ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Факултет је уочио потребу за развијањем издавачке делатности одмах по оснивању јер за велики број наставних предмета нису постојали уџбеници. У настојању да реши тај проблем, Факултет је основао Комисију за издавачку делатност, која је до седамдесетих година обезбедила штампање већег броја скрипата, а у сарадњи са „Научном књигом“ у Београду – штампање уџбеника. Самостална издавачка делатност на Факултету почела је да се развија оснивањем Машинског института и покретањем Зборника Машинског факултета. Први Зборник штампан је 1965. године. Ипак, тек почетком седамдесетих година захваљујући оснивању Штампарије, на Факултету је почела интензивније да се развија издавачка делатност која је у потпуности била усмерена на штампање уџбеника. Поред Факултета и неки институти су крајем седамдесетих година развили интензивну издавачку делатност, која је била усмерена на штампање књига из стручних области којима су се они бавили.

Средином деведестих година Факултет је знатно организованије приступио издавачкој делатности. Године 1996. у сарадњи са издавачком кућом „Stylos“ покренута је Едиција „Техничке науке“, а од 2001. године Факултет самостално уређује и штампа књиге из те едиције. У њеном оквиру штампани су основни и помоћни уџбеници за потребе студената. Едиција „Техничке науке“ се од 2002. године дели на две едиције: „Техничке науке – уџбеници“ и „Техничке науке – монографије“, а од 2010. оснива се и Едиција „Техничке науке – преводи“.  Сталним развојем Факултета, првенствено, унапређењем наставног процеса на ФТН-у, јавила се потреба и за оснивањем едиције у којој ће се уџбеници публиковати на енглеском језику. Тако се 2014. године оснива нова едиција "Technical Sciences - Textbooks". У току 2015. године покренуте су две нове  едиције: „Уметност и техника – уџбеници“ и „Уметност и техника – монографије“. Покретање нових едиција је израз  потреба нових студијских програма (Архитектуре и урбанизма, Сценског дизајна, Графичког инжењерства и дизајна, Анимације) и пуно наставних предмета који садрже уметничке садржаје и захтевају нове едиције, као потпунији израз препознатљивости својих садржаја. Уредници наведених едиција били су декани: проф. др Душан Петровачки до 1998. године, проф. др Илија Ћосић од 1998. до 2012. године, проф. др Раде Дорословачки од 2012. до 2021., а од 2021. до 27. септембра 2023 проф. др Срђан Колаковић , а од 27. септембра 2023. године проф. др Борис Думнић, вршилац дужности декана.

У оквиру едиције „Техничке науке – уџбеници“ до сада је одштампано 1081 уџбеник, у оквиру едиције „Техничке науке – монографије“ 87 монографија,  у оквиру „Техничке науке – преводи“  три су књиге до сада преведене, у оквиру "Technical Sciences - Textbooks" 11 уџбеника је публиковано на енглеском језику , а у едицији "Уметност и наука - уџбеници" шест уџбеник.

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.

Тренутно нема података