Тест 1 и 2 (други пут)


06.05.2022. - 08:38 
Понављање полагања Теста 1 и 2 из Кинематике тачке ће бити организовано у терминима вежби из Механике II, 19.5.2022. од 14.15h и 20.5.2022. од 16.15h. Студенти полажу онај тест који претходно нису положили. Ако нису положили ни један тест, раде оба теста.

Стари студенти који су пријављени преко Студентске службе за поновно слушање предмета или полагање колоквијума, долазе у термин вежби у петак, 20.5.2022.

Студенти са собом треба да понесу прибор за писање и индекс.