 27-32, UDK: 622.785:661.874
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSavić S. M., Nikolić M. V., Aleksić O. S., Slankamenac M., Živanov M., Nikolić P. M.: Intrisic resistivity of sintered nickel manganite vs. powder activation time and density, Science of Sintering, 2008, UDK: 622.785:661.874, ISSN: 0350-820X, Vol. 40, No. 1, pp. 27-32, М23.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJelić M., Slankamenac M., Živanov M., Stupar D., Bajić J.: Development of a Fibre-optic Measurement System for Teaching an Advanced Course in Optoelectronic Components for Optical Communications, International Journal of Electrical Engineering Education, 2013, Vol. 50, No 1, pp. 34-45, ISSN 0020-7209
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLazarević Z., Jovalekić Č., Milutinović A., Sekulić D., Slankamenac M., Romčević M., Romčević N.: Study of NiFe2O4 and ZnFe2O4 spinel ferrites prepared by soft mechanochemical synthesis , Ferroelectrics, 2013, Vol. 448, No 1, pp. 1-11
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLazarević Z., Jovalekić Č., Milutinović A., Sekulić D., Romčević M., Slankamenac M., Romčević N.: Spectroscopy investigation of nanostructured zinc ferrite obtained by mechanochemical synthesis , Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, 2013, Vol. 7, No 9-10, pp. 720-725, ISSN 1842-6573
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNikolić M., Sekulić D., Nikolić N., Slankamenac M., Aleksić O., Danninger H., Halwax E., Nikolić P.: Structural and electrical properties of Ti doped α–Fe2O3, Science of Sintering, 2013, Vol. 45, No 3, pp. 281-292, ISSN 0350-820X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJelić M., Boukos N., Romčević N., Lalović M., Baloš S., Slankamenac M., Živanov M.: Optical Properties of Copper(II) and Cobalt(III) Complexes, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, pp. 54-54, ISBN 978-86-7892-510-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTomić J., Joža A., Kušljević M., Slankamenac M.: Measurement device for detecting voltage disturbances, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBajić J., Stupar D., Tomić J., Slankamenac M., Joža A., Živanov M.: Implementation of the Optical Beam Profiler System Using LabVIEW Software Package and Low-Cost Web Camera, 35. MIPRO - International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - Savjetovanje o mikroračunalima u telekomunikacijama, Opatija: MIPRO Croatian Society, 21-25 Maj, 2012, pp. 173-178, ISBN 978-953-233-069-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBajić J., Dakić B., Stupar D., Slankamenac M., Živanov M.: The frequency-modulated reflective color sensor, 35. MIPRO - International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - Savjetovanje o mikroračunalima u telekomunikacijama, Opatija: MIPRO Croatian Society, 21-25 Maj, 2012, pp. 168-172, ISBN 978-953-233-069-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBajić J., Milosavljević V., Rajs V., Slankamenac M., Živanov M.: Universal Wireless Communication Detector (UD-100) - Preventing of high-tech cheating methods , 35. MIPRO - International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - Savjetovanje o mikroračunalima u telekomunikacijama, Opatija: MIPRO Croatian Society, 21-25 Maj, 2012, pp. 243-246, ISBN 978-953-233-069-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJoža A., Stupar D., Bajić J., Dakić B., Mijatović Z., Slankamenac M., Živanov M.: An End-Type Fiber-Optic UV Sensor Covered with Mixture of Two UV Sensitive Materials, 2. ICMAST-International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Budimpešta, 24-28 Maj, 2012
(M53) Rad u naučnom časopisuMrđen N., Bajić J., Stupar D., Slankamenac M., Dakić B.: Fiber optički senzor sile, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2013, No 1/2013, pp. 101-104, ISSN 0350-428X, UDK: 621.3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTomić J., Kušljević M., Slankamenac M.: Realizacija instrumenta za merenje kvaliteta električne energije, 57. ETRAN, Zlatibor, 3-6 Jun, 2013
(M84) Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologijaSlankamenac M., Rajs V., Milosavljević V., Bajić J., Živanov M.: UD-100 - univezalni detektor bežične komunikacije, 2013
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Stupar D., Bajić J., Dakić B., Slankamenac M., Živanov M.: Bežični intenziometrijski fiber-optički senzorski interogatorski sistem - Wireless IFOSIS, 2013
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Bajić J., Stupar D., Dakić B., Slankamenac M., Živanov M.: Intenziometrijski fiber-otpički senzorski interogatorski sistem – IFOSIS, 2013
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Bajić J., Stupar D., Dakić B., Slankamenac M., Živanov M.: Softver za akviziciju i obradu podataka merenih sa intenziometrijskim fiber-otpičkim senzorskim interogatorskim sistemom –IFOSIS 1.1, 2013
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Bajić J., Stupar D., Dakić B., Slankamenac M., Živanov M.: Frekventno modulisani fiber-optički intenziometrijski senzorski interogatorski sistem, 2013
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetMiloš P. Slankamenac, Miloš B. Živanov, Nikola Stojanović ''Optoelektronske komponente -skripta'', Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 281 str., 2010.
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetMiloš Slankamenac, Kalman Babković, Ivan Mezei: Mikrokontroler 8051/8052 - praktikum laboratorijskih vežbi, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Edicija: Tehničke nauke – udžbenici, 115 str. ISBN: 978-86-7892-045-5, Novi Sad, 2007.
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetMiloš B. Živanov, Miloš P. Slankamenac, Optoelektronika, praktikum za laboratorijske vežbe, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Edicija: Univerzitetski udžbenik, 110 str. ISBN: 978-86-7892-085-1, UDK: 621.38:535(075.8)(076), Novi Sad, 2008.
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaMerenje električnih parametara i modelovanje nelinearnog prekidačkog efekta kod visokootpornih poluprovodnika, FTN 2010
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić M., Babković K., Malbaša V., Mezei I., Stojanović G., Slankamenac M., Damnjanović M.: “Implementation of an educational multi – user measurement system”, IEEE International Conference on Electrical Engineering Education in the 21st Century in the South-Eastern Europe (+Greece and Turkey), Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, pp. 91-94, July 01-03, 2003, М33
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSekulić Rade, Srećković Milesa, Živanov M., Pantelić Slađana, Travica Siniša, Slankamenac M.: “Some dispersion relations and propagation parameters”, 12th International Symposium on Power Electronics Ee 2003, paper no. T1-2.6, pp. 1-4, Novi Sad Serbia & Montenegro, ISBN: 86-80249-74-2, November 5th – 7th, 2003, М33
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSlankamenac M., Živanov M.: “Review of Measuring Ultrashort Laser Pulses”, 13th International Symposium on Power Electronics - Ee 2005 Novi Sad, Serbia and Montenegro, ISBN 86-85211-55-7, November 2 - 4, 2005, paper No. T4-2.1, pp. 1-5, М33
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMrđa N., Slankamenac M., Živanov M.: “The limitations in using of wireline cables for data transmission at borehole geophysical - carotage measurements”, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, ISBN: 978-954-91147-3-7, Vol 2, p. 287-290, 6-8 June 2007, Loznec, Bulgaria, М33.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilosavljević V., Rajs V., Slankamenac M., Živanov M.: “A system for detection a cellular phones activities and other hf electromagnetic field sources”, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, ISBN: 978-954-91147-3-7, Vol 2, p. 291-293, 6-8 June 2007, Loznec, Bulgaria, М33
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSlankamenac M., Živanov M.: “Chalcogenide glasses for infrared imaging”, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, ISBN: 978-954-91147-3-7, Vol 2, p. 304-309, 6-8 June 2007, Loznec, Bulgaria, М33
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPredojević M., Babković K., Slankamenac M., Živanov M.: “One solution for a driver for a laser diode”, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, ISBN: 978-954-91147-3-7, Vol 2, p. 310-315, 6-8 June 2007, Loznec, Bulgaria, М33
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStričić B., Pavlović-Jordović M., Živanov M., Slankamenac M.: “A cathodic protection of the underground pipe sistem against corrosion”, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, ISBN: 978-954-91147-3-7, Vol 3, p. 301-309, 6-8 June 2007, Loznec, Bulgaria, М33
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRajs V., Slankamenac M., Milosavljević V., Živanov M.: “An embedded hardware system for real-time monitoring and control of level height in a water system”, Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, ISBN: 978-954-91147-3-7, Vol 4, p. 27-30, 6-8 June 2007, Loznec, Bulgaria, М33.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadak J., Mihajlović Ž., Lukić M., Živanov M., Slankamenac M.: “The novell solution for oil, natural gas and geothermal water exploration using seismic method”, XIV international scientific conference on industrial systems, Novi Sad, Republic of Serbia, October 2-3, 2008, ISBN: 978–86–7892–135-3, pp. 93-96, М33
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStojanović N., Živanov M., Slankamenac M.: “Measurement of optical signals in modern communication”, XIV international scientific conference on industrial systems, Novi Sad, Republic of Serbia, October 2-3, 2008, ISBN: 978–86–7892–135-3, pp. 249-252, М33.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDogan V., Živanov M., Brkić M., Slankamenac M.: “One Solution for Orientation Sensor Hardware Realisation”, The 5th Congress of Balkan Geophysical Society, Belgrade, Republic of Serbia 10-16 May, 2009, М33
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSlankamenac M., Lukić-Petrović S., Živanov M.: “Electrical and Switching Parameters of Amorphous Chalcogenide Glassy Semiconductors Cu5(AsSe1.4I0.2)95”, International Conference on development and application systems, Suceava, Romania, May 27-29, 2010, pp. 221-225, М33
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStojanović N., Jelić M., Slankamenac M., Živanov M.: “The impacts of temperature on PMD and CD dispersions during high speed optical communications”, International Conference on development and application systems, Suceava, Romania, May 27-29, 2010, pp. 161-164, М33
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaSlankamenac, M. P., Lukić S. R., Živanov M.: Elimination of parasitic effects in the measurement of electrical properties of high-resistance chalcogenide semiconductors , Journal of Research in Physics, 2008, Vol. 32, No. 1, str. 17- 24, ISSN 1450-7404, М52
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaFranta T., Živanov M., Slankamenac M.: “Hidraulična impulsna metoda za oporavak bušotina za vodu”, Energija, ekonomija, ekologija, ISSN br. 0354-8651, UDC: 621.313.12:621.6.031/.05, broj 1-2, godina XI, str. 110 - 113, 2009, М51
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniIkonov I., Slankamenac M., Živanov M.: “Postavljanje novih optičkih vlakana u Srbiji”, ETRAN 2004, Vol. 4, pp. 203-206, Srbija i Crna Gora, Čačak, 6-10.6.2004. godine, ISBN: 86-80509-51-5, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSlankamenac M., Knapp K., Živanov M.: "The Industrial Communication Protocol In The Digital Borehole Measurement System", PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment -ICEE-2005, ISBN: 86-85211-44-1, T5-3.2, pp.1-5, Novi Sad 18-20 May, 2005, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStričić B., Živanov M., Slankamenac M., Jovetić S.: “Inorganic and Organic Materials used in Holographic Data Storage Systems - Photoaddressable Polymers”, 8th International Symposium “Young people and Multidisciplinary Research”, Timisoara, Romania, ISBN: 10 973-8359-39-2, pp. 267-276, May 11 - 12, 2006, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStričić B., Živanov M., Slankamenac M.: “Holographic data storage systems”, 8th International Symposium “Young people and Multidisciplinary Research”, Timisoara, Romania, ISBN: 10 973-8359-39-2, pp. 257-266, May 11 - 12, 2006, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilinski A., Živanov M., Slankamenac M.: “The Importance of Photodetectors and Ambient Temperature in Optical Signal Power Measurement”, 8th International Symposium “Young people and Multidisciplinary Research”, Timisoara, Romania, ISBN: 10 973-8359-39-2, pp. 189-196, May 11 - 12, 2006, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniElhart I., Jung J., Slankamenac M.: “A Client-server Solution for Real-time Control and Monitoring of a Hardware System Over the Internet”, 8th International Symposium “Young people and Multidisciplinary Research”, ISBN: 10 973-8359-39-2, pp. 113-120, Timisoara, Romania, May 11 - 12, 2006, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilosavljević V., Dogan V., Slankamenac M.: “An Embedded Hardware System for Real-time Monitoring and Control of Level Height in a Water System”, 8th International Symposium “Young people and Multidisciplinary Research”, Timisoara, Romania, ISBN: 10 973-8359-39-2, pp. 197-204, May 11 - 12, 2006, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilinski A., Živanov M., Slankamenac M.: “Merenje snage optičkih signala”, HIPNEF 2006 sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, Srbija i Crna Gora, 24. - 26. maj 2006, ISBN: 86-81505-211, pp. 209-216, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMihajlović D., Živanov M., Brkić M., Mezei I., Slankamenac M.:“Indoor monitoring system for well logging” (najbolji rad mladog istraživača na konferenciji), ETRAN 2006, ISBN: 86-80509-58-2, Vol 1., pp. 35-37, Srbija i Crna Gora, Beograd, 6-9.6.2006., М63.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŽivanov M., Slankamenac M., Teodorović P., Jovanović B., Miličić D.: “Takmičenje hardver i softver”, ETRAN 2006, ISBN: 86-80509-58-2, Vol 1., pp. 46-49, Srbija i Crna Gora, Beograd, 6-9.6.2006., М63.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŽivanov M., Slankamenac M., Milinski A.: “Praktikum za laboratorijske vežbe iz optoelektronike”, ETRAN 2006, Vol IV, pp. 306-307, Srbija i Crna Gora, Beograd, 6-9.6.2006., М63.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSlankamenac M., Lukić R. S.: “Electrical Conductivity of Chalcogenide Glassy Semiconductors of the Cu-As-Se-I System”, The 6th Symposium on Industrial Electronics INDEL 2006, B&H Federation, Repbulic of Srpska, Banja Luka, ISBN: 99938-793-7-1, 10-11. November 2006, pp 20-22, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilosavljević V., Slankamenac M., Živanov M., Brkić M.: “ Hardverska realizacija upravljačke elektronike elektrolog sonde za merenje u vodenim bušotinama ”, The 6th Symposium on Industrial Electronics INDEL 2006, B&H Federation, Repbulic of Srpska, Banja Luka, 10-11. November 2006, pp 180-183, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilosavljević V., Rajs V., Slankamenac M., Živanov M.: “ Hardverska realizacija MD-100 detektora aktivnosti mobilnih telefona i drugih izvora visokofrekventnog elektromagnetnog polja ”, INFOTEH 2007, B&H Federation, Repbulic of Srpska, Jahorina, ISBN: 99938-624-2-8, Vol. 6, Ref. B-13, p. 112-113, 28-30, March 2007, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRajs V., Milosavljević V., Slankamenac M.: “ Mikrokontrolerski upravljački sistem sa GSM podrškom ”, INFOTEH 2007, B&H Federation, Repbulic of Srpska, Jahorina, ISBN: 99938-624-2-8, Vol. 6, Ref. E-VI-20, p. 630-634, 28-30, March 2007, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSlankamenac M., Milosavljević V., Živanov M., Obradović Đ.: “Unapređena hardverska realizacija upravljačke elektronike elektrolog sonde za merenje u vodenim bušotinama”, INFOTEH 2007, B&H Federation, Repbulic of Srpska, Jahorina, ISBN: 99938-624-2-8, Vol. 6, Ref. E-VI-22, p. 640-644, 28-30, March 2007, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSarić S., Živanov B., Slankamenac M., Živanov M.: “Kalibracija i simulacija cementolog sondi za bušotinska merenja”, 14th International Symposium on Power Electronics - Ee 2007 Novi Sad, Republic of Serbia, ISBN 86-7892-065-3, November 7th – 9th, 2007, paper No. T4-4.6, pp. 1-5, М33
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSekulić D., Slankamenac M., Živanov M.: “Merenje impedanse električnih komponenti pomoću HP 4194A impedance analyzer-a”, 14th International Symposium on Power Electronics - Ee 2007 Novi Sad, Republic of Serbia, ISBN 86-7892-065-3, November 7th – 9th, 2007, paper No. T4-4.2, pp. 1-4, М33
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSlankamenac M., Ivetić T., Živanov M., Nikolić M. V.: “Eliminisanje parazitnih efekata pri merenju električnih karakteristika visokootpornog poluprovodnika ZnO-SnO2”, INFOTEH 2008, B&H Federation, Repbulic of Srpska, Jahorina, ISBN: 99938-624-2-8, Vol. 7, Ref. E-VII-3, p. 615-619, 26-28 March 2008, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRajs V., Milosavljević V., Slankamenac M., Živanov M.: “Poboljšana verzija detektora aktivnosti mobilnih telefona”, INFOTEH 2008, B&H Federation, Repbulic of Srpska, Jahorina, ISBN: 99938-624-2-8, Vol. 7, Ref. B-II-11, p. 195-197, 26-28 March 2008, М63.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSlankamenac M., Ivetić T., Živanov M., Nikolić M. V.: “Eliminisanje parazitnih efekata pri merenju električnih karakteristika poluprovodnika ZnO-SnO2 sa 0,5 mol% Bi2O3”, ETRAN 2008, ISBN: 978-86-80509-63-1, ML3.1, p. 1-4, Palić, 8-12. juna 2008, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŽolt V., Endre K., Slankamenac M.: “Prikazivanje podataka na udaljenom displeju primenom servisa GSM mreže”, ETRAN 2009, ISBN: 978-86-80509-64-8, EL1.4, str. 1-4, Vrnjačka Banja, 15-18. juna 2009, М63.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSlankamenac M., Živanov B. Miloš, Lukić R. S.: Electrical switching effects in the chalcogenide glassy semiconductor Cu15(AsSe1.4I0.2)85, INDEL 2008, Republic of Srpska, Banja Luka: 8-10 November, 2008, str. 15- 20, ISBN 99938-793-7-1, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniCvijović D., Stojanović N., Vesna P., Slankamenac M., Živanov M.: “Ispitivanje karakteristika amorfnog poluprovodničkog stakla dopiranog erbijumom”, TELFOR 2009, ISBN: 978-86-7466-337-0, p. 739-742, Beograd, 24-26. Novembar 2009, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBojanić P., Stojanović N., Slankamenac M.,: “Modelovanje i simulacija WDM sistema”, INFOTEH 2010, B&H Federation, Republic of Srpska, Jahorina, ISBN: 99938-624-2-8, Vol. 9, Ref. B-I-10, p. 167-170, March 2010, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSlankamenac M., Lukić R. S.: “Veza električnih parametara sa karakteristikama prekidačke komponente bazirane na amorfnom poluprovodniku Cu1(AsSe1.4I0.2)99”, INFOTEH 2010, B&H Federation, Republic of Srpska, Jahorina, ISBN: 99938-624-2-8, Vol. 9, Ref. E-V-15, p. 762-766, March 2010, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSlankamenac M., Lukić-Petrović S., Živanov M.: Bistabilni prekidački efekat kod amorfnog poluprovodničkog halkogenidnog stakla Cu20(AsSe1.4I0.2)80, ETRAN 2010, 7-10.06.2010. Donji Milanovac, MO1.3-1-4, М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSlankamenac M., Vranić M., Stojanović N., Živanov M., Jelić M., Bajić J., Stupar D., “Simulacije efekta savijanja kod plastičnih optičkih vlakana”, INFOTEH 2011, B&H Federation, Republic of Srpska, Jahorina, ISBN: 99938-624-2-8, Vol. 10, Ref. B-II-10, p. 173-176, March 2011., М63
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSlankamenac M., Jugović M., Stojanović N., Živanov M., Jelić M. “ Modelovanje i simulacija pasivne optičke mreže”, INFOTEH 2011, B&H Federation, Republic of Srpska, Jahorina, ISBN: 99938-624-2-8, Vol. 10, Ref. B-II-11, p. 177-180, March 2011., М63.
(M72) Odbranjen magistarski radJedno novo rešenje za merenje prečnika i protoka u bušotinama, FTN 2004
(M84) Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologijaMiloš Slankamenac, Vladimir Rajs, Vladimir Milosavljević, dr Miloš Živanov, MD-150 - detektor aktivnosti mobilnih telefona i drugih izvora visokofrekventnog elektromagnetnog polja, 2010, M81
(M84) Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologijaNebojša Cvijić, Miodrag Brkić, Vladimir Milosavljević, Viktor Dogan, Marjan Dašić, Miloš Slankamenac i Miloš Živanov, Instrument za merenje protoka fluida u bušotinama, 2009, M82
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentElektronikaFakultet tehničkih nauka13.09.2011.
AsistentElektronikaFakultet tehničkih nauka13.07.2009.
AsistentElektronikaFakultet tehničkih nauka17.09.2005.