Колоквијум


08.05.2019. - 09:23 
Колоквијум из Механике II (задатак из транслаторног кретања, обртања око непомичне осе и раванског кретања) одржаће се у терминима вежби, 23. и 24.5.2019. На колоквијум је потребно доћи 10 минута пре званичног почетка.
Студенти треба са собом да понесу прибор за писање и индекс.
Студенти који су раније слушали предмет а евидентирали су се за полагање преко Студентске службе, колоквијум полажу у термину вежби 24.5.2019.