Predmet: Metode konačnih elemenata (17 - MIT002)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 15.11.2018..

Osposobljavanje studenata da sa teorijske i praktične strane koriste metod konačnih elemenata.kako bi mogli rečavaju probleme mehanike opisane parcijalnim diferencijalnim jednačinama..
Studenti mogu da za realne probleme mehanike napišu jednašine konačnih elemenata, napišu računarski program za rešavanje tih jednačina i da dobijene rezultate fizički interpretiraju. Kao posledicu studenti će biti dobro osposobljeni za korišćenje komrcijalnog softvera.
Primena metoda konačnih elemenata u linearnoj teoriji elastičnosti. Slabo rešenje. Pomeranje i linearni tenzor deformacije. Granični uslovi. Oblici konačnih elemenata i interpolacionih funkcija. Matrica krutosti. Osnovne jednačine elastičnosti izražene preko metode konačnih elemenata. Monotona konvergencija. Izoparametrijski elementi: matrica krutosti u lokalnom i globalnom sistemu. Konvergencija. Numerička integracija. Program za izračunavanje matrice krutosti za slučaj izoparametrijskih elemenata. Varijacioni principi u mehanici i njihova primena na konačne elemente. Hibridni i mešoviti modeli konacnih elemenata. Program za izracunavanje strukturnih matrica. Numeričko rešavanje jednačina metode konačnih elemenata za statičke i dimamičke probleme. Primeri. Osnove primene metoda konačnih elemenata u Mehanici kontinuuma..
Predavanja. Računarske vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima. Na vežbama rade se dodatni zadaci koji proširuju gradivo sa predavanja. Redovno, u unapred najavljeni terminima svake nedelje održavaju se i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Klaus-Jurgen BatheFinite Element Procedures1996 Prentice HallEngleski
Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L., Fox, D.D.The finite element method for solid and structural mechanics2014Elsevier, AmsterdamEngleski
Sekulović, M.Metod konačnih elemenata1988Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada30.00
Kolokvijumneda30.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Glavardanov dr Valentin
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Grahovac dr Nenad
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Grahovac dr Nenad
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Žigić dr Miodrag
Vanredni profesor

Računarske vežbe