Оснивање и статуси центра


27.10.2014. - 12:55 
Оснивање ЦЕВАС-а подржано је одлуком Савета Факултета техничких наука у Новом Саду од 17.10.2014. године.

ЦЕВАС-у је први пут додељен статус центра изузетних вредности одлуком Националног савета за научни и технолошки Р Србије од 18.05.2015.

ЦЕВАС-у је други пут додељен статус центра изузетних вредности одлуком Националног савета за научни и технолошки Р Србије од 26.02.2020. 


   (1)