Обавештење за студенте који поново слушају предмет


20.02.2019. - 09:58 
Студенти који су се преко Студентске службе регистровали за поновно слушање Механике 2, похађају вежбе са групом 6.