Оснивање центра


27.10.2014. - 12:55 
Оснивање ЦЕВАС-а подржано је одлуком Савета Факултета техничких наука у Новом Саду од 17.10.2014. године.