Тест 1 и 2 (задатак и теорија из Кинематике тачке)


12.03.2023. - 14:32
Оквирни датум за одржавање Тест 1 и 2 (задатак и теорија из Кинематике тачке) је четвртак, 6. 4. 2023.
Детаљи организације ће бити објављени накнадно.